Je getrokken Moeder Aardekaart is:

POW-WOW

Delen/Bezieling

DE LERING

moeder aarde kaart 25 pow wowElk jaar, wanneer de vruchtbaarheid van de zomer over Moeder Aarde trok en Oude Heer Winter nog slechts een herinnering was, kwamen de meeste Groepen en Stammen van elk Volk bijeen voor wat als een Pow-Wow bekend is geworden. Deze tijd waarin iedereen bijeenkwam, deed de Gemeenschap ‘herleven’. Zoals de groei van een kind in de baarmoeder een moederhart met vreugde voedt, zo brachten deze bijeenkomsten een herleving van talenten