Deel II – oefenen met de Osho Zen Tarot .

Cursus Osho Zen Tarot – De Praktijk

Nu dat je alle kaarten hebt bestudeerd, gaan we praktisch leren werken met de Osho Zen Tarot.

Tarotkaarten kunnen je helpen om antwoord te krijgen op vragen die je hebt of inzicht te krijgen in je huidige situatie. Je kunt hiervoor eenvoudigweg één kaart trekken, maar je kunt ook gebruik maken van een tarotlegpatroon. In het Osho-Zen-Tarot-boekje worden een aantal legpatronen gegeven, echter zonder uitgewerkte voorbeelden. In dit deel van de cursus geef ik voor ieder legpatroon een voorbeeld en ga je zelf aan de slag om het tarotkaarten leggen onder de knie te krijgen.

In dit deel komt het stellen van vragen, het schudden en trekken van de kaarten aan de orde. Daarna volgen voorbeelden voor de Osho Zen Tarotleggingen en ga je zelf met die tarotleggingen aan de slag.

Osho Zen Tarot- Legpatroon Vliegende Vogel

Voor dit voorproefje heb ik gekozen voor het legpatroon van de Vliegende Vogel.

osho zen tarot vliegende vogel blanco tarot legpatroon

Deze rangschikking heeft de vorm van een opvliegende vogel. De gekozen tarotkaarten die op de linkervleugel liggen symboliseren onze vrouwelijke, ontvankelijke energie van dit moment en geven ons enkele aanwijzingen hierover. De rechtervleugel symboliseert onze mannelijke, actieve energie. De eerste tarotkaart die gekozen wordt is de initiatiefnemer voor de vlucht en is daarom afkomstig van de mannelijke kant. Elke volgende tarotkaart geeft respons op de vorige en tilt de ‘vogel’ hoger op, waardoor de vraagsteller meer helderheid en innerlijke ruimte krijgt.

Positie 1 – Hier en Nu – de tarotkaart waardoor je ‘loskomt’
Positie 2 – Weerstand – ‘vliegangst’
Positie 3 – Je vermogen tot respons op je angst
Positie 4 – Innerlijke steun (intuïtie) voor je verantwoordelijkheid.
Positie 5 – Steun van buitenaf (respons van je intelligentie op je intuïtie)
Positie 6 – Ontspanning en acceptatie
Positie 7 – Aankomst op een nieuw bewustzijnsniveau

Voorbeeld met de Osho Zen Tarot Vliegende Vogel

Anita vroeg: Wat maakt dat ik mij zo op de achtergrond houdt wat betreft mijn kwaliteiten?

Osho Zen Tarot Vliegende Vogel Tarotlegpatroon

Op positie 1 ligt tarotkaart Wolken 6 – De Droom. Deze positie heeft te maken met het Hier en Nu en de kaart die hier ligt, moet aangeven waardoor je loskomt. Normaal gesproken is De Droom een redelijk negatieve kaart omdat hij verwijst naar de illusie van de sprookjesprins die al je verlangens zal vervullen, de je gelukkig zal maken. Die prins bestaat niet. Alleen jijzelf kunt jezelf gelukkig maken. En dat, denk ik, is de positieve kant van het verhaal. Hoe graag wil je uiting geven aan je kwaliteiten? Hoe sterker de wens, hoe duidelijker je ideaal, hoe meer kans er is dat je in beweging komt om die wens te vervullen. Deze tarotkaart komt daarom overeen met een belangrijke stap wat betreft de Wet van Aantrekking. Eerst moet je een duidelijk beeld hebben van wat je wilt en wie je wilt zijn. Een droombeeld, zo je wilt. Hoe duidelijker het beeld in je geest, hoe sneller het zich zal manifesteren in de alledaagse werkelijkheid. Dus hierbij zou je ook kunnen kijken of je jezelf kunt zien als iemand die zichzelf krachtig op de voorgrond durft te zetten met haar kwaliteiten.

