Hagal Tarot Legpatroon

Wat zijn je spirituele taken in dit leven? Bekijk het met het Hagal tarotlegpatroon!

Speciaal voor de Haindl Tarot heeft Rachel Pollack een legpatroon ontworpen: Het Hagal-tarotlegpatroon genoemd naar de rune Hagal.

Bij dit tarotlegpatroon moet je de kaarten eerst sorteren in 3 stapeltjes. Eén stapel met alleen de Kleine Arcana tarotkaarten Aas tot en met Tien. Eén stapel met alleen de hofkaarten en eén stapel met alleen de tarotkaarten van de Grote Arcanakaarten.

Je trekt eerst vier tarotkaarten uit de stapel Kleine Arcanakaarten en je legt deze uit volgens onderstaand patroon:

haindl hagal tarotlegpatroon stap 1

Deze tarotkaarten geven aan wat er aan de hand is.

De tarotkaart op positie 1 geeft een globaal beeld van de huidige situatie in relatie tot de vraag.

De tarotkaart op positie 2 zegt iets over iets wat je zelf gedaan hebt, of over een ervaring die je hebt gehad die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de huidige situatie.

De tarotkaart op positie 3 zegt iets over hoe je denkt over de situatie, over je overtuigingen en verwachtingen en hoe je denkt dat de situatie zich gaat ontwikkelen.

De tarotkaart op positie 4 zegt wat de meest waarschijnlijke uitkomst is van de situatie.

Vervolgens trek je drie tarotkaarten uit de Grote Arcana en legt die als een soort dakje boven de Kleine Arcanakaarten. Hierdoor ontstaat het zespuntige hagalpatroon. De Grote Arcana duiden op je spirituele taken in het leven.

hagal tarot legpatroon stap 2

De tarotkaart op positie 1 GA duidt op je spirituele geschiedenis en ontwikkeling.

De tarotkaart op positie 2 GA duidt op je spirituele taak op dit moment.

De tarotkaart op positie 3 GA duidt op een metamorfose. De kaart die hier ligt geeft aan hoe de situatie op spiritueel niveau gaat veranderen waardoor ook je taak gaat veranderen.

De tarotkaarten op positie 4 en op 3GA zijn allebei uitkomstkaarten en kunnen samen gelezen worden.

Als laatste trek je 3 tarotkaarten uit de hofkaarten en die leg je naast elkaar onder de Kleine Arcanakaarten.

Het complete Hagal-legpatroon ziet eruit als hieronder aangegeven:

hagal tarot legpatroon compleet

De kaart op positie 1 Hof duidt op je helper.

De kaart op positie 2 Hof zegt iets over jezelf, over de kwaliteiten die je tot uitdrukking brengt in de huidige situatie.

De kaart op positie 3 Hof duidt op je ‘leraar’.

Wanneer je hier bijvoorbeeld Brigid trekt, probeer haar dan te zien als een persoon. Wat kun je van haar leren? Wat zou ze als lerares van je verlangen? Welke hulp zou ze je kunnen geven?

Voorbeeld van een tarotlezing met het Hagal tarotlegpatroon

Toos krijgt met tarot inzicht in karmische oorsprong van haar probleem

De vraag voor de tarot van Toos luidt: Heeft het feit dat ik mijn licht onder de korenmaat steek een karmische oorzaak?

Zij trok de volgende kaarten:

tarotconsult met haindl tarotkaarten hagal legpatroon

De tarotkaarten van de Kleine Arcana geven aan wat er aan de hand is.

Tarotkaart Staven 8 op positie 1 geeft een globaal beeld van de huidige situatie in relatie tot de vraag. Deze tarotkaart heeft te maken met beweging en de richting in je leven vinden. In negatieve zin kan deze tarotkaart duiden op dralen en je door je angsten laten tegenhouden om iets te ondernemen. Ik denk dat beide interpretaties relevant zijn.

