Haindl Tarot De Keizer

Haindl Tarotkaart De Keizer, een creatie van de Keizerin

Betekenissen: Invloed op de maatschappij, het recht. Opleving van krachten. Seksuele potentie. Arrogantie.Ongevoeligheid. Energie en verlangen.

Keerzijde: Geblokkeerde mogelijkheden. Ontwikkeling van emotie.

Haindl Tarotkaart De Keizer

De symbolen op de tarotkaart De Keizer van Haindl vertegenwoordigen de Hebreeuwse letter He, de rune Ansuz en de planeet Ram.

He betekent raam en verwijst naar het kunnen zien van Gods licht. Een raam is ook een omlijsting, waardoor je altijd maar een bepaald deel van de werkelijkheid kunt zien. In die zin duidt He op afgescheidenheid van het geheel en de veelheid aan vormen die we kunnen onderscheiden. He wordt geassocieerd met spraak en wordt gezien als de verbinding tussen gedachte en schepping. Spraak of geluid is het middel waardoor de wereld geschapen is, waardoor de goddelijke gedachte zich manifesteert.

De Angelsaksische benaming voor de rune Ansuz is Os, dat ‘mond’ betekent. Os heeft dezelfde betekenis als het Griekse Logos, het woord van God. Deze betekenis komt overeen met de betekenis van Dalet en is ook de reden waarom Haindl heeft gekozen om Ansuz te koppelen aan De Tarot Keizer.

Mijn eerste indruk bij het zien van de tarotkaart De Keizer was dat we hier te maken hebben met Adam in het paradijs. Dit past in principe prima bij de Tarot Keizer omdat het Adam was die van God de taak kreeg om alle dieren hun naam te geven. Door het benoemen van dingen ontstaat onderscheid. Een andere mogelijkheid is dat we hier te maken hebben met Odin omdat Odin de mythologische figuur is die hoort bij de rune Ansuz. Odin stond bekend om zijn overredingskracht. Hij kon je ervan overtuigen dat de lucht groen was en het gras blauw.

Haindl zegt zelf dat hij voor de Keizer gekozen heeft voor de figuur Amfortas, de gewonde visser-koning uit de Graallegenden (meer hierover bij Parsival, de Kelken Zoon). Haindl zegt dat hij Amfortas in eerste instantie had afgebeeld als oude man. Bij nader inzien vond hij een oude, gewonde, uitgebluste man geen geschikte partner voor De Tarot Keizerin/Venus en heeft hij de man opnieuw geschilderd. Dit maal als een jonge man in de kracht van zijn leven. De stevige, dikke boom moet zijn kracht en vitaliteit benadrukken.

De Tarot Keizerin draagt een staf in haar linkerhand. Haindl heeft met opzet de Tarot Keizer de staf in zijn rechterhand gegeven. Wanneer je de twee tarotkaarten naast elkaar legt, De Keizerin links van De Keizer, dan is het net alsof de keizerin de staf heeft doorgegeven aan de keizer. Voor Haindl is dit belangrijk omdat hij van mening is dat De Keizerin de Keizer creëert. Hij vindt dat het matriarchale stelsel de voorkeur verdient boven het patriarchale stelsel. Ik denk dat wanneer we ‘de godin’ boven ‘de god’ plaatsen we gewoon weer terug zijn bij af. Ik zie meer in het Huna idee van een ‘vader/moeder god’ waarbij het vrouwelijke en mannelijke principe aan elkaar gelijk zijn. Voor mij duidt het doorgeven van de staf op de betekenis dat De Keizerin de creatieve en vruchtbare ideeën heeft en wat zij doorgeeft aan de keizer zijn die ideeën, en de keizer gaat daarmee aan de slag omdat ze te verwezenlijken, om het concreet te maken, het uit te voeren.

De Ram is het dierenriemteken dat Haindl gekozen heeft voor zijn Keizer. De Ram is energiek en een echte pionier. Hij volgt meestal zijn eigen lijn. Het teken Ram past mijns inziens beter bij Haindls Keizer dan bij Waite’s Keizer omdat de Haindl Keizer een energieke jongeman is vol levenskracht. en Waite’s Keizer ziet er wat bezadigder uit.

Haindl Tarot – De Kluizenaar

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00