Een ander belangrijk aspect is de naam van deze tarotkaart: De Droom omdat je, naast je reguliere werk, werkt met dromen en het uitleggen daarvan.

De tarotkaart op positie 2 laat zien wat je weerstand is, je vliegangst. Hier ligt kaart XVIII – Vorige Levens. Deze tarotkaart kan erop duiden dat de weerstand gelegen is in vorige levens. Het is ook mogelijk dat wanneer je terugkijkt op je huidige leven, je een patroon kunt ontdekken die de weerstand kan verklaren. Een andere mogelijkheid is dat je onbewust bang bent om slecht karma op te bouwen, omdat we door de eeuwen heen zijn gebombardeerd met overtuigingen dat wanneer we iets slechts doen – en jezelf naar voren schuiven valt daaronder – je daardoor in de hel zou kunnen belanden. Hoe dan ook, de kaart Vorige Levens geeft aan dat de angst diep zit en een sessie bij een regressietherapeut zou kunnen helpen.

De tarotkaart op positie 3 laat je vermogen tot respons op je angst zien. Hier ligt de Schildknaap van Regenbogen – Avontuur. Op de kaart zien we een klein meisje dat alleen op weg is. Ze maakt zich niet druk want ze voelt zich veilig en geborgen en de verwachtingsvolle stemming van het avontuur doet haar voortgaan. Ze kijkt ernaar uit. Haar verwachtingspatroon voor de toekomst is positief. Ze maakt zich geen zorgen. De oefening bij deze tarotkaart is de volgende en helpt wellicht om je angst voldoende los te laten zodat die geen obstakel meer vormt:

Je denkt misschien dat je niet avontuurlijk bent, maar ieder mens heeft in zijn leven al vele avonturen meegemaakt. Het avontuur van de eerste stapjes zetten. Het avontuur van de eerste schooldag. Het avontuur van je eerste liefde. Op vakantie gaan, verhuizen, van baan veranderen. Het zijn allemaal avonturen.

En ergens onderweg krijgen we angst voor avonturen. We hebben liever dat alles bij het oude blijft. Denk nu eens terug over je leven en alle avonturen die je bent aangegaan. Waar zou je nu zijn wanneer je die avonturen niet was aangegaan?

De tarotkaart op positie vier verwoordt je innerlijke steun. Hier ligt kaart XX – De Illusie Voorbij.

De tarotkaart De Illusie Voorbij duidt erop dat je een Boeddha bent, een goddelijk wezen. Je kern is eeuwig en onveranderlijk. Door je te richten op uiterlijkheden kun je verstrikt raken in oordelen. Hierdoor blijf je gevangen in je illusies. Het antwoord is je denken los te laten, naar binnen te keren en te ontspannen in je diepste waarheid. Dit sluit aan op de kaart Avontuur, want die kleine meid denkt niet na over wat haar allemaal kan gebeuren onderweg. En goed beschouwd kan je niets gebeuren, omdat je werkelijke zelf onaantastbaar is.

Op de vijfde positie, de positie die duidt op steun van buitenaf, ligt kaart X – Verandering. Deze tarotkaart wijst je erop dat het leven een aaneenschakeling is van gebeurtenissen die allemaal voorbijgaan. Niets in de tastbare wereld is eeuwig, en ook je gedachten hebben geen eeuwigheidswaarde. Gisteren wist je zeker dat de wereld plat was en vandaag ben je ervan overtuigd dat de wereld rond is. Wanneer je je vastklampt aan de buitenkant van het wiel kun je duizelig worden. Wanneer je naar het midden kruipt, kun je je ontspannen in de wetenschap dat wat er ook gebeurt, het ook weer voorbij gaat.

Het citaat van Osho bij deze tarotkaart wijst erop dat het leven een gedachteloze herhaling is tot het moment dat je opmerkzaam wordt. Het is dus belangrijk jezelf te observeren, te gaan zien dat het rad steeds ronddraait en dat je je dan weer blij voelt en dan weer terneergeslagen. Door dit proces te observeren word je je steeds meer bewust van je innerlijke getuige, die dit alles gadeslaat, en zie je dat er op het niveau van de getuige niets verandert. Dat is het middelpunt van het rad, je bron, je innerlijke rustpunt, je innerlijke kern. Je gaat door dat gadeslaan de rand loslaten en komt vanzelf in het midden.

Bij deze tarotkaart heb ik de volgende oefening, die ook zou kunnen helpen:

Teken een cirkel. Zet een stip in het midden van de cirkel en schrijf daarbij ‘Ik”. Zet vervolgens een stip ergens op de rand van de cirkel. Deze stip vertegenwoordigt je probleem. Schrijf er in het kort bij wat je probleem is. Neem nu een los vel papier en schrijf daarop ook in het kort op wat je probleem is. Maar een prop van dit vel papier. Keer nu weer terug naar de cirkel en zet nog een stip ergens op de rand van de cirkel. Deze stip vertegenwoordigt de oplossing. Pak de prop papier met je probleem in je linkerhand en sluit je ogen. Je handpalmen zijn naar beneden gericht op zo’n manier dat, wanneer je je handen opent, de prop papier op de grond valt. Ga in gedachten in het midden van de cirkel zitten en ‘kijk’ vanuit dat midden naar het punt dat je probleem vertegenwoordigt. Waar en hoe voel je dit probleem in je lichaam? Het kan een steek in je borst zijn, kramp in je buik of wat dan ook. Voel waar het probleem zit in je lichaam. Stel je voor dat je het gevoel dat je probleem vertegenwoordigt, dat ergens in je lichaam vastzit, naar je handen verplaatst. Wanneer je dat gevoel helemaal in je handen hebt zitten, open je je fysieke handen en laat je het probleem vallen. Soms is een keer loslaten niet voldoende. Herhaal dan gewoon het voelen van het probleem in het lichaam, verplaats het naar je handen, en laat los.
De volgende stap is om, terwijl je zelf in het midden van de cirkel blijft, je innerlijke blik te verplaatsen van het punt van het probleem naar het punt van de oplossing. Open je handen met de handpalmen naar boven en ontvang de oplossing.
Soms krijg je op zo’n manier direct de oplossing aangereikt, soms duurt het even voordat je ziet hoe je op het punt van de oplossing kunt komen. Ga er maar vanuit dat deze oefening je heeft geopend voor het ontvangen van de oplossing. Komt de oplossing niet direct, dan komt ze wel gedurende de dag of de volgende dag.

Op de zesde positie, de positie van ontspanning en acceptatie, ligt Regenbogen 5 – De Buitenstaander. Op deze tarot kaart zien we een klein jongetje dat er van overtuigd is dat het hek op slot is, maar dat is niet zo Het hek wordt weliswaar dicht gehouden met een ketting, maar het slot is open. Deze tarotkaart heeft te maken met een gevoel ‘er niet bij te horen’, met een diepgeworteld gevoel niet goed genoeg te zijn om er bij te horen. Het is belangrijk om in te zien dat die gevoelens niets met nu te maken hebben, maar uit het verleden stammen en dat je die gevoelens nu rustig kunt loslaten. Dit kun je ook doen met hierboven aangegeven oefening. En dan doe je de deur open en kun je gaan vliegen.

Op de zevende positie, de positie van de aankomst op een nieuw bewustzijnsniveau, ligt Vrouw van Wolken – Zedelijkheid. Deze tarotkaart gaat ook over het uitbreken uit een kooi en wel uit een kooi van zedelijkheid, van dat “wat hoort” en dat “wat niet hoort”. Dit sluit aan bij de voorgaande kaarten die ook gingen over het loslaten van de denkbeelden die je belemmeren tot volle bloei te komen. Die denkbeelden hebben niets meer met nu te maken. Laat ze los en ga vliegen. De Vrouw van Wolken is de kaart die jou een schop verkoopt zodat je in actie komt. Er is niemand die jou vanuit de achtergrond naar voren zal halen. Je moet het zelf doen.

Cursus Osho Zen Bestellen?

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00