Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Draagwieg

Vermogen tot antwoorden

DE LERING

ma27De Draagwieg is een draagtoestel voor zuigelingen dat in bijna elke Stamtraditie van Indiaans Amerika is gebruikt. Het geraamte van de Draagwieg wordt van hout gemaakt, zodat het lichaam van het kind ondersteund kan worden. De binnenkant wordt bekleed met een verende laag Saliebladeren, en dan bedekt met Konijnebont. Luiers voor de kinderen werden oorspronkelijk van Konijnebont gemaakt en met Saliebladeren of bladeren van een ander kruid gevuld om het vocht op te vangen. De buitenbekleding van de Draagwieg wordt van zachte Hertehuid gemaakt dat aan de voorkant dichtgeregen kan worden, zodat het kind veilig ligt en toch gemakkelijk verschoond of gevoed kan worden. De muts of kap beschut de ogen van de baby tegen sterk licht, en beschermt hem of haar tegen regen wanneer er gereisd wordt of wanneer het kamp wordt opgebroken. De Draagwieg is altijd verantwoordelijk voor de bescherming van het lichaam van het kind tegen kwaad.

Als de Draagwieg van het draagstel zou vallen en achter de Pony terecht zou komen, zal het kind geen letsel ondervinden, daar het stevige houten geraamte en de kap een soort wapenrusting vormen.

Aangezien verantwoordelijkheid in de Indiaanse manier van denken Traditioneel werd opgevat als ‘vermogen tot antwoorden’, vinden we dat de Draagwieg alle noodzakelijke kenmerken vertoont. Indianen, vooral die van de prairies, waren nomaden die zich op natuurlijke wijze aanpasten aan en reageerden op het leven. Het was natuurlijk om met de kudden en de seizoenen mee te gaan. Kinderen die te klein waren om te lopen, moesten worden gedragen; de Draagwieg werd aldus een noodzakelijk hulpmiddel voor jonge moeders die zich aan andere plichten van het kampleven moesten wijden. Een kind kon in de Draagwieg worden gestopt en letterlijk aan de buitenkant van een Tipi worden gehangen om daar te slapen, terwijl z’n moeder pemmikan maakte door Virginische kersen in opgerold vlees te drukken, op een kookvuur lette, huiden looide of mocassins met kralen versierde. Wanneer er van kamp tot kamp werd gegaan, kon de Draagwieg tussen Buffelkleding en andere bezittingen op een draagstel worden vastgebonden. Het vaakst zat de Draagwieg als een soort rugzak op de rug van de moeder vastgebonden, die zich zo door het kamp bewoog.

Hoewel de Draagwieg altijd de plicht en de verantwoordelijkheid heeft gehad om de kinderen te beschermen, staat het symbool van de Draagwieg voor veel meer. Wij Indianen hebben geleerd dat ons doel in het leven groei is, inzicht, en in harmonie leven. Wij weten dat alle dingen een plaats hebben op het Levenswiel, en zullen voortbestaan als we verantwoordelijkheid nemen voor de drie bestemmingen: Verleden, Heden en Toekomst.

Het vermogen om op het Verleden te antwoorden, bestaat uit het eren van de Tradities van onze Voorouders, hun wijsheid, en de Heilige Medicijnvoorwerpen die ons pad hebben bewaakt en geleid. We moeten deze Systemen van Weten met vreugde aan onze kinderen overdragen.

Het vermogen om op het Heden te antwoorden, bestaat uit het zoeken naar schoonheid op elk moment van de dag, waarbij we onze gaven, talenten en vermogens aan allen ten goede laten komen. Wanneer we zachtjes over Moeder Aarde lopen, de Heilige Ruimte van alle levensvormen respecteren, een twinkeling in onze ogen houden en vreugde in onze harten, leren we dankbaar te zijn voor elke zegening van het leven.

