Green Witch Tarot – Koningin van Kelken

De Green Witch Koningin van Kelken hoogsensitief (hsp)?

Mijn Koningin van Kelken vindt haar Green Witch kaart best mooi. Maar ze vindt dat ze er qua beschrijving bekaaid vanaf komt en ze kan zich maar ten dele vinden in de beschrijving. Ze zegt: ‘Zeg maar, eigenlijk helemaal niet.’

chalices-queen

Uit het boek

Dit is een kaart van empathie en een medelevende natuur. Door haar invoelend vermogen is zij kwetsbaar voor verdrietige verhalen en problemen van anderen. Door altijd een schouder te bieden voor anderen om op uit te huilen, kan haar eigen energie weglekken en zorgen en angsten creëren die niet gerechtvaardigd zijn. In tijd van moeilijkheden weten mensen haar te vinden, om haar vervolgens te negeren wanneer de problemen voorbij zijn. Dit kan haar in verwarring brengen.

Deze kaart waarschuwt er ook voor om niet uit sympathie te veel over de eigen situatie los te laten. Informatie die de ander zou kunnen misbruiken wanneer de zaken weer normaal zijn.

Waak ervoor om kleine problemen niet groter te maken dan ze zijn. Ze weet beter, maar heeft er moeite mee om de impuls om te handelen, tegen haar eigen belang in, onder controle te houden.

Geconfronteerd met je ware gevoelens geeft je de mogelijkheid om een eerlijke beoordeling te maken van welke emoties en mentaliteit je voortstuwen. Ze heeft een verzorgend, liefhebbend intellect dat dient te worden bewaakt om te voorkomen dat minder gevoelige personen haar verwonden.

Hibiscus, een bloem voor psychische bewustzijn, gevoeligheid en passie is verwerkt in de krans van de Koningin van Kelken. Een krab, een symbool van emoties, gevoeligheid en creativiteit kruipt uit de zee.

Betekenis: Empathie, sympathiek, goede vertrouweling, vertrouwen op gevoelens, inzicht, artistiek, paranormale begaafdheid, eerlijk, romantisch, houdt van echtheid van emoties.

Omgekeerd: onbetrouwbaar, egocentrisch, humeurig, veranderlijk, emotioneel ambivalent.

Sleutelwoorden: Gevoelig, verzorgend, empathisch

Conclusie en vergelijking met De Rider Waite Koningin van Kelken

De Koningin van Kelken merkt op dat er teveel nadruk ligt op emoties, en met name het beïnvloed en overspoeld worden door emoties van anderen, meegaan in die emoties en daar zelf de dupe van worden. Zij kan anderen heel goed aanvoelen, kan zich goed invoelen, maar wordt daar totaal niet de dupe van. Ze deelt haar eigen ervaringen, maar ze leeft oprecht en eerlijk, en er is niets waar mensen misbruik van kunnen maken. ‘Natuurlijk worden woorden soms verkeerd begrepen of verdraait,’ merkt de Koningin van Kelken op. ‘Soms uit onbegrip en onwetendheid, soms kwaadwillig. De echte kwaadwilligen hebben ook helemaal geen input nodig, die verzinnen zelf wel iets om iemand zwart te maken. Maar dat is allemaal geen reden om niet eigen ervaringen te delen. Het delen van eigen ervaringen, is juist heel krachtig.’

Wat ik mis in de Green Witch Koningin Kelken omschrijving is het aspect ‘in je element zijn’. Ik denk ook, dat de negatieve aspecten, waar mijn Koningin van Kelken bezwaar tegenmaakt, heel goed van toepassing kunnen zijn, wanneer de Koningin van Kelken omgekeerd ligt.

Verder denk ik dat je voor de interpretatie van de Green Witch Tarot Koningin van Kelken gewoon de RW betekenissen kunt aanhouden.

Is de Koningin van Kelken een Hoog Sensitief Persoon (HSP)?

