Green Witch Tarot – Koningin van Zwaarden

Koningin van Athames (Zwaarden) – snel van geest

athames-queen

Uit het boek

Dit is de kaart van een analytisch, scherpzinnig en heldere geest aan het werk. De Koningin van Zwaarden is iemand die zorgvuldig een plan maakt voor zaken en er de voorkeur aan geeft dat alles op een ordelijke en georganiseerde manier gedaan wordt. Dit gevoel van kracht, onafhankelijkheid en idealisme kan leiden tot isolement en activiteiten die te maken hebben met zelfredzaamheid.

Zelfexpressie van het intellect door middel van taal kunnen te maken hebben met schrijven, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele ondernemingen. Evenwicht is nodig, zodat het grote geheel niet verloren gaat in de kleine details, en de neiging om elk facet van een project of een doelstelling te micromanagen, kan spanningen met andere betrokkenen veroorzaken. Deze kaart is een indicatie van verfijning en gecontroleerde emoties, maar ook van waardering van de schoonheid van de natuur.

De koningin van Zwaarden is gevat, en heeft een scherp inzicht en is in staat om een situatie of andere persoon snel te beoordelen. Het enige gevaar is dat ze mogelijk anderen, die niet in staat zijn deze veelzijdige en geconcentreerde geest te begrijpen van zich kan vervreemden, wat kan leiden tot eenzaamheid of verdriet.

In een lezing, suggereert deze kaart dat trouw aan zichzelf en het behoud van haar eigenheid belangrijk is, maar moet worden getemperd met hoffelijkheid jegens anderen.

Iris, voor wijsheid, wordt zorgvuldig gerangschikt in een vaas. Een distelvink, symbool van ontwaken, vastberadenheid en evenwicht, fladdert buiten het raam.

Betekenissen: Analytisch, planning, scherpe waarneming, talenkennis, snelle humor, vastbesloten, onafhankelijk, geconcentreerd, intellectueel, afstandelijk, opmerkzaam, autonoom, gereserveerd, managementvaardigheden, actie gericht, manifesteren van gedachten.

Omgekeerd: micromanaging, onpraktisch, wantrouwend, geïsoleerd, slecht gehumeurd, bekrompen.

Sleutelwoorden: Analytisch, inzichtelijk.

Conclusie en vergelijking met de Rider Waite Tarot

De Koningin van Zwaarden legt zich bij haar ‘Green Witch’ uiterlijk neer. In een andere tijd, zou ze er zo uitgezien kunnen hebben. Ze vraagt zich af, of het juist is om een athame (ceremonieel, tweezijdig mes) te gebruiken voor het schikken van bloemen. Maar ja, dat mag uiteindelijk ook iedereen zelf beslissen, meent zij.  De beschrijving is niet verkeerd, en ze heeft inderdaad de neiging om te micro-managen.

Kortom, wij (de Koningin van Zwaarden en ik) zijn van mening dat de beschrijving van haar karakter overeenkomt met die van Waite, maar daar ook een aanvulling op is.

Op het plankje op tafel liggen de afgesneden uiteinden van de irissen die geschikt zijn in de vaas en laten zien dat de Koningin van Zwaarden heel zorgvuldig de irissen één voor één heeft afgesneden en geschikt. Het lijkt een soort van rituele handeling om wijsheid aan of op te roepen. Wellicht omdat ze wijsheid nodig heeft om tot een beslissing te komen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00