Het vermogen om op de Toekomst te antwoorden, ligt in het begrip van het Heden. Wij begrijpen dat het overleven en het welzijn van de volgende zeven generaties afhangen van elke gedachte die we in het nu denken en van elke daad die we in het nu verrichten. Daarom worden wij voortdurend herinnerd aan onze rol van Hoeders van de Draagwieg voor de generaties van de toekomst.

Iedere persoon die vandaag de Goede Rode Weg van het stoffelijk leven bewandelt, is een hoeder van de Draagwieg van morgen. De kinderen die lang nadat wij er niet meer zijn in onze wereld zullen leven, rekenen op ons; we zullen Moeder Aarde dienen te beschermen, evenals de Systemen van Weten die deze kinderen in staat zullen stellen succesrijke Beschermers van al onze hulpbronnen te worden. Als er geen regenwouden meer zijn, als er geen schoon water meer is, als de lucht stinkt of niet langer meer kan worden ingeademd, als Moeder Aarde geen voedsel meer kan laten groeien, zullen we gefaald hebben wat betreft de verantwoordelijkheid om de Draagwieg in onze harten te dragen. Als de kennis over het herkennen van helende planten, het verbouwen van Maïs, het in harmonie met Al Onze Verwanten leven niet is doorgegeven aan hen die na ons komen, zullen we het kostbaar erfgoed hebben vernietigd van de Oudsten die de Rode Weg vóór ons bewandelden.

Toen ik bij de twee Grootmoeders in Mexico was, die tot de Kiowa-Indianen behoorden, werd een groot deel van de voorspelling over de Draagwieg der Schepping aan mij doorgegeven. Ik wil anderen deelgenoot maken van deze voorspellingen, omdat ze ons zullen helpen om met hoop naar de toekomst te kijken in plaats van met mistroostigheid en wanhoop. Onze Moeder Aarde heeft tijdens de vier voorafgaande werelden nooit alle Kinderen van de Aarde vernietigd, en zal dit ook tijdens deze wereld niet doen. Mij werd verteld dat de omvang van de Aarde aan het einde van elke wereld groter werd; er werden nieuwe landmassa’s geschapen en andere verdwenen. Elke keer toonde zij diegenen van haar ware kinderen die de voortekens konden interpreteren, veilige plekken om te leven. Sommigen gingen in onderaardse tunnels onder de oppervlakte leven. Het ras dat onder de oppervlakte ging leven, wordt door de Wolfclan van de Seneca’s de Onderaardsen genoemd.

Volgens de voorspelling van de Draagwieg zullen er duizenden Regenboogkrijgers van beide seksen tot leven komen, die plotseling zullen zien hoe de droom van de Vijfde Wereld van Vrede manifest wordt. We verkeren nu in dit proces, in het huidige tijdperk dat de Grootmoeders het Tijdperk van de Witte Buffel noemden. Tijdens dit tijdperk zullen de leringen worden vrijgegeven aan hen met oren die horen en ogen die zien. De voorspelling zegt dat deze Krijgers van de Regenboog hun erfenis niet zullen vergeten, en deze aan alle Kinderen van de Aarde ten goede zullen laten komen. Opperhoofd Twee Bomen van de Cherokee-Indianen zegt dat deze mensen vanbuiten wit kunnen zijn, maar vanbinnen rood zijn. Ik ben van mening dat dit komt doordat de Krijgers van de Regenboog Beschermers van onze Moeder Aarde zijn; ze zijn onze Rode Voorouders die terugkeren om Al Onze Verwanten te helpen.

