Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Medicijnwiel

Cycli/Beweging

DE LERING

moeder aarde tarotkaarten medicijnwielHet Medicijnwiel wordt soms de Heilige Hoepel genoemd. Dit symbool van alle levenscycli heeft Indianen eeuwenlang een evolutionaire blauwdruk verschaft. Elke levenscyclus wordt op een heilige manier geëerd, wat ons een manier oplevert om de waarde van elke stap van ons pad te zien evenals een nieuw begrip van onze groeipatronen. Net zoals alle mensen en hun gaven als levende juwelen van de Stam worden geëerd, zo worden ook de levenslessen die ze leren geëerd. Wanneer Stamleden uit eigen ervaring verworven wijsheid met elkaar delen, kan het hele Volk zijn voordeel doen met de verhalen die in de verschillende groepen of Clans worden verteld. Als Stamleden de unieke ervaring van andere personen begrijpen, kunnen ze op die manier verschillende thema’s op dezelfde les zien. Het Medicijnwiel is de cirkel van lessen waardoor iedere mens heen moet om zijn of haar reis op de Goede Rode Weg van stoffelijk leven te voltooien.

Stoffelijk leven begint met de geboorte, de richting van het Zuiden in de Heilige Hoepel. Ieder van ons zal op dat pad dat van het Zuiden naar het Noorden loopt, door de cirkel reizen, totdat we de plaats van de Oudsten bereiken die in het Noorden ligt. Onze Geest is van Wind gemaakt, die een van de Vier Clanopperhoofden van deze wereld is. Onze Geest kan rondom de rand van het Medicijnwiel reizen en ons aansporingen sturen om bepaalde lessen te leren.

Het Oosten is het domein van de Gouden Deur, het toegangspunt naar alle andere niveaus van gewaarzijn en bewustzijn. Geesten van de Voorouders die hun Paden op Aarde hebben beëindigd, vertrekken in het Noorden van het Wiel, en volgen de rand van de Hoepel naar het Oosten. Dit stelt hun in staat door de Gouden Deur te gaan en de Blauwe Weg van Geest op te gaan, die het Wiel van Oost naar West doorsnijdt (zie diagram). We keren ook via de Blauwe Weg naar nieuwe stoffelijke levens terug. Opnieuw komen we als geesten door de Gouden Deur en reizen we langs de rand van het Medicijnwiel naar het Zuiden waar onze geesten opnieuw in stoffelijke lichamen worden geboren. De vermogens (talenten en lessen) van de Vier Windrichtingen kunnen wanneer ze door de Windgeesten worden gestuurd, onmiddellijke antwoorden zijn. Traditionele Indiaanse leraren leren de kinderen van hun Stam altijd om de Wind te voelen, zodat ze zullen weten wat ze moeten doen als ze verdwaald of bang zijn. Als Wind uit het Westen blaast, gaan ze zitten en in hun harten naar moed of een antwoord zoeken. Als Wind uit het Zuiden kwam, zouden ze ophouden met te doen alsof ze alle antwoorden kennen en zouden ze nederigheid vinden, misschien door te luisteren naar een ander kind dat de weg naar huis wist. Als Wind hen in een draaikolk van beweging overviel, zouden ze wachten totdat er hulp kwam opdagen. Als Wind uit het Noorden kwam, zouden de kinderen weten dat de Oudsten, in hun wijsheid, wisten waar ze hen moesten zoeken. Wanneer Wind uit het Oosten kwam, zouden ze hun gezonde verstand gebruiken of op logische ideeën komen die een antwoord op hun hachelijke situatie zouden brengen. Het Medicijnwiel is de blauwdruk voor alle situaties en kan op vele wijzen worden gebruikt. Om een concreet Medicijnwiel voor Heilig Ceremonieel gebruik te vormen, zijn twaalf Stenen Personen nodig. De eerste wordt in het Zuiden neergelegd, de oorsprong van het leven. De tweede en derde Stenen worden in het Westen en het Noorden neergelegd. Er wordt geen Steen in het Oosten neergelegd; de deur blijft open. Met de cirkel mee wordt de vierde Steen op de vier-uurpositie neergelegd en de vijfde op de vijf-uurpositie. Het zuiden is de zes-uurpositie, en wordt opgevuld met de zesde Steen. Stenen vullen elke lege positie op totdat het Oosten weer wordt bereikt. Voordat de Stenen Persoon van het Oosten wordt neergelegd om de cirkel te sluiten, wordt het Medicijnwiel gezegend en wordt de Geesten van de Vier Windrichtingen gevraagd om de cirkel via de Oostelijke deur binnen te gaan. Dan wordt de Geesten van de andere drie heilige richtingen -Boven, Beneden en Binnenin -gevraagd om de Heilige Hoepel in evenwicht te houden. Wanneer de energieën van deze richtingen naar binnen zijn gegaan, wordt het Medicijnwiel opgedragen aan het eren van Heilige Ceremoniële Ruimte.

