Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Dappere Daden

Overwinning

DE LERING

Moeder Aarde Kaart 20 Dappere DadenWat ‘Dappere Daden’ wordt genoemd, houdt een overwinning in op een vijand of op een uitdaging die men heeft geaccepteerd. De Krijgerclans van de Indianen pasten vele methodes toe, zoals slinksheid, heimelijkheid, verrassing, planning en lichamelijke kracht om buit van hun tegenstanders op te eisen. De Traditionele zaken die tijdens overvallen werden buitgemaakt, waren Paarden, Adelaarsveren, Medicijnbundels, Medicijnschilden, tomahawks, bogen en andere wapens. Scalpen vormden voordat de Bootmensen naar Schildpadeiland kwamen, geen eervolle buit van Dappere Daden.

Vallenzetters en handelaren verkochten scalpen aan Europese curiositeitenzoekers, en vertelden dat de ‘wilden’ in de nieuwe wereld elkaar de scalp afsneden. In werkelijkheid werd er met scalperen begonnen door degenen die op het geld van de rijken in Europa uit waren. Toen deze verschrikking zich verbreidde, en Indiaanse vrouwen en kinderen werden gedood en gescalpeerd of levend werden gescalpeerd, begonnen de Krijgerclans terug te slaan. In de ogen van Indianen behoorden de mannen van alle rassen en Stammen tot de Krijgerclan, en was hun opgedragen de eer van vrouwen en kinderen te beschermen. Het was de grootste schande voor een Krijger wanneer de vrouwen en kinderen die onder zijn bescherming stonden, op wat voor manier dan ook gedeerd werden.

Woede en haat begonnen bij alle partijen te groeien, Stam tegen Stam, en Indiaan tegen blanke. Dappere Daden was bezoedeld geraakt en van de eer die normaal gesproken tussen Krijgers en soldaten bestond, was geen sprake meer. In de oorspronkelijke betekenis was Dappere Daden een overwinningsdaad geweest. Een Krijger stal dan iets van de Dappere die hij daartoe had uitgekozen om te demonstreren hoe sterk zijn Kracht tegenover zijn rivalen was. Dit gebruik verschilde van Stam tot Stam. Leden van de Krijgerclan van de Indianen op de Prairies hadden een Successtaf of Successtok. Deze leek veel op een herdersstaf en stond in de tent van z’n eigenaar, met de herinneringen aan diens persoonlijke overwinningen eraan bevestigd. Aan de Successtaf waren verscheidene soorten buit vastgemaakt. Tot deze voorwerpen behoorden bijvoorbeeld Paardenhaar (als hij het rijdier van een andere Krijger had gestolen), Adelaarsveren, een stuk stof, kralen, of een Medicijntas die aan de manen van het Paard van de tegenstander vastgebonden was geweest. Later, toen scalperen gebruikelijk was geworden, kon men ook een scalp aan de Successtok zien hangen. Om te laten zien dat hij een overwinning had behaald, kon een Dappere bepaalde dingen doen om anderen van zijn Dappere Daden te laten weten. Zo kon hij de patronen van z’n gezichtsbeschildering veranderen; dit voegde eer aan z’n status toe en vertelde degenen die wisten hoe ze de betekenis moesten uitleggen, dat hij weer een of meer dappere daden op z’n naam had geschreven. Deze symbolen konden wanneer hij opnieuw ten oorlog trok, ook worden toegevoegd aan de oorlogsbeschildering van z’n Paard. Hoe meer Dappere Daden een Krijger Telde, hoe sterker zijn Kracht was. Er werden vier tot zes belangrijke soorten Dappere Daden geteld bij de Sioux, de Kraaien, de Zwartvoet-Indianen, de Apachen, de Cherokezen, de Cheyennen, de Kiowa’s, de Plathoofd-Indianen, de Uten, de Arapahoes, de Pawnees, de Shoshonen, en andere Indianen. Het belangrijkst was een vijand treffen met pijl en boog, tomahawk of, later, een geweerkogel. Een andere belangrijke Dappere Daad was ‘een vijand omverrijden’. Dit bestond eruit een Krijger van z’n Paard te gooien en hem in een vuistgevecht te doden. Het stelen van Paarden werd beschouwd als het stelen van de middelen tot vergelding, en dus van Krijgermacht of van sterkte. De vierde Dappere Daad die werd geteld was het stelen van het wapen van de tegenstander. De vijfde bestond uit iets van de Kracht van de vijand stelen, wat z’n Schild kon zijn, z’n Adelaarsveren, z’n Medicijntas, een met kralen bezet medaillon, een borstbeschermer van Buffelbeenderen, of een scalplok. Een scalplok is een plukje haar dat met een bepaalde soort Kracht is gevlochten die de Bondgenoten, connecties, of krachten van die persoon voorstelt. Aan een scalplok kunnen een reepje huid, een veer, een tand, kralen en/of andere kleine voorwerpen vastgebonden zijn. Wanneer de gevlochten scalplok uit het haar van een Krijger werd gesneden, werd hij van z’n Oorlogskracht beroofd. De laatste erkende vorm van Dappere Daden was het vernietigen van de Tent of Tipi van een Krijger, en het meenemen van z’n vrouw of persoonlijke bezittingen. Deze vorm was niet zo waardig, en men nam er alleen in laatste instantie zijn toevlucht toe, eerder om een andere Krijger te vernederen dan om z’n Kracht te veroveren.

