Green Witch Tarot – De Hogepriester

Green witch tarot Hogepriester

Uit het boek

De hogepriester van de gemeenschap draagt een diadeem met een zonneschijf en staat in een cirkel van stenen. Hij voert een ritueel uit om zonne-energie en de kracht van de God in een schaal met water te trekken. Hij stuurt de energie door zijn athame in de ene hand om het water te heiligen, terwijl hij de andere hand in zegening opheft. Naar buiten wijzende kristallen omringen de kom en stralen zonne-energie uit, waardoor de heilige ruimte gereinigd wordt en ook de gemeenschap daarbuiten. Later kan het geheiligde water worden gebruikt voor spirituele doeleinden, rituelen, reinigingen en magische werken.

Dit is een kaart van traditie en organisatie van spirituele handelingen zoals je kunt vinden in een Boek der Schaduwen. Het ritueel is geformuleerd voor het eren van de God, maar ook voor het ceremonieel geleiden van kracht en magische energie zodat die energie kan worden opgenomen in alle aspecten van het dagelijks leven. Magische handelingen zijn gecodificeerd en vastgesteld zodat deze kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties door middel van instructie en rituele vieringen.

In veel heidense tradities worden de rollen van de godin en god in verband gebracht met de maan en de zon. De hogepriesteres en hogepriester representeren deze krachten in rituelen. Samen vertegenwoordigen ze het goddelijke in balans, en elk draagt bij aan de samenhang van de gemeenschap. De kracht van de structuur zorgt voor een comfortabele en vertrouwde routine. Conformeren aan de sociale normen geeft een gevoel van vrede en gemeenschappelijkheid aan allen binnen de gemeenschap die zich koesteren onder de weldadige zon. Overmatige individualiteit kan op zonnevlammen lijken: gevaarlijk, ongecontroleerd en ontwrichtend. Als zodanig is de Hogepriester een figuur van autoriteit in spirituele zaken, iemand die heeft gestudeerd en is getraind in de leringen en rituele praktijken voor zijn rol binnen de gemeenschap. Deze kaart verwijst naar de invloed van organisatie in de elementen om financieel verlies op aarde, mentale strijd in de lucht, loopbaanchaos in vuur en emotionele nood in water te voorkomen. Maar zolang we werken binnen de structuur van de Solaire God, is de energie gecontroleerd waarop veiligheid volgt.

Op het altaar ligt duizendblad dat ook overvloedig groeit binnen de stenen cirkel. Duizendblad vertegenwoordigt de god, autoriteit, zegen, energie en bescherming. Een zwaluw – symbool voor de Zonnegod, gemeenschap en veiligheid – vliegt overlangs.

Betekenis rechtop: Werken binnen sociale en culturele gebruiken, organisatie, routine, formats, schema’s, veiligheid, overgedragen leringen, inspiratie, riten en ceremonies, gecodificeerde spirituele inzichten, wetenschappelijk onderzoeken om spirituele inzichten te begrijpen.

Omgekeerd: Dominantie, starre houding, manipulatie, verstoring.

Sleutelwoorden: Organisatie, structuur, conformiteit, mentor.

Old Path Tarot

De Hogepriester in de Old Path Tarot wordt eveneens gezien als de bewaker van de spirituele drempel. Hij heeft de sleutels tot de mysteriën, want hij is de bezitter van occulte kennis.

In zijn linkerhand heeft hij een takje ijzerkruid (vervain), een beschermend kruid. De stierenkop heeft te maken met het dierenriemteken Stier die tarotkaart De Hogepriester beïnvloedt.

Interessanter vind ik de olifantenkop. Deze symboliseert kracht, wijsheid, matiging, mededogen en eeuwigheid.

Deze kaart duidt dus op spirituele kennis en wijsheid, en dat je voor een spiritueel leven bepaalde richtlijnen moet volgen.

Voorspellende betekenissen: openbaring, onderwijs, uitleg, verlichting, spirituele wijsheid, kennis van zeken en goed geïnformeerd, inzicht. Iemand waar je een beroep op kunt doen. Kan zich niet goed aanpassen. Traditioneel, conventioneel. Iemand met een gevoel voor geschiedenis. De brug tussen de wereld van vlees en de wereld van de geest. Een inspirerende leider of leraar die spirituele waarheden onthult. Een geritualiseerde benadering om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Genade, , mededogen, vriendelijkheid

Omgekeerd: non-conformiteit, afwijzing, te vrijgevig, onvoorzichtig, onconventioneel, besluiteloos, zwakte.

Conclusie

In feite komen alle Hogepriesters (die van Waite ook) erop neer dat zij kennis hebben van ‘spirit’ en van spirituele en kosmische wetmatigheden. Die kennis is verpakt in rituelen. Het ritueel is dus een middel om die kennis te ontdekken en te ervaren. Het probleem is dat veel van die kennis door de eeuwen heen minder puur is geworden, omdat die doorgegeven wordt door mensen die zelf niet hebben ervaren waar het ritueel naar wijst. Een ritueel kan ‘mooier’ gemaakt worden, maar dat kan afbreuk doen aan de werking ervan. Zonder de ervaring, kun je niet weten welk deel van een ritueel belangrijk is, welk deel je kunt aanpassen of overslaan.

Waar ik reuze moeite mee heb in de uitleg bij de Green Witch Tarot is de waarschuwing dat “overmatige individualiteit” als gevaarlijk wordt neergezet. Ik ga me dan afvragen wat individualiteit en individualisme dan eigenlijk is. Het lijkt mij dat individualisme te maken heeft met originaliteit en creativiteit en ik zie dat als goed. Het is ook voor jezelf kunnen uitmaken wat goed is en wat niet. Maar daarvoor heb je wel kennis én ervaring nodig. We moeten individualiteit niet verwarren met eigenwijzigheid want dat kan leiden tot het aanpassen van rituelen zonder te beseffen waarvoor de rituelen dienen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00