medicijnwiel

De Stenen Personen worden bedankt voor hun rol als Beschermers en voor het vasthouden van de energie van de cirkel. Op dit moment wordt de Steen van het Oosten op z’n plaats gelegd en de Gouden Deur gesloten. De Wijdingsceremonie wordt gevolgd door plechtigheden en feestelijkheden. De Stenen Cirkel van het Medicijnwiel is een symbool van Heilige Ceremoniële Ruimte dat eeuwenlang door ons volk is geëerd als een plaats om naartoe te komen en de schoonheid van de cycli van stoffelijk leven te ervaren. Deze cycli van verwekking, zwangerschap, geboorte, groei, verandering, dood en wedergeboorte vormen de levenslessen van de Heilige Hoepel. Door op zoek te gaan naar de antwoorden van de Leegte waar toekomst woont, wordt het leven speciaal, opwindend en vol schoonheid. Het doorsneebewustzijn van het dagelijks leven smelt weg wanneer we pauzeren om het avontuur te voelen dat ons via de voortdurende boodschappen van de Vier Winden van Verandering wordt geboden. Waar we ook kijken, het leven roept ons toe. Elk moment is volgestouwd met levensvormen die proberen met ons, Tweevoeters, op één lijn te komen. Wij zijn de enige schepselen die het gevoel zijn kwijtgeraakt dat we thuishoren bij de totale Schepping van Groot Mysterie. Als we de lessen van de Heilige Hoepel gaan begrijpen, leren we op een diepere en vriendelijker manier aan het leven te raken. Dit begrip ontstaat vanuit een manier van leven, zijn en denken. Om het pad van het Medicijnwiel te gaan moeten we de groeigeschenken zien die elke richting biedt. Al merken we maar het voor de hand liggende rondom ons op, al bevragen we onze innerlijke gevoelens maar, al weten we maar wat deze gevoelens betekenen: ons zoeken gaat beginnen. We kunnen met de Vier Windrichtingen in verbinding komen via verbondenheid met de Totemdieren van deze richtingen. Door contact te maken met Adelaar, Prairiewolf, Beer en Buffel of hun tegenhangers in die richtingen, zouden we de lessen kunnen zien die ze ons bieden. Door te vragen welke antwoorden ze ons kunnen brengen en door hun toestemming te geven in onze dromen naar ons toe te komen, kunnen we bij de plek van innerlijk weten komen. In veel geschriften over Indiaanse Traditie wordt het weer heel-worden van de Heilige Hoepel vermeld. Dit laat de lezer met een vraag zitten: hoe werd de Hoepel dan gebroken? De Hoepel werd nooit gebroken. De gelovigen van alle Volken hebben sinds het begin der tijden de Eeuwige Vlam in hun harten levend gehouden. De Heilige Hoepel wordt steeds sterker, omdat zij die in andere levens Rode Mensen waren, zich nu hun wortels herinneren en vanuit verschillende paden samenkomen om Moeder Aarde te beschermen en om weer in verbinding te komen met de geesten van de natuur. Wanneer wij als Kinderen van de Aarde ons gevoel verliezen van waar wij in het Medicijnwiel des levens passen, verliezen we de cirkel van eenheid uit het oog, en ook hoe we op een heilige manier moeten leven. Onze Indiaanse Volken verzamelen de Leringen en voor de Vijfde Wereld van Vrede bereiden zij de weg door terug te keren naar ceremonie en ritueel, en door de wijsheid van de Voorouders te gebruiken om alle oude wonden en bitterheid te helen. De Ziel van het Volk is op de terugweg, en de Wervelende Vredesregenboog herstelt onze harten.

DE TOEPASSING

De Medicijnwielkaart voorspelt een tijd van cycli en/of beweging. Er wordt van je gevraagd dat je opmerkt welke fase van de cyclus je momenteel doormaakt. Gaat het om het begin (tijd van schepping, groei) en om de ontwikkeling van een cyclus, of om het einde ervan? Hoe je kijkt naar waar je bent, zal je helpen opheldering te krijgen over wat je vervolgens moet doen. Aan alle terugtrekking, aarzeling of stilstand is nu een einde gekomen. Met deze kaart word je ervan op de hoogte gesteld dat de stagnatie voorbij is en dat nieuw begin in het heden wortel heeft geschoten. Raak niet gevangen in oude patronen. Merk op welke richting op het Medicijnwiel je zal helpen om je voorwaarts te bewegen, en pas deze les op je leven toe. Je keuzes zijn: verlichting en helderheid (Oosten), trouwen nederigheid (Zuiden), introspectie en doelstellingen (Westen), of wijsheid en dankbaarheid (Noorden). Het is nu tijd om voor jezelf uit te maken welke soort beweging het Wiel draaiende zal houden. In al deze gevallen verzekert het Medicijnwiel je ervan dat het leven voortgaat. De kwaliteit van de nieuwe cyclus hangt van jou af, van je handelingen en je houdingen ten opzichte van groei.

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00