De Tarot Duivel: Woede en Humor

Tarotkaart De DuivelGeestelijke ketenen worden minder strak door humor, adviseert de Tarot Duivel

De Tarot Duivel is ook zo’n tarotkaart die mensen zorgen baart, maar dat hoeft echt niet. De Duivel heeft te maken met aardse zaken en vooral het vastzitten aan aardse zaken en niet zien hoe je dat zelf doet met je gedachten. Vandaar ook dat de tarotkaart De Duivel vaak verwijst naar beperkende overtuigingen.

Wat zegt het kleine boekje? Vernietiging, geweld-fanatisme, geweldige inspanning, kracht, noodlot; hetgeen voorbestemd is maar daardoor niet kwaadaardig.

Omgekeerd: kwaad, noodlot, zwakheid, zieligheid, blindheid.

Ik kan me niet goed vinden in deze tarotbetekenissen. We ketenen onszelf aan de Duivel met onze beperkende overtuigingen. En dit heeft niets te maken met noodlot of ‘kwaad’. Wel kan de Duivel duiden op ‘kwaadheid’ op het leven. Wanneer iemand zegt dat hij ‘des duivels’ is, bedoelt hij dat hij woedens is. Dit heeft vaak te maken met een gevoel van machteloosheid omdat de dingen niet gaan zoals je wilt en waarbij het moeilijk te zien is, hoe je die zaken kunt verbeteren. En soms zijn ze niet te verbeteren. Maar dan nog heeft die woede geen zin. The Work van Byron Katie kan een goed hulpmiddel zijn om die woedende gedachten te onderzoeken en minder scherp te maken of zelfs geheel te doen verdwijnen.

De tarotkaart De Duivel wordt, net als de Hogepriester en De Keizer uit de tarot, vaak getrokken door jongeren. Want die voelen zich erg geplaagd door autoriteiten die weliswaar het beste met hen voor hebben, maar waar ze vaak niet veel mee kunnen. Als jongere kun je de zaken nog niet goed overzien, want je hebt nog niet genoeg gegevens en daardoor snap je niet dat op school blijven een uitstekend advies is. Werken en lekker geld verdienen en uitgaan, nu, lijkt een beter alternatief!

Ik heb ooit eens voor een visualisatie De Duivel getrokken. Dat baarde me zorgen. Ik stapte heel voorzichtig het tarotlandschap van De Duivel in en stond een beetje bedeesd en angstig voor hem en zei beleefd: “Dag mijnheer De Duivel!”

De Duivel barste in lachen uit. Echt zo’n vette, bulderende lach en hij antwoordde: “Je hoeft niet bang te zijn, ik besta niet eens!” En zo is het maar net.

Dit brengt mij wel op een ander belangrijk aspect van de Duivel, namelijk humor! Dit wordt vaak vergeten. “Wees niet zo ernstig,” zegt De Duivel. “Zie de leuke kanten van het leven.”

En dan hier de tarot kleurplaat: De Duivel

Overzicht Tarotkaarten Kleuren

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00