De tarotkaart op positie 2 zegt iets over iets wat je zelf gedaan hebt, of over een ervaring die je hebt gehad, die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de huidige situatie. Hier ligt Kelken 5 – Teleurstelling. Dit zou kunnen duiden op een karmische oorzaak omdat het gaat over een ervaring die je hebt gehad in het verleden en dat kan natuurlijk in een vorig leven liggen. Dit duidt op een ingesleten patroon. Ook kan deze tarotkaart duiden op faalangst.

De tarotkaart op positie 3 zegt iets over hoe je denkt over de situatie, over je overtuigingen en verwachtingen en hoe je denkt dat de situatie zich gaat ontwikkelen. Hier ligt Staven 4 – Perfectie. Dit is een kaart die aangeeft dat het belangrijk is om op de details te letten, maar het probleem dat hierdoor kan ontstaan is dat je verzand raakt in details. Tevens sluit deze kaart wel aan bij het idee ‘faalangst’. Je wilt zeker weten dat je zult uitblinken, want zo niet, dan begin je er liever niet aan om je kop boven dat maaiveld uit te steken, want we weten allemaal wat er kan gebeuren wanneer we dat doen.

De tarotkaart op positie 4 zegt wat de meest waarschijnlijke uitkomst is van de situatie. Hier ligt Kelken 3 – Overvloed. Deze tarotkaart kan duiden op ‘overlopen van vreugde’ en eventueel op materiële voorspoed.

Wanneer iets een karmische grondslag heeft, dan voelt het zwaar en moeilijk maar daardoor is het tevens duidelijk aanwezig. Het geeft daardoor richting aan. Je weet waar je aan moet werken. De ziel praat luidt en duidelijk. Het oplossen van dit karma brengt vreugde. Nu ben ik altijd terughoudend met het idee dat iets karmisch is, maar de Grote Arcanakaarten lijken een karmische oorsprong zeker te onderbouwen.

De tarotkaart op positie 1 GA duidt op je spirituele geschiedenis en ontwikkeling. Hier ligt XX – Aeon (het oordeel). Dit is een tarotkaart van reïncarnatie en duidt in die zin ook op een karmische oorzaak. Tevens duidt Aeon op het overstijgen van het Rad van dood en wedergeboorte, dus het voorbij gaan aan karma, het oplossen van dat karma.

De tarotkaart op positie 2 GA duidt op je spirituele taak op dit moment. XVI – De Toren.
De Toren duidt erop dat het je spirituele taak is, op dit moment of in dit leven, om dat karma op te lossen. Dus ja, het lijkt erop dat er een karmische oorzaak is waardoor je je licht onder de korenmaat steekt, maar tevens is het de bedoeling dat je in dit leven dat probleem oplost.

De tarotkaart op positie 3 GA duidt op een metamorfose. De tarotkaart die hier ligt geeft aan hoe de situatie op spiritueel niveau gaat veranderen waardoor ook je taak gaat veranderen. Hier ligt XII – De Gehangene. Deze kaart past goed in het geheel. De Gehangene wijst op een andere kijk op zaken, op dingen omdraaien en van een andere kant te bekijken. Het is een kaart van wijsheid opdoen en duidt ook op een eenwordingsgevoel. Je wordt héél door negatief en positief te accepteren. Ook wijst De Gehangene, net zoals Staven 4, op het overzicht bewaren en niet verzanden in details.

Deze tarotkaart moet gelezen worden samen met de tarotkaart die ligt op positie 4 (Kelken 3) omdat dit allebei uitkomstkaarten zijn. Dus acceptatie geeft vreugde. Er komt een stroom op gang die niet op gang kan komen wanneer je een kant blokkeert. Maar ook het doorbreken of oplossen van karma geeft enorm veel vreugde en maakt de weg vrij naar overvloed. Je wordt heel.