De voorspelling van de Draagwieg der Schepping zegt ook dat er Vuur uit de hemel zal komen dat Moeder Aarde zal raken in de Waterbakermat der Schepping, de oceanen. Dit op een komeet lijkend voorwerp zal de eicel van de Aarde bevruchten en zuiverheid scheppen in de vier Aardclans. De Clanhoofden van Lucht, Aarde, Water en Vuur zullen opnieuw heel zijn. De condens uit deze reactie van Vuur en Water zal ons onze ozon teruggeven. Deze voorspellingen zullen ergens tussen nu en het jaar 2015 in vervulling gaan. Veel mensen die zich van Moeder Aarde losgemaakt hebben en niet weten hoe ze voedsel moeten verbouwen, zullen dit moeten leren. Velen die geen kennis van helende planten hebben, zullen zich op anderen moeten verlaten die wel over deze kennis beschikken. Het vermogen om op de hieruit voortvloeiende veranderingen te antwoorden, komt voort uit begrip van wat de Draagwieg betekent en de plicht van elke mens om met anderen te delen en dienstbaar te zijn. Het is nu tijd om met het leerproces te beginnen dat ons in staat zal stellen de overvloedige lessen van Moeder Aarde opnieuw te leren, zodat toekomstige generaties de Systemen van Weten zullen bezitten die noodzakelijk zijn om in harmonie te kunnen leven.

Vele historische planten en dieren zullen in onze nieuwe wereld opnieuw verschijnen, daar ze er behoefte aan hebben opnieuw met ons in wisselwerking te treden. Sommige planten zullen worden gebruikt om te helen, andere zullen als voedsel worden gebruikt. We zullen de Taal van de Schepselwezens weer verstaan, en toestaan dat hun instinct en wijsheid ons leren wat we aan onze noden moeten doen. De Draagwieg zal een symbool worden van ons eerste levensinstand-houdingssysteem, en we zullen een wereldgemeenschap worden. Communicatie in eenheid zal heersen over een duizendjarige vrede waarin Moeder Aarde een tweede zon of ster in ons zonnestelsel zal worden. We zullen niet op haar oppervlak verbranden, want we zullen onsterfelijke lichamen van Vuur hebben. De rassen uit de sterren zullen de Kinderen van de Aarde komen helpen om het ecologisch evenwicht te herstellen, en enkele Kinderen zullen met hen meegaan om deze nieuwe, en toch oude, Systemen van Weten te leren. Zij die de nieuwe Draagwieg der Schepping niet kunnen aanvaarden, zullen naar de kopie-verschijning van Moeder Aarde worden overgebracht, die onderdak zal bieden aan de herinnering aan de verwoesting van haar met littekens overdekte en misbruikte lichaam. Er zullen gedurende het Tijdperk van de Witte Buffel vele wonderen geschieden, daar regeringen de acties van de Kinderen van de Aarde niet langer zullen kunnen reguleren, en de betrekkingen van mens tot mens zullen weer sterk gemaakt worden.
Terwijl wij de Draagwieg op onze ruggen dragen, zal zij het kind van toekomstige dromen dragen dat door onze liefde manifest wordt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor alle morgens van morgen. De Draagwieg herinnert ons hieraan. We kunnen de Toekomst beschermen door te antwoorden op het nu.

DE TOEPASSING

Draagwieg zegt dat de rugzak die je draagt je toekomst is. Als je er invloed op wilt uitoefenen, moet je er nu op antwoorden. Wat je situatie ook is, nu moet het vermogen om te antwoorden in stelling worden gebracht. De Krijgerkant van je natuur beschikt over de moed die je nodig hebt. Ga niet zitten wachten totdat iemand anders iets doet. Gebruik je creativiteit, spreek je waarheid, en reageer.
Je wordt eraan herinnerd dat het jouw verantwoordelijkheid is om je eigen antwoorden te vinden en ernaar te handelen. Het maakt niet uit of het om een vroegere, huidige of toekomstige uitdaging gaat. Je kunt zo antwoorden, dat je groei erdoor bevorderd wordt. Kijk hoe je je persoonlijke Kracht kunt gebruiken om op de situatie te antwoorden, en hoe je daardoor zult groeien. Het vermogen heb je, herken het dus nu in het Zelf, en pas het toe.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00