Ik schreef die vraag spontaan bovenaan deze blogpost en ik heb even getwijfeld of ik die titel zou veranderen of toch iets zou zeggen over HSP. HSP wordt door Elaine Aron, een psychologe die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar HSP en de grondlegster is van het begrip, uitgelegd als een set karaktereigenschappen die te maken hebben met gevoeligheid. Zij zegt ook dat HSP-ers een gevoelig zenuwstelsel hebben. Dit is aantoonbaar. En het is aangeboren. Ongeveer 1 op de 5 mensen is hoogsensitief.

De hofkaarten hebben te maken karaktereigenschappen. HSP geeft een set van karaktereigenschappen die te maken hebben met een gevoelig zenuwstelsel. Ongeveer 20% procent van de mensheid heeft een gevoelig zenuwstelsel. Het lijkt mij daarom goed om hier aandacht aan te besteden bij de hofkaarten. Bovendien typte ik dat niet voor niks spontaan en toevallig bovenaan dit artikel.

Dat 20% van de mensheid een gevoelig zenuwstelsel heeft, doet vermoeden dat 20% van de hofkaarten een gevoelig zenuwstelsel heeft. Dat komt dan uit op 3,2 hofkaarten. Zeg maar 3.  Maar Elaine Aron zegt ook dat ongeveer 22% van de mensheid in meer of mindere mate, de karakteristieken van hoogsensitiviteit vertoont. Voor het gemak, maak ik er 25% van. Dat zijn dan 4 hofkaarten en dat komt beter uit, en past ook beter, want de hele familie Van Kelken past dan in dit plaatje. Dit wil niet automatisch zeggen dat als je een Kelken hofkaart trekt, de persoon waar je die voor trekt ook werkelijk hoogsensitief is, maar zeker een aantal hoogsensitieve karaktertrekken kan hebben.

Wat zijn die karaktertrekken?

  • Gewetensvol. Zijn zich bewust van subtiele details. Dat gewaar zijn van details is nuttig bij het ontwikkelen van intuïtie. Dat gewetensvolle kan ook een valkuil zijn wanneer dit leidt tot perfectionisme en het iedereen naar de zin willen maken. Gewetensvol en plichtsgetrouw gaan hand in hand. Veel HSP-ers zijn harde werkers. Leven zorgvuldig en met aandacht. Het gewaar zijn van al die details kan ook leiden tot overprikkeling en verklaart ook waarom HSP-ers soms meer tijd nodig hebben om indrukken te verwerken. Onder details valkt ook het horen van stemnuances en het zien van lichaamstaal. Hierdoor kunnen ze mensen goed leren inschatten. Hetzelfde geld voor aanvoelen van sfeer/stemmingen e.d.
  • HSP-ers hebben een ander idee van wat leuk is. Naar de kroeg of iets dergelijks spreekt ze niet zo aan. Ze gaan graag op cursus, naar toneelvoorstellingen, de opera, een museum en voeren liever een één op één diepgaand gesprek en houden niet zo van oppervlakkige, nietszeggende praatjes. En die ‘funny’ home video’s waarbij kinderen een flinke smak maken, daar kunnen ze totaal niet om lachen.
  • Kunnen zich goed concentreren.
  • Een levendige fantasie en voorstellingsvermogen. Aron noemt de creatieve geest ‘de motor van de HSP, die ieder moment kan vonken’.
  • Groot inlevingsvermogen, sociaal en zorgzaam
  • Zien makkelijke verbanden
  • In negatieve zin ligt faalangst op de loer, laag zelfbeeld, jezelf wegcijferen om de harmonie te bewaren, sneller last van stress en spanning.