Bij de Prairie-Indianen smeerden de overvallers bij terugkeer naar hun kamp zwarte verf op hun gezicht als er een dode was gevallen. De vrouwen begonnen dan zodra ze de Zwarte Gezichten zagen, rouwtrillers en rouwkreten te slaken. De treurende familie werd vier dagen lang ontheven van de plichten van het dagelijks leven en werk. Deze vier dagen van rouw bewezen eer aan de Winden van de Vier Richtingen, die de beminde nadat hij ‘z’n kleed had laten vallen’ (stierf) naar de Hemeltent zouden brengen. Als de rooftocht geen overwinning was geweest, dan bewees de hele Stam de dode eer met rouw. Als de Krijgers Dappere Daden hadden verricht, dan werd er weliswaar voor de treurende familie gezorgd, ook met eten en drinken, maar intussen ging de viering van de Dappere Daden voor de andere Stamleden door. Tijdens het feest verleende de aanvoerder van het oorlogsgezelschap of de overvallers aan hen die de individuele overwinningen van hun vrienden hadden bijgewoond, de eer om de gebeurtenissen te vertellen. Een Krijger werd door z’n vrienden geëerd en mocht niet zelf het verhaal vertellen. Dit gebruik voegde een dimensie aan de viering toe, daar de trots van een vriend op de prestaties van een Broeder een rol ging spelen. Het zorgde ervoor dat ook zij die zelf geen Dappere Daden hadden verricht, toch aan de festiviteiten deelnamen en er ook een rol in hadden. Het was op deze manier tevens uitgesloten dat betrokkenen de zaak verfraaiden. Overdrijven werd als hoogmoed beschouwd, en liegen als gezichtsverlies. Een oprechte getuige was het aan z’n eer verschuldigd eerlijk over de moed, of het gebrek daaraan, van een Broeder te spreken. Als iemand de Krijgerclan te schande had gemaakt, werd daar altijd over gesproken tijdens de Raad van die Clan, en nooit waar de hele Stam bij was. Verlies van moed was een smet op het blazoen van alle Broeders van de Krijgerclan, en daar zij als een elitegroep of elite-eenheid optraden, mochten ‘beschaamde gezichten’ geen lid blijven.

‘Een Succesveer aan z’n Hoofdtooi toevoegen’ is een uitdrukking die haar oorsprong vindt in het idee dat persoonlijke prestatie of persoonlijk succes het geheel ten goede zal komen of helpen. In het concept Dappere Daden is geen plaats voor jaloezie en afgunst. Er is geen sprake van een overwinning wanneer iemand door de opschepperij van een ander wordt gekleineerd. Eigendunk kent geen eer. Daden spreken duidelijker taal dan woorden wanneer er naar een overwinning wordt gestreefd. Een Succesveer wordt nooit aan iemand toegekend die van plan was iets te doen maar dit niet afmaakte. De Daad bij het Woord Voegen vormt het wezen van een ware overwinning. Zoals onze Voorouders het uitdrukten: de overwinning van de Succesveer is gebaseerd op de hoge idealen van Adelaar. Deze idealen worden gevolgd door actie. Net zoals Adelaar z’n prooi beloert en doodt, zo moeten wij die zwakheden beloeren en aanvallen die ons ervan weerhouden onze woorden waar te maken. De strijd die we leveren met de oude patronen die ons ervan weerhouden wereldvrede te kennen, is net zoals Dappere Daden een persoonlijke overwinning die van invloed is op het geheel. Onze vijanden kunnen bestaan uit onwetendheid, innerlijk conflict, afgunst, jaloezie, koppige trots, luiheid, angst, bitterheid, haat, hebzucht, kleingeestigheid, roddel, wrok en niet nagekomen beloften.

Onze moderne Medicijnschilden zijn van waarheid gemaakt, onze wapens worden gevormd door naar die waarheid te leven, en onze beloning is onze toekomst, die de heling van de kinderen van Moeder Aarde teweeg zal brengen. Van iedere Tweevoeter wordt gevraagd deze Dappere Daden tot stand te brengen door middel van de ontdekking en de heling van het Zelf.

DE TOEPASSING

De oorlogskreet heeft weerklonken en de overwinning is zeker als je de kaart van Dappere Daden hebt gekregen. Je wordt ervan op de hoogte gebracht dat er een persoonlijke overwinning in de maak is. Je hebt misschien de zege behaald op een oude uitdaging, of een tegenstander overwonnen, dus nu is het de tijd om je overwinning met anderen te delen. Of de overwinning nu spiritueel van aard is of bestaat uit iets winnen in de loterij, dat maakt geen verschil. Je moet nu jezelf eer bewijzen en dankbaar voor deze zegening zijn.

Dappere Daden stelt de goede afloop van voorwaartse beweging voor en van de erkenning van juist handelen. Je bent jezelf trouw gebleven en wordt beloond omdat je op Het Heilig Pad bent gebleven. Gefeliciteerd! Overwinning smaakt zoet, maar nog zoeter wanneer de buit wordt gedeeld met degenen om wie je geeft. Deel de vreugde van je Succes met hen die je graag zien winnen. Denk eraan: Krijgers die Dappere Daden Telden, zorgden altijd voor degenen die achterbleven: ouden en zwakken. Materiële overwinningen die met anderen worden gedeeld, brengen nog

meer eer mee en leveren hun die bereid zijn te Geven een extra Succesveer op.

© Jamie Sams (Moeder Aarde Kaarten)

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00