Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Rooksignalen

Bedoeling

DE LERING

moeder aarde kaart 23 rooksignalenHet Rode Ras heeft eeuwenlang vele talen zonder woorden begrepen en benut. We hebben geleerd de tekens in de gezichtenvan het Wolkenvolk te interpreteren; de veranderingen in het weer; de beweging van de kudden; de gewoonten van onze Broeders en Zusters de Schepselwezens; het geschreeuw en gehuil van dewildenis; de boodschappen in onze Medicijndromen; en de taalvan het hart.

Rooksignalen zijn voor Indianen nog een universele taal zonder woorden. Deze Hemeltaal komt tot stand door een vuur te ontsteken van gemengd groen en droog hout, dit met een nattedeken te doven, en dan rookwolken vrij te laten. In tijden van strijd gebruikte elke Stam verschillende signalen om een actiepad te schetsen of de geheime plannen te veranderen. Door deze voortdurende activiteit werd de vijand misleid en raakte inverwarring.

Rooksignalen vormen de brug tussen de Aarde en de Hemel. De rook uit de Pijp is de essentie van onze gebeden die in visuele vorm naar Groot Mysterie reist. Op deze manier worden Al OnzeVerwanten ervan op de hoogte gebracht dat de gebeden van het Volk naar het Grote-Sterland reizen om daar verhoord te worden. De Rooksignalen die ter communicatie worden gebruikt tussen verkenners die grote afstanden van elkaar verwijderd zijn, verschillen niet van de Rooksignalen die via de Pijp naar Groot Mysterie worden gezonden. Beide zijn talen zonder woorden die de bedoeling van de afzender overseinen.Weinig mensen weten dat de eerste revolutie in de VerenigdeStaten met twee talen zonder woorden begon. Deze talen waren de taal van het koord met knopen dat door lopers naar verschillendeplaatsen werd gebracht, en de taal van Rooksignalen. In 1680 waren de dappere, maar vreedzame, Pueblo-Indianen door de binnenvallende Spanjaarden tot een ras van slaven gereduceerd. De Vallei van de Rio Grande in New Mexico stond vroeger bekend als Aztlan. Dit was, lang voordat Cortes en Coronado er goud kwamen zoeken, het vaderland van de Azteken. Elke Nederzetting had andere wetten en een andere taal; niettemin hadden alle Indianen, eeuwenlang in vrede met elkaar en in harmonie met Moeder Aarde geleefd. Na vele jaren van wrede overheersing verenigde een pueblo-Medicijnman die Popi heette alle Nederzettingen; hij hielp bij het organiseren van de opstand waarbij de greep van de Spanjaarden vernietigd werd. Dit briljante plan kondigde de terugkeer aan naar ide macht van hen die met het land leefden in plaats van ervan te stelen. Lopers werden met koorden waarin op een bepaalde manier knopen waren gelegd naar de eerste Nederzetting gestuurd, maarzij werden door de Spanjaarden gevangen genomen en gedood. Drie dagen later werden de Rooksignalen die over revolutie spraken voortgebracht. De poging van de lopers was zuiver een truc, en wel een truc die werkte. De Spanjaarden hadden tweejonge lopers die geknoopte koorden bij zich hadden gemarteld; dezen vertelden de Spanjaarden dat de opstand zou plaatshebbenop de vierde dag nadat de lopers zouden zijn doodgeschoten. Defeitelijke opstand begon op de derde dag, en werd ingeluid door Rooksignalen.

De mogelijkheid van een overwinning voor het vreedzame Pueblo-Volk raakte een snaar in de harten van de rovende Apachen die de Pueblo’s vele jaren het leven zuur hadden gemaakt. De Apachen deden in enkele gebieden mee aan de strijd, en de Spanjaarden werden uit de bergen en valleien van Aztlan .verdreven. Het was de bedoeling van het Rode Ras om het recht opzijn eigen Systemen van Weten terug te winnen en het recht omzijn eigen Kracht te gebruiken. In een poging om het christendom aan de Pueblo’s op te dringen waren de Maskers, Kachina-poppen, Ratels, Trommels, Adelaarsveren, en andere heilige voorwerpen .door de orden van katholieke Padres verbrand. De Rooksignalen (zonden de bedoeling van het Volk als een onmiskenbare schreeuw om vrijheid naar het Hemelland, en behaalden de overwinning. De eenheid van één hart en één geest onder de verschillende Stammen die elkaars talen niet spraken, werd tot stand gebracht door de talen zonder woorden van Rooksignalen en geknoopte koorden. Rooksignalen vormen de taal van het Hemelland, en brengen de bedoeling van de afzender over naar de geesten die de fluisteringen van het hart begrijpen. De antwoorden op de vragen van deRooksignalen kunnen van de gezichten van het Wolkenvolk worden afgelezen. Wanneer een zoeker via het Vuur of de Pijp Rooksignalen naar Groot Mysterie stuurt, verzoekt hij om innerlijkweten omtrent een bepaalde vraag. Rookvormen zijn één manier waarop de mensheid geest kan zien; de manifestatie van deze Medicijnhelpers kan sereniteit in het hart van een zoeker teweegbrengen. Als iemand tijdens een Zoektocht naar een Visioen een Vuur ontsteekt om de bedoeling van z’n hart naar het Hemelland te sturen, kunnen de antwoorden in door hetWolkenvolk gecreëerde vormen naar deze persoon komen. Op een nacht, jaren geleden, lag ik in een natuurlijke warme bronte drijven en naar de volheid van Grootmoeder Maan hoog boven me in de van sterren vervulde nacht te kijken. Ik had een meter of vijf bij me vandaan, waar het ravijn plat en boomloos was, eenVuur aangelegd. Ik was in m’n eentje naar deze bijzondere plek toegegaan om bepaalde antwoorden voor m’n hongerige hart tezoeken. De tranen van frustratie rolden uit m’n ogen, en maakten zilveren cirkels in het borrelende water van de poel. Ik zocht de antwoorden op de vraag hoe ik naar de stad moest terugkeren en moest omgaan met het gebrek aan substantie dat ik tegenkwam in hen die probeerden ‘iemand’ te zijn in plaats van wie en wat ze waren.

Toen zag ik een oude Medicijnman naar m’n Vuur lopen en een oude rode deken optillen. Hij liep naar me toe en dompelde ded eken in de poel, wrong haar uit, en ging terug naar het Vuur. Terwijl hij zich naar het Vuur omdraaide en begon te zingen, herkende ik Grootvader Taquitz, die een van de Voorouders is die mijn pad begeleidt. Grootvader Taquitz riep de geesten van de Vier Windrichtingen aan. Onder het zingen van het lied waarin hij hetGrote Sterrenvolk opriep m’n gebeden te verhoren en tot m’n hart te spreken, begon de energie aan te zwellen.

Elke keer dat ik een innerlijk gebed uitsprak, hield GrootvaderTaquitz de deken boven het Vuur, en tilde haar dan weer op,waardoor het Rooksignaal dat m’n gebed voorstelde in de indigoblauwe nacht kon opstijgen. Eerst dreven er een stuk of twee verdwaalde Wolkpersonen langs en vervolgens kwamen er nogmeer, om te zien welke Tweevoetergeest en welke Vooroudergeest hen had geroepen. Het Belangrijkste Wolkpersoon bevond zich rechts van Grootmoeder Maan, en begon van vorm te veranderen toen de Rook z’n gezicht raakte. Hij bracht de gezichten van Buffel, Wolf, Adelaar en Beer voort. M’n Bondgenoten waren gekomen om me te begroeten en me antwoorden te geven! Ik was in de wolken,en zag nog maar net dat Grootvader Taquitz wegging, een schittering in z’n ogen en een wetende glimlach om z’n mond.

Ik dreef in het warme water van de baarmoeder van m’n Moeder Aarde, en hoorde met m’n hart de boodschappen van m’n Medicijnhelpers. Buffel vertelde me dat Tweevoeters die elkaar pijn deden, werden misleid door de angst voor schaarste. Deze menselijke wezens hadden hun vertrouwen in Groot Mysterie en het Veld van Overvloed verloren. Hun behoefte om met iets of iemand verbonden te zijn waarvan zij geloofden dat dit of deze belangrijk was, was gebaseerd op de angst dat hun talenten niet gelijk waren aan die van anderen. Wolf sprak, en vertelde me dat de Padvinders van mijn wereld het nooit nodig zouden hebben om op te scheppen over wie ze waren of waar ze heengingen. Zij die voor anderen nieuw terrein ontgonnen, hadden het te druk om door iemand gekwetst te kunnen worden die, uit afgunst, beweerde te zijn wie hij of zij niet was. Adelaar sprak tot me en zei dat ware vrijheid slechts gevonden zou worden door hen die verlichting vonden met behulp van de waarheid die in hun harten leefde. Toen verscheen Beer. Zij sprak over de kracht die ik in mezelf moest vinden om in de stad, ver van de baarmoeder van m’n Moeder Aarde, m’n .Woorden en Daden met elkaar inOvereenstemming te brengen. Beer zei dat iedereen een nieuwe dag tegemoet kan treden wanneer hij of zij kracht zoekt in dewaarheid van vandaag. Nu ik wist dat m’n bedoeling via de Rooksignalen en liederenvan Grootvader Taquitz het Hemelland had bereikt, kreeg ik nieuwe inspiratie en wilskracht. Ik was bereid m’n waarheid hoogte houden en m’n bedoeling te gebruiken om de harten van m’n.mede Tweevoeters te raken. Ik hoefde niet langer door leugens gekwetst te worden of de pijn op me te nemen van hen die, ‘iemand’ wilden zijn in plaats van de schoonheid waartoe Groot Mysterie hen had geschapen.

DE TOEPASSING

De Rooksignalen die jouw kant op worden gestuurd, vragen omhelderheid van bedoeling. Als de zin of de richting van je leven troebel is geworden, is het nu tijd om te zijn wie je bent. De signalen die je naar anderen uitzendt, leveren je misschien ongewilde aandacht op. Kijk goed naar wat je uitzendt, en richt je op, zodat je het soort ervaringen en mensen aantrekt dat je in je Heilige Ruimte wilt hebben.Een tweede boodschap krijg je van de Wereld van de Geesten.Deze herinnert je eraan dat als het je aan richting ontbreekt of als je niet goed weet wat je behoeften zijn, de Bondgenoten je niet kunnen helpen met die vragen. Helderheid van bedoeling brengt beloningen op alle niveaus mee en zal je groeiproces versnellen.Besteed aandacht aan en maak gebruik van de kracht van je bedoelingen. Je hebt de strijd al half gewonnen wanneer je heldere bedoelingen de barrières omvergooien die je tegen besluitvaardig handelen had opgeworpen.

© Jamie Sams (Moeder Aarde Kaarten)