1hof= Stenen vader in het westen (oude man)
2hof= (Stenen zoon in het westen (opperhoofd seattle)
3hof= Stenen dochter in het westen (Witte Buffel Vrouw)

De tarotkaart op positie 1 Hof duidt op je helper. Dit is de Stenen Vader in het Westen (Oude Man). De Oude Man als helper stelt niet veel voor. Hij heeft de aarde met alles erop en eraan geschapen, het scheppingsproces in werking gesteld en verder laat hij de zaak over aan de natuur. Je hebt een vrije wil en bent vrij om te doen wat je wilt. Dit geeft ook aan dat karma een onderdeel is van ieders ontwikkeling, het is een onderdeel van je persoonlijke evolutieproces. Je zit er niet aan vast. Wanneer je het probleem inziet en accepteert, ben je vrij om stappen te nemen om het probleem achter je te laten. Je hoeft er niet voor eeuwig aan vast te zitten. Anderzijds hoef je er niet per sé wat aan te doen. Het is de Oude Man om het even.

De tarotkaart op positie 2 Hof zegt iets over jezelf, over de kwaliteiten die je tot uitdrukking brengt in de huidige situatie. Hier ligt de Stenen Zoon in het Westen (Opperhoofd Seattle). Opperhoofd Seattle was een interessant man met vele kwaliteiten. Hij was een natuurlijk leider, begenadigd spreker en groot diplomaat. Hij kon situaties goed inschatten en daar op een juiste manier mee omgaan. Hij zag bijvoorbeeld in dat toen “Washington” hun grondgebied wilde kopen het weinig zin had om daar tegenin te gaan. Zou hij dat gedaan hebben, dan was zijn stam waarschijnlijk gewoon uitgemoord. Hij wist juist in te schatten waar hij wel invloed op had en waarop niet. Hij accepteerde het negatieve, hij onderdrukte dat niet. Door het te accepteren kon hij er mee omgaan. Hij accepteerde de realiteit, en juist daardoor kon hij effectief erop inspelen.

De tarotkaart op positie 3 Hof duidt op je ‘leraar’. Hier ligt Stenen Dochter in het Westen (Witte Buffel Vrouw). Probeer haar te zien als een persoon. Wat kun je van haar leren? Wat zou ze als lerares van je verlangen? Welke hulp zou ze je kunnen geven?

De Witte Buffel Vrouw bracht de Lakota indianen de pijpceremonie en het gebed. Ze leerde hen om kalm te blijven en niet in paniek te raken en daardoor domme dingen te gaan doen. Door kalm te blijven konden de Lakota in contact komen met de geest van Wakan Tanka (de grote schepper). Het bidden en contact maken met Grote Geest, of met je innerlijke vonk, is dus belangrijk omdat je dan de juiste beslissingen kunt nemen en weet wat de juiste handelingen zijn. The Vision Quest is een van de zeven heilige ceremonies die zij leerde aan de Lakota. Het is dus niet zo dat je zomaar iets moet bereiken, nee het moet een richting hebben die overeenkomt met je diepste wezen. Als persoon verwachtte Witte Buffel Vrouw van de Lakota dat ze haar aanwijzingen nauwgezet opvolgden. Ze kregen haar gaven pas nadat ze die eerste aanwijzingen hadden opgevolgd. Dit lijkt overeen te komen met het idee dat dat wat je als karmisch ervaart een aanwijzing is. Het geeft je richting. Dat is belangrijk voor je groei. En de eerste stap is acceptatie. De tweede stap is meditatie. En daaruit volgen handelingen.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat uit deze tarotlegging het idee naar voren komt dat karma iets is om je in beweging te krijgen, terwijl we ons er meestal door laten blokkeren. Het geeft richting aan je leven. Dat wat je als karmisch ervaart is een hoofdzaak of hoofdtaak in je leven. Vooral op gevoelsniveau word je er steeds weer mee geconfronteerd, waardoor je niet vergeet dat het er is. Dus wanneer je dreigt te verzanden in bijzaken, gaat dat gevoel weer opspelen om je weer op het juiste pad te krijgen. Persoonlijk vind ik het wel een interessante zienswijze dat je karma je helpt om je richting te vinden.

Toos was erg onder de indruk van deze legging, met name omdat alles zo perfect aansluit op een astrologisch karmarapport dat ze heeft van de Edgar Cacey stichting.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00