Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Schild van het Oosten

verlichting/ helderheid

DE LERING

moeder aarde tarotkaart schild van het oostenDe historische Medicijnman Gele Drie Vingers wist tot me door te dringen tijdens m’n ochtendstilte, en ging voor me zitten, terwijl hij voorzichtig z’n rode hoofdband afdeed. Hij keek me diep in de

ogen. Een flauwe glimlach, nauwelijks waarneembaar, bewoog over z’n verweerde gezicht. Hij raakte m’n geest aan. Z’n woorden vielen als Gebedslansen in de vruchtbare aarde van m’n geheugen. ‘Ik ben gekomen om je je Schild van het Oosten te onderwijzen,’ zei hij.

Ik keek toe hoe hij de eerste drie vingers van z’n linkerhand in een schaal heilig Maïspollen doopte en ermee over z’n voorhoofd streek, waardoor drie gele lijnen ontstonden. Van West naar Oost reisden ze door de rotsachtige verweringen van z’n oude, van groeven doortrokken voorhoofd. Ik keek in stilte toe, wetend dat elke beweging een danspas van het Oostelijk Schild was.

‘Het Oostelijk Schild is de plek van verlichting waar Adelaar woont. Op deze plek zul je de Gouden Deur vinden die naar alle andere niveaus van bewustzijn en inzicht leidt. In het Oosten

begroet Grootvader Zon ons elke ochtend. Er leiden drie wegen naar de wijsheid van het Oostelijk Schild,’ zei hij. ‘Hier op Tsankawi waar m’n voorvaderen groot werden, zul je de symbolen van deze drie paden vinden. Volg me op een Medicijnwandeling, en we zullen de goedheid van deze dag van vallende bladeren delen..’

Terwijl we liepen, stootte ik op een oude Anasazische potscherf. Gele Drie Vingers beval me Tabak te offeren en de potscherf mee te nemen. We gingen verder langs een kleine hoogvlakte; hij riep naar me dat ik moest uitkijken waar ik liep. Ik hield stil en keek naar beneden. Daar lag voor m’n voeten een Slang in haar nest te broeden. Ik offerde haar Tabak, en maakte toen we verdergingen een grote bocht om haar heen. Ik liep onder de achterkant van de hoogvlakte verder en vond een koperen penny, die daar trots op een aardhoop van rode aarde op me lag te wachten. Ik raapte het muntstuk op en offerde Tabak. Gele Drie Vingers knikte en gebaarde naar een grote rolkei onder aan de heuvel. We bleven een poosje rustig zitten voordat hij begon te spreken. ‘De drie paden worden in deze symbolen gevonden,’ zo begon hij. ‘De potscherf is het symbool van de creativiteit van de kunstenaar. Het eerste pad bestaat eruit elk talent of elke creativiteit die je hebt te benutten, en je zult verlichting kennen.’

Hij ging door. ‘De tweede weg wordt bewaakt door onze Zuster, Slang. Zij werpt haar huid af en wij zien dit als een manier om oude gewoonten los te laten. De Slang-Medicijnmensen transmuteren vergiften zodanig dat deze veranderen en helen. Het tweede pad naar verlichting bestaat uit helen en transmuteren van vergif.’

Hij pauzeerde en sprak toen opnieuw. ‘Het derde pad naar verlichting lijkt op het symbool van het geld van de witte mens. Het bestaat eruit te weten hoe je energie goed moet gebruiken en uitwisselen. De uitwisseling van energie kan ruil, transactie of betaling zijn. Ze kan een geschenk, een schuldbekentenis of gewoon hebzucht zijn. Uitwisseling wordt ten uitvoer gebracht door gevers en nemers die weten dat geld en energie hetzelfde zijn. Mensen zijn bang om geen geld en geen energie (gezondheid) te hebben. Ze zijn bang om in de maling genomen te worden en ze zijn bang om met hun eigen hebzucht te worstelen. Het derde pad naar verlichting is ruig, maar de juiste toepassing van uitwisseling van energie zal leiden tot begrip van alle materiële en onstoffelijke energievormen. De grootste les van het derde pad is dat ware uitwisseling van energie delen is.’Dit is wat ik leerde en nu met jullie deel. Om verder op de lessen van Gele Drie Vingers in te gaan zou ik het graag hebben over de gele verf van de drie lijnen op z’n voorhoofd. Wanneer Indianen over deze Kracht droomden, toonden hun Bondgenoten hun hoe ze hun gezichten moesten beschilderen om hun persoonlijke Kracht te laten zien. Altijd wanneer er sprake was van een gele lijn boven de ogen, duidde dit op een Ziener, op iemand die in staat was verder dan de stoffelijke illusie te zien. De kleur geel is de kleur van het Oosten op het Medicijnwiel, en het domein van zieners op de meeste Medicijnwielen. (Zwart Wapitihert gebruikte vanwege z’n visioen rood in het Oosten en geel in het Zuiden.) De meeste Tradities gebruiken echter geel, de kleur van Grootvader Zon wanneer we hem ‘s ochtends begroeten.

