Haindl Tarot Zwaarden Moeder

Haindl Tarotkaart Zwaarden Moeder in het Zuiden – Nut

Globale betekenissen: Een mysterieuze persoon. Toewijding. Zelfstandigheid.

Keerzijde: Overdreven behoefte aan eenzaamheid en de liefde voor de medemens.

Haindl Tarotkaart Zwaarden Moeder in het Zuiden (Zwaarden Koningin)

Volgens de Egyptische scheppingsmythen was er in den beginne alleen de oerzee. Uit de oerzee rees een berg omhoog en dit was de oergod Atoem. Dit zie je terug op de kaart Zwaarden Aas. Atoem bracht Sjoe en Tefnet voort en Sjoe en Tefnet brachten de tweeling Geb en Nut (spreek uit Noet) voort. Geb is de personificatie van de aarde en Nut is de personificatie van het hemelgewelf, van de lucht. Dus niet van de hemel in christelijke zin.

Er is een mythe die verhaalt hoe Geb en Nut al in de baarmoeder verliefd op elkaar waren en eenmaal geboren onafscheidelijk bovenop elkaar lagen. Hierdoor werd Nut zwanger, maar haar kinderen konden niet geboren worden omdat daar geen ruimte voor was. Vader Sjoe heeft Nut opgetild en houdt haar omhoog, waardoor zij gebogen over de op de grond liggende Geb staat, zoals op veel afbeeldingen te zien is.
Haar afstamming geeft aan dat ze behoort tot de eerste goden en zij is daarom nauw verbonden met de schepping en met name in de zin dat ze leven mogelijk maakt. Zij vertegenwoordigt het element lucht en zonder ‘lucht’ geen leven.

Een van de functies van mythen is om natuurverschijnselen te verklaren. Nut werd gezien als de godin die ’s ochtends de zon baarde en ’s avonds weer opslokte. Ra, de Zwaarden Vader, is de personificatie van de Zon die door Nut dagelijks wordt gebaard en opgeslokt. Hij is zichtbaarder en directer aanwezig dan Nut. Zij staat verder van de mensheid af en hoewel zij een liefdevolle godin is, zoals blijkt uit haar liefde voor Geb die de aarde personificeert, is zij een onpersoonlijkere kracht in het leven van de mens dan dat Ra dat is. Zij staat wat verder van de mensheid af. Nut wordt soms gelijkgesteld aan de melkweg.

Haindl heeft op de kaart Zwaarden Moeder in het Zuiden Nut tweemaal afgebeeld. Beiden zijn gebogen posities. De rechtopstaande Nut is zoals ze wel wordt geschilderd aan de binnenkant van sarcofagen en wanneer de mummie in de sarcofaag ‘ontwaakt’ ziet hij Nut over hem heen gebogen staan. De rode bollen op het lichaam van Nut stellen de zon voor die door Nut heen reist.
Aan de boven gegeven globale betekenissen zou ik persoonlijk het idee van ‘lucht’ willen toevoegen. Wanneer deze kaart getrokken wordt, kan het erop duiden dat je je zelf wat lucht moet geven, of wat afstand moet nemen, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Wanneer je bezig bent met een project en het wil niet zo vlotten, kan het zinvol zijn om dat project even te laten rusten en iets anders te gaan doen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00