Als je gevoelig bent en je bent ergens met een enorme drukte, dan komt dat alles op je af. Als je zintuigen worden geprikkeld. Je ervaart alle details en kunt de boel niet meer overzien. Ben je meer van de grote lijnen, en komen de details niet binnen, dan scheelt dat een hoop prikkels, bovendien kun je het geheel nog overzien.  Door al die details die binnenkomen, heb je uiteraard meer tijd nodig om de indrukken te verwerken. Aan de andere kant, als je door de natuur loopt en je ervaart de pracht van de natuur in detail, dan is dat een fantastische ervaring! Dus het is niet alleen kommer en kwel.

Elaine Aron zegt ook dat de eigenschappen van HSP’ers, mooie eigenschappen zijn.  Je mag jezelf gelukkig prijzen wanneer je die hebt! Maar er is het gevaar dat iemand ‘te’ gevoelig is en druk en drukte van buitenaf (en van binnenuit) als te veel ervaart. Er zijn hulpmiddelen, om daar mee te leren omgaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk om je af en toe terug te trekken en weer tot rust te komen. Persoonlijk lees ik 2 boeken per week. Dat heb ik altijd al gedaan en dat heb ik nodig. Ik wandel ook graag om mijn hoofd leeg te krijgen. Kleuren en knutselen helpen ook. Veel dingen moeten doen, stoort me niet. Ik schrijf ze op, geef er een prioriteit aan, en werk alles één voor één af.

Ik hoor vaak mensen prat gaan op hun HSP-zijn en tegelijkertijd gedragen ze zich als slachtoffer van HSP. Het slachtofferschap heeft vaak te maken met het vastzitten in overtuigingen waarmee je je slachtofferschap bevestigt. Dat klinkt hard, maar ik spreek hier uit ervaring.  Die overtuigingen kun je onderzoeken met bijvoorbeeld The Work van Byron Katie of met Psych-K.  Ik benoem dit, omdat het zo heel veel fijner is om met de mooie kant van hoog gevoeligheid te leven, dan met de negatieve kant.

Ik denk ook dat Mindfulness nuttig kan zijn als je last hebt van de nadelige kanten van HSP.  Mindfulness bestaat uit technieken, waar ik jarenlang over gedaan heb om die te vinden en onder de knie te krijgen, vóór er zoiets was als Mindfulness training.

Ik denk zeker dat de Koningin van Kelken de karaktereigenschappen van een hoog sensitief persoon heeft en de kaart kan daar zeker naar verwijzen. Maar ga daar voorzichtig mee om want het kan ook zijn dat er heel iets anders aan de hand is dan een aangeboren, gevoelig zenuwstelsel.

Ben ik zelf hoog gevoelig? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Ik heb bij al die kenmerken zoiets van ‘dat heeft toch iedereen?’

Zo is een ander kenmerk snel schrikken en niet tegen harde geluiden kunnen. Wie kan daar wel tegen?

HSP-ers kunnen niet multi-tasken. Nu heb ik jaren geleden multi-tasken al afgeschaft als een fabeltje. Ik kan absoluut niet multi-tasken. En volgens mij kan niemand dat. Op werk dacht men dat ik heel goed was in multi-tasken en werd ik er zelfs om geprezen. Maar ik multi-task niet. Ik doe veel dingen heel snel achter elkaar. Ik heb die als een To-Do lijstje in mijn hoofd en werk die één voor één af. In de keuken zet ik alles klaar en dan ga ik stapje voor stapje koken. Ik maak ook zelden iets waarvoor ik 4 pannen op het vuur moet hebben. Ik word al gek bij het idee!

Ik vroeg me af of HSP een hype is, maar dokter.nl vindt van niet. Naar mijn idee is er veel onderzoek gedaan naar HSP door Elaine Aron, die zelf zegt hoog gevoelig te zijn. En er zijn veel mensen die zich erin herkennen en vervolgens herkauwen wat Elaine Aron heeft gezegd.  Ik mis een beetje een andere, onafhankelijke bron.

Maar goed, misschien geeft het label HSP een verdieping van de Koningin van Kelken en komt deze kennis ooit nog eens van pas.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00