In onze Senecaanse Traditie is het Oosten ook het domein van de Gouden Deur. Deze deur leidt naar alle andere niveaus van voorstellingsvermogen en bewustzijn. Door de Gouden Deur gaan is verder dan het alledaagse zien, is Vader Hemel aanraken.

Wanneer men door de Gouden Deur Reist gebeurt het vaak dat men op de rug van Adelaar naar de vrijheid van waarachtig weten vliegt. Aan de andere kant van de Gouden Deur bestaat geen beperking, geen aarzeling en geen angst. Angst kan in de aanwezigheid van de gouden liefde van Grootvader Zon niet bestaan. Waarheid blijft bij ons wanneer we onze beperkingen op de proef stellen en ons door welke negatieve gedachten dan ook heen worstelen naar de uitgestrektheid van verheven idealen, waarbij we onszelf toestaan het Gouden Licht van Inzicht te zien. Het Oosten bevat ook de energie van de mannelijke kant van onze natuur, die het vermogen bezit om voorwaarts te gaan in levensgebieden die niet in kaart zijn gebracht en om nieuwe ideeën na te streven. De schoonheid van onze extraverte natuur is dat we de moed hebben om onze beperkingen aan te pakken, beperkingen waardoor we kunnen aarzelen en afwachten totdat anderen kijken of het water niet te koud is. Onafhankelijkheid is het grondbeginsel van ons Schild van het Oosten. Ze stelt ons in staat naar de ideeën te zoeken die verdere verlichting brengen. In het Oosten lokken we onze grootste lessen in voorwaartse beweging uit, en krijgen we deze onder de knie.

Daar het Schild van het Oosten het Traditionele domein van de Adelaar op het Medicijnwiel is, worden alle drie de paden naar verlichting van het Schild van het Oosten begunstigd door de Helende Kracht en de bescherming van Adelaar. Adelaar is het symbool van vrij zijn van alle vormen van onwetendheid en onverdraagzaamheid. Adelaar bewaakt de plek van verheven idealen. Adelaar bevindt zich het dichtst bij Grootvader Zon, en baadt in de liefde van dat gouden licht. Het Schild van het Oosten begrijpen, is Adelaar in je hart uitnodigen. Het hart dat vrij is om zich naar de hoogten boven Heilige Berg te verheffen en het geheel van de schepping te zien, is een hart dat de lessen van het Schild van het Oosten kent.

DE TOEPASSING

De kaan van het Schild van het Oosten stelt de behoefte aan helderheid voor in een bepaald deel van je leven. Ze kan ook een tijd van verlichting markeren, waarin dingen plotseling in elkaar beginnen te passen en betekenis voor je krijgen. Als je in verwarring bent geweest, is het nu de tijd om orde in je leven te vragen. De orde kan worden hersteld door lijsten te maken van dingen die je moet doen, door je leefruimte op te ruimen of door oude projecten af te maken. Wanneer de orde is hersteld, zul je ontvankelijker zijn en de helderheid vinden die je nodig hebt. De verlichting van het Oosten kan ook van je vragen dat je een ander helpt bij het vinden van helderheid. Anderen deelgenoot maken van je ideeën kan verlichting brengen, daar anderen je feedback geven. Het kan ook tijd zijn om oude wonden of negatieve gedachten te helen, zodat helderheid de ruimte krijgt om je leven binnen te komen. Wees creatief en vermetel om je opvatting van wie je werkelijk bent te verruimen en je in nieuwe rijken van begrip te wagen.

In al deze gevallen markeert het Schild van het Oosten een tijd van nieuwe vrijheden, die ontstaan doordat je de modder uit je ogen veegt en met het oog van Adelaar ziet. Ga na welke gedachten je oogkleppen in stand houden en laat de blindheid optrekken door je moed bijeen te rapen en te gaan vliegen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00