Wat-te-doen Tarotlegging en voorbeeld Tarotconsult

De Wat-te-doen Tarotlegging is heel geschikt voor vragen als “Wat is mijn volgende stap? Hoe kom ik uit die en die situatie? Wat moet ik doen?” Dit tarotlegpatroon is één van mijn favorieten!

Schema – Wat-te-doen Tarotlegging

 Wat-te-doen-tarotlegpatroon

De posities
1. Het verleden (probeer een verband te zien of te leggen met de Kern)
2. Het heden (probeer ook hier een verband te leggen met de Kern)
3. Invloed op de Kern.
4. De kern – hier gaat het over.
5. Invloed op de Kern.
6. Dit moet je doen, dit is de beste handelwijze, het tarotadvies.
7 De uitkomst, het resultaat die volgt op kaart 6.

Hoe te lezen
Ik kijk meestal eerst naar de Kernkaart, de kaart op positie 4.

Vervolgens lees ik de kaarten die iets zeggen over het verleden en het heden en probeer te zien hoe die aansluiten op de kern. Deze drie kaarten schetsen de situatie.

Daarna lees ik de kaarten die iets zeggen over de invloeden in relatie tot de kern. Wat speelt er waardoor de juiste weg niet helder is? De kaart aan de linkerkant van de kern duidt op invloeden van binnenuit. De kaart rechts kan duiden op invloeden van buitenaf. Dat wil zeggen invloed of druk die andere mensen op je uitoefenen. Dit gaat niet altijd op want er zijn situaties waarbij er geen invloed van buitenaf is. In dat geval kunnen beide invloeden gelezen worden als invloed van binnenuit, waarbij je bij de linker invloed kunt kijken of die te maken heeft met je gevoel en de rechter invloed misschien met je verstand.

In relatie tot de geschetste situatie dient de “Doen”-kaart gelezen te worden. Dit kan best lastig zijn, met name wanneer er een negatieve kaart ligt. De uitkomst geeft aan wat het resultaat is van die actie. Ook dat kan lastig zijn, vooral wanneer er een negatieve kaart ligt in de uitkomst.

Tarotkaarten Rider Waite Zwaarden 5Doen – enkele voorbeelden

  • Wanneer je bijvoorbeeld Zwaarden Vijf op de ‘doen-positie’ hebt dan kan die kaart erop duiden dat je er goed aan zou doen om je negatieve gedachten te onderzoeken en te overwinnen.
  • Kelken Vijf kan duiden op het verwerken en loskomen van iets uit het verleden.
  • Zwaarden Zes duidt op ‘neem die stap’.

Uitkomst – enkele voorbeelden

  • Stel nu dat je Zwaarden Vijf op de uitkomstpositie hebt. Dit duidt er niet op dat je verslagen zal worden, maar eerder dat je door het opvolgen van het advies van de Doen-kaart uit een negatieve spiraal komt.
  • Kelken Vijf op de uitkomst duidt op het daadwerkelijk loskomen van je verleden.
  • Zwaarden Drie in de uitkomstpositie wordt altijd met argusogen bekeken. Meestal is het echter zo dat de Zwaarden Drie situatie er al is en door het opvolgen van het advies van de Doen-kaart, ga je je verdriet verbergen of kom je in een stadium waar je hart en verstand op één lijn krijgt.

Tarot Split tarotlegging

Tegenwoordig gebruik ik ook heel vaak de Tarot Split Tarotlegging voor wat-te-doen tarotvragen.

Voorbeeld Wat-te-doen Tarotconsult

Kees wil weten of hij er goed aan doet om te solliciteren op een vrijgekomen functie binnen het bedrijf waar hij werkt. Eerst hebben we een drie-kaarten-tarotlegging gedaan waarbij de eerste kaart iets zegt over het verleden, de tweede iets over het heden en de derde iets over de toekomst.

Kees heeft de volgende kaarten getrokken:
Zwaarden 9, Kelken 7 en Kelken 8.

verleden heden toekomst tarotconsult

Steekwoorden
Zwaarden 9 duidt op “wakker worden uit een nachtmerrie.”
Kelken 7 duidt op “Keuzemogelijkheden en/of dromen en illusies.”
Kelken 8 duidt op “Bewust een andere weg inslaan, iets nieuws, onbekends.”

Voordat je verder gaat, zou ik je willen vragen goed naar de kaarten te kijken en voor jezelf te zien dat zwaarden 9 inderdaad lijkt op iemand die wakker is geworden uit een nachtmerrie.

Op Kelken 7 zie je een man die kijkt naar zeven kelken, allemaal met een andere inhoud. Dit zou kunnen wijzen op keuzemogelijkheden. Dat deze kaart ook te maken heeft met dromen en illusies is wat moeilijker te zien. Alle kelken staan op een wolk, als het ware zijn ze ‘ongrijpbaar’. Daar komt de betekenis ‘dromen en illusies’ vandaan.

Probeer iedere keer als je een betekenis opzoekt deze ook te ‘zien’ in de kaart. Dat maakt het makkelijker om de betekenissen te onthouden.

Wat vertellen we Kees?

Met betrekking tot je werk heb je een moeilijke tijd doorgemaakt, maar die is voorbij. Je hebt het gevoel wat meer keuzevrijheid te hebben en je hebt ook bepaalde dromen over wat je wilt met betrekking tot je werk. De laatste kaart laat zien dat je een andere richting in gaat slaan. Dit is iets nieuws en onbekends. Als dit past bij de functie die is vrijgekomen, lijkt solliciteren de aangewezen weg. Wanneer die functie niet past bij wat je eigenlijk wil, dan lijken de kaarten je erop te wijzen om je ‘droom’, dat wat je werkelijk wilt, ernstig op te vatten en daar iets mee te gaan doen.

Wat blijkt: Kees is een tijd werkeloos geweest en was erg blij aangenomen te worden bij dit bedrijf. Dit is de zwaarden 9 situatie. Het is echter niet het werk waar zijn hart naar uitgaat. De functie die nu vrijkomt past veel beter bij zijn persoonlijke temperament omdat hij veel meer contact zal hebben met klanten dan nu het geval is. Hij moet er ook voor op reis. Iets wat je terugziet in Kelken 8. De kaarten raden hem dus aan om te solliciteren op die functie.

Dit was erg eenvoudig. Een beetje tarotlezer zal zich afvragen, waarom die man vraagt naar de bekende weg. Wat ligt onder de gestelde vraag?

Ik zou in een consultsituatie gewoon vragen waarom hij deze vraag wilde voorleggen aan de tarot wanneer het zo overduidelijk is dat dit een functie is die hij ambieert.

Kees geeft als toelichting dat hij pas een half jaar bij dit bedrijf in dienst is en daarvoor was hij 3 jaar werkloos. Hij is bang dat wanneer ‘ze door hebben’ dat hij zijn huidige werk helemaal niet zo leuk vindt, zijn contract niet verlengd zal worden en hij nog eens 3 jaar werkloos zal zijn of nog erger, nooit meer aan de bak komt. Daarom durft hij niet op die andere functie te solliciteren. Dit is een heel begrijpelijke situatie en ik kan me goed voorstellen dat hij daarom de tarot raadpleegt.

We besluiten om het ‘wat te doen tarotlegging’ te gebruiken op de vraag “wat moet ik (Kees) doen om aangenomen te worden voor die andere functie?”

Kees trok de volgende kaarten:
De Dwaas, Pentakels 7, Ridder Zwaarden, Pentakels 2, Pentakels Aas, Staven 4, Kelken Koning.

wat te doen tarotconsult

De Dwaas heeft als betekenissen: onwetend, onervaren of juist wijs en ervaren. Verliefd. De vraagsteller zelf. Je bent op de juiste weg.

“Verliefd” kunnen we schrappen, want die betekenis heeft niets met de vraag te maken.
“Onwetend” kan erop duiden dat Kees ‘onwetend’ is over hoe hij het beste kan handelen, maar ook onwetend is over hoe het bedrijf zal reageren op zijn sollicitatie en ook blijkbaar niet weet of hij op waarde wordt geschat omdat hij bang is dat zijn contract niet zal worden verlengd. Aan de andere kant, heeft Kees ons verteld dat zijn opleiding beter aansluit bij die andere functie. Dus in die zin zou de betekenis “wijs en ervaren” ook van toepassing kunnen zijn.

In de meeste gevallen denk ik dat De Dwaas aangeeft dat iemand op de juiste weg is. Dat gaan we hier ook aanhouden.

Pentakels 7 duidt op “Succes maar nog niet helemaal tevreden.”

Ridder Zwaarden duidt op “Gaat volle kracht vooruit. Eerst doen, dan pas denken. Kan een aanwijzing zijn om niet te veel te blijven denken maar er gewoon voor te gaan.”

We kunnen niet zeggen dat Kees eerst doet en dan pas nadenkt. Hij vraagt juist om een tarotconsult omdat hij te veel nadenkt en zich te veel zorgen maakt. We kiezen daarom voor de betekenis: Een aanwijzing om niet te veel te blijven denken maar er gewoon voor te gaan.

Pentakels 2 duidt op “Leren; balans bewaren.”

Pentakels Aas duidt op “Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van talenten/geld. Aards/Fysiek.”

Staven 4 duidt op “Oogstfeest. Plan heeft voldoende vorm gekregen om uitgevoerd te kunnen worden”

Koning van Kelken duidt op “Onderdrukt gevoelens; wordt niet door zijn emoties overspoeld.”

Wat vertellen we Kees?
In het verleden ligt De Dwaas. Deze kaart duidt erop dat je op de goede weg bent.

In het heden ligt de Pentakels 7. Je hebt succes, maar je bent nog niet helemaal tevreden. Aan de ene kant zie je het als een ‘succes’ dat je een baan hebt, aan de andere kant is dit niet je ‘droombaan’. Het kan ook zijn dat deze kaart, op deze plek, erop wijst dat je je huidige werk goed doet maar dat je een perfectionistisch iemand bent die nooit zal zeggen dat hij fantastisch werk levert. Daarom vind je het ook moeilijk in te schatten of je wel of niet een vast dienstverband aangeboden zult krijgen wanneer je proeftijd voorbij is. Zelf zie je nog veel dingen die je zou willen en kunnen verbeteren.

De volgende 3 kaarten zeggen iets over de kern van je vraag en de invloeden die meespelen. De kern-kaart is de Pentakels 2. Deze kaart heeft te maken met ‘leren en balans bewaren’. Je werkt nog niet zo lang in die functie, je hebt nog veel te leren. Je vindt ook dat het een verkeerde indruk kan wekken om nu al te solliciteren op een andere functie en daar wil je de balans in bewaren. Dit sluit mooi aan op je vraag wat je het beste kunt doen om die andere functie te krijgen.

Van invloed op de kern zijn de Zwaarden Ridder en de Pentakels Aas. De Zwaarden Ridder kan duiden op onbezonnen te werk gaan. Dat is juist wat jij niet wil en in dat geval is de Ridder Zwaarden meestal een aanwijzing om je niet zo druk te maken en gewoon actie te nemen. De Pentakels Aas duidt op een nieuw begin. Er is een opening ontstaan! Dit is letterlijk de situatie.

Wat je zou moeten doen, de beste handelswijze, wordt weergegeven door de Staven 4. Dit is een kaart die duidt op een oogstfeest en op een goed ontwikkeld plan dat uitgevoerd kan worden. Ik vraag Kees of het klopt dat hij een plan heeft?

Kees zegt dat hij geen plan had, maar zijn vrouw wel. Die vond dat hij best in de sollicitatiebrief kon aangeven dat hij het naar zijn zin heeft in zijn huidige functie en daar nog zeker veel te leren heeft, maar dat de andere functie hem erg aanspreekt enzovoort.

Het lijkt mij dat dit een goede aanpak is, met name gezien de kaart die hier ligt.

De uitkomst wordt getoond door de Koning van Kelken. Deze kaart duidt erop dat hij zijn gevoelens onder controle moet zien te houden. Hij moet zich niet nodeloos zorgen gaan zitten maken. Dit is belangrijk omdat de Wet van Aandacht zegt: Waar je over spreekt, waar je aan denkt, waar je je aandacht op richt, neemt toe. Het is dus wel belangrijk dat hij niet handenwringend constant denkt dat hij straks weer op straat staat, want daardoor wordt die kans steeds groter.

Ik raad Kees aan om te visualiseren dat zijn sollicitatiebrief met plezier ontvangen wordt door de personeelsconsulent en dat hij een uitnodiging krijgt voor een gesprek. Ik vraag hem dit te voelen en een rondedansje te doen door de kamer. En dan is het zaak om zich het sollicitatiegesprek voor te stellen en vervolgens dat iedereen het er over eens is dat hij deze baan krijgt. Er worden handen geschud. Iedereen is blij. En een paar dagen later ontvangt hij zijn nieuwe aanstellingspapieren. Ik heb Kees aangeraden dat hij er ook wel direct bij kan visualiseren dat hij direct een vast dienstverband krijgt omdat hij immers al heeft laten zien dat hij goed werk levert.

Hoe liep dit af?
Kees vertelde mij later dat hij het visualiseren erg moeilijk vond en met name het voelen van de bijbehorende positieve gevoelens, viel niet mee. Maar hij heeft het iedere dag gedaan en is inderdaad aangenomen voor de nieuwe functie en direct in vaste dienst. Wat naderhand ook bleek was dat ze binnen het bedrijf hadden gehoopt dat hij zou solliciteren omdat ze hem graag voor die functie wilden hebben!

Tja, en waarom ze hem dan niet gewoon vroegen om te reageren? Dat weet ik niet, maar het zal er wel mee te maken hebben, dat management er bang voor was dat anderen binnen dat bedrijf zouden gaan mopperen over ‘mensen die voorgetrokken worden’ of iets dergelijks.

Tarotconsult voor jezelf?

Zelf proberen? Gebruik je eigen tarotkaarten of trek je kaarten hier online.

Professioneel Tarot Advies

Heb je liever een degelijk en accuraat tarotconsult met de interpretatie van de tarotkaarten toegespitst op jouw vraag en situatie? Dan kan dat ook. Ik bied verschillende mogelijkheden voor een tarotconsult per e-mail aan.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00