opbouw van de osho zen tarot

Hoe is de Osho Zen Tarot opgebouwd?

Een tarotspel bestaat uit twee delen. Een deel van de kaarten wordt de Grote Arcana genoemd en een deel de Kleine Arcana. Arcana is de meervoudsvorm voor het Latijnse woord Arcanum dat geheim of dat wat verborgen is, betekent.

Grote Arcana tarotkaarten

osho zen tarot paarse ruit duidt op grote arcana tarotkaartenDe Grote Arcana kaarten van de Osho Zen Tarot zijn te herkennen aan de paarse ruit onderop de kaart met daarin een Romeins cijfer. De meeste Tarots hebben tweeëntwintig Grote Arcana kaarten. Echter, Ma Deva Padma (de ontwerpster van deze kaarten) heeft aan de Osho Zen Tarot een drieëntwintigste kaart toegevoegd; namelijk Osho, De Meester, zelf.

Kleine Arcana tarotkaarten

De tarotkaarten van de Kleine Arcana vallen uiteen in vier reeksen of kleuren die gekoppeld zijn aan een van de vier alchemistische elementen (water, vuur, aarde en lucht).

Ook deze kleuren worden weergegeven door een ruit onderop de tarotkaart.

Rood heeft te maken met het element vuur en duidt op actie. Blauw heeft te maken met het element water en duidt op gevoelens en emoties. Grijs heeft te maken met het element lucht en duidt op het denken. Het element aarde is gekoppeld aan de Regenboog. Deze serie duidt op concrete, tastbare zaken.

De reeksen van de Kleine Arcana zijn opgebouwd volgens een vast patroon dat veel overeenkomst vertoont met het gewone kaartspel. Iedere reeks bestaat uit 14 kaarten. Tien daarvan zijn genummerd van Aas tot en met Tien. De nummers staan in de symboolruitjes onderop de kaarten. De Azen hebben een leeg ruitje. De overige vier kaarten in iedere reeks duiden op ‘mensen’. Deze zogenaamde ‘hofkaarten’ worden weergegeven met een driehoekig symbool in de ruit. De naar boven gerichte driehoeken zijn Heren. De naar beneden gerichte driehoeken duiden op Vrouwen. De naar links gerichte driehoeken duiden op Ridders en de naar rechts gerichte driehoeken op Schildknapen.

Hofkaarten duiden in eerste instantie op eigenschappen of de houding van degene die de tarot raadpleegt en pas in tweede instantie op mensen in zijn of haar omgeving. Ridders vechten ergens voor en zijn gericht op actie en op het uitvoeren van opdrachten. Schildknapen zijn in opleiding en daarom worden ze over het algemeen gezien als leerlingen. De Vrouwen duiden op vrouwelijke, intuïtieve eigenschappen. De Heren zijn evenals de Ridders gericht op actie, maar meer in leidinggevende zin, dan in de uitvoerende zin van de Ridders.

Over het algemeen duiden de kaarten van de Kleine Arcana op zaken die je zelf in de hand hebt. De kaarten van de Grote Arcana duiden op zwaarwegende belangrijke (leer)processen en situaties in je leven.

Deel I – Osho Zen Tarotkaarten leren