Deel I – Osho Zen Tarotkaarten leren

Osho Zen Tarot – Kaartenkennis

Het begin – de Inleiding

We beginnen met de inleiding van het bij de kaarten geleverde boekje, want hierin staat belangrijke informatie over de Osho Zen Tarot.

Onderstaande opgaven zijn geen huiswerkopgaven, maar zelfstudie-opgaven. Als je vragen hebt over de lesstof, dan kun je mij die altijd per e-mail voorleggen.

Lees de inleiding in het bij de kaarten geleverde boekje goed door en beantwoord de volgende vragen (liefst in je eigen woorden):

 1. Hoe wordt de staat van verlichting omschreven in deze inleiding?
 2. Hoe kun je die staat bereiken?
 3. Hoe kun je de Boeddha in jezelf omschrijven?

De Spelregels voor de Osho Zen Tarot

Het hoofdstuk over de Spelregels begint met te vermelden dat de tarot al duizenden jaren oud is en al bestaat sinds het oude Egypte of misschien nog langer. Ik wil hierbij opmerken dat er voor die uitspraak geen echte bewijzen bestaan. De Tarot duikt in het Westen voor het eerst op tijdens de Middeleeuwen en het is onbekend waar en hoe de Tarot is ontstaan en waarvoor de kaarten werden gebruikt. In mijn artikel Wat is Tarot? licht ik toe wat er feitelijk bekend is over de Tarot.

Lees De Spelregels door en beantwoord de volgende vragen:

 1. Geef beknopt, in je eigen woorden weer, waar de tweeëntwintig tarotkaarten van de Grote Arcana op duiden.
 2. Kun je je hiervan een concrete voorstelling maken? Zo ja, licht dit toe. Zo nee, kom dan aan het eind van de cursus terug op deze vraag, en kijk dan of het je wel lukt.
 3. Wat is volgens De Spelregels het verschil tussen een traditionele Tarot en de Osho Zen Tarot?
 4. Wat is de functie of doel van de Osho Zen Tarot? En waarop ligt de nadruk?
 5. Waar duidt in leggingen de afwezigheid van tarotkaarten uit de Grote Arcana op?
 6. Waar duidt in leggingen de aanwezigheid van kaarten uit de Grote Arcana op?
 7. Noem de vier kleuren (reeksen) van de Kleine Arcana en hun bijbehorende elementen.
 8. Waar duiden de ‘koninklijke’ kaarten (ook wel hofkaarten) genoemd op?
 9. Waarom is gekozen voor het regenboogsymbool voor het element aarde?

Vragen en oefeningen voor het bestuderen van de individuele tarotkaarten.

Dit zijn geen huiswerkopgaven, maar zelfstudie-opgaven. Maar als je vragen hebt over de lesstof, dan kun je mij die per e-mail voorleggen.

0 De Dwaas

Bestudeer en beschrijf de kaart. Lees de beschrijving in het bijgeleverde boekje.

Beantwoord nu de volgende vragen:

 1. osho zen tarot the fool de dwaas tarotkaartHoe breng je het ‘stappen in de afgrond’ van de afgebeelde dwaas in verband met de beschrijving? Wat maakt het voor hem mogelijk om deze stap te zetten?
 2. Osho zegt: ”wat werkelijk van jou is kan niemand van je roven.” Hoe begrijp jij deze uitspraak?
 3. Kun je zien hoe ‘een muur van kennis’ met het verleden te maken heeft en hoe je daardoor kunt blokkeren in het heden? Heb je dit wel eens zelf ervaren?
 4. Heb je de toestand van De Dwaas zoals beschreven bij deze tarotkaart wel eens zelf ervaren? Beschrijf die ervaring. (Door dat werkelijk op papier te beschrijven, vallen puzzelstukjes op hun plaats omdat je intuïtie, je innerlijke zelf je daarbij helpt en je (door te schrijven) makkelijker voorbij gaat aan je blokkerende gedachten.)
 5. Schrijf twee steekwoorden op die voor jou de betekenissen van De Dwaas samenvatten.
 6. Wat is het belangrijkste verschil tussen Osho’s Dwaas en de Rider-Waite Dwaas? Wat is de belangrijkste overeenkomst?
 7. Geeft je begrip van deze Osho-kaart een verdieping van je begrip van de Rider-Waite kaart? Licht je antwoord toe.

I – Het bestaan

Bestudeer en beschrijf deze tarotkaart. Lees de beschrijving in het bijgeleverde boekje.

Beantwoord nu de volgende vragen:

 1. Osho Zen tarotkart het bestaan, de magiërDenk jij dat je alleen krijgt wat je nodig hebt wanneer je ervoor vecht?
 2. Zijn er wel eens momenten in je leven geweest waarop dingen je ‘toevielen’ zonder dat je er bijster veel voor deed? Maak een lijst van zoveel mogelijk van dergelijke momenten.
 3. Hoe begrijp je de zin “Maar uiteindelijk is een gevoel van gescheidenheid maar een illusie, die ontstaan is door de kortzichtige gepreoccupeerdheid van het denken.”
 4. Je bent één met het bestaan en dus ben je overal ‘thuis’. Laat dit even op je inwerken en beschrijf de gedachten en gevoelens die bij je opkomen.
 5. Lees de tekst van Osho bij deze tarotkaart “Je bestaat niet toevallig” tot en met “kun je merken dat een geweldige liefde uit alle dimensies op je neerdaalt”. Kun je zien dat het bestaan niet compleet is zonder jou? Kun je toelichten waarom dit ‘waar’ moet zijn?
 6. Schrijf twee steekwoorden op die voor jou de betekenis van deze kaart samenvatten.
 7. Wat is het belangrijkste verschil tussen de Osho–tarotkaart Het Bestaan en De Magiër uit de Rider-Waite Tarot? Wat is de belangrijkste overeenkomst?
 8. Geeft je begrip van deze Osho-tarotkaart een verdieping van je begrip van de Rider-Waite kaart? Licht je antwoord toe.

II De innerlijke stem

Bestudeer en beschrijf deze tarotkaart. Lees de beschrijving in het bijgeleverde boekje.

De tekst van Osho die je zonet gelezen hebt, is een fragment uit het boek The Great Zen Master Ta Hui (hfdst. 23). Hierin verteld Osho het verhaal dat God eerst op de aarde woonde, op de marktplaats. Daarmee aangevend dat God tussen de mensen woonde en benaderbaar was voor iedereen. God werd er gek van. Niemand leek tevreden met de schepping zoals die is. De een kwam naar hem toe en vroeg God er voor te zorgen dat het morgen niet zou regenen omdat hij ging vissen. Een ander kwam naar God en vroeg het morgen juist wel te laten regenen, want vandaag had ze gezaaid en een goede regenbui zou het zaad goed in de grond laten zakken. God vroeg zich af waar hij zich kon verbergen voor de mensen want hij werd horendol van al die tegenstrijdige verzoeken, het geklaag en gezeur. De berg Everest was geen optie, want op een dag zou de mens de Everest beklimmen. De Maan was geen optie want op een dag zouden mensen op de maan landen. Een oudere, wijze engel, één van het eerste uur, stelde voor dat God zich zou verbergen in de mens zelf, want daar zouden ze zeker niet zoeken. En sindsdien woont God in onze harten. Het fragment “Als je de waarheid binnen in jezelf gevonden hebt…” sluit daarop aan. Lees deze tekst nu nog een keer.

Beantwoord nu de volgende vragen:

 1. osho zen tarotkaart innerlijke voiceWat is de betekenis van het kristal op deze tarotkaart?
 2. Wat drukt de dolfijnensymboliek uit?
 3. Wat is de betekenis van het kleine hoofdje boven het grotere ronde hoofd in het midden?
 4. Beschrijf een moment in je leven waar een ‘te veel’ aan stemmen je heen en weer trok. Visualiseer nu dat moment, voel dat moment. Wanneer je dat moment gevonden hebt, kijk dan of die stemmen te maken hebben met het verleden of de toekomst. Verschuif, nadat je de stemmen hebt onderzocht, je aandacht naar je hart. Wat geeft je hart je in? Wat voel je? Voor een goed begrip van deze kaart is het belangrijk dat je ‘in je hart’ gaat zitten. Stel het je gewoon voor. Zet je denken even opzij en zit een moment in je hart en voel. Visualiseer desnoods dat je hart een kamertje is, waar je kunt gaan zitten. Wanneer dit niet in een keer lukt, is er niets aan de hand, probeer het de volgende keer dat je deze kaart trekt, gewoon weer. Of probeer het weer op een moment dat je uit elkaar getrokken lijkt te worden door de stemmen, je tegenstrijdige gedachten in je hoofd. Wanneer je dit regelmatig oefent, zal het je op een dag lukken.
 5. Ma Deva Padma zegt dat de innerlijke stem niet spreekt in woorden, maar in de woordloze taal van het hart. Heb je dit wel eens ervaren? Kun je zo’n moment beschrijven? Zeg niet gelijk nee. Laat zo’n moment rustig in je opkomen. Ga iets anders doen. Gedurende de dag, zal je echt wel iets te binnen schieten. Begin dan te schrijven en het hele voorval zal je weer helder voor de geest komen te staan.
 6. Schrijf twee steekwoorden op die voor jou de betekenis van deze tarotkaart samenvatten.
 7. Wat is het belangrijkste verschil tussen de Osho-tarotkaart De innerlijke stem en De Hogepriesteres uit de Rider-Waite Tarot? Wat is de belangrijkste overeenkomst?
 8. Geeft je begrip van deze Osho tarotkaart een verdieping van je begrip van de Rider-Waite kaart? Licht je antwoord toe.

Deel II – oefenen met de Osho Zen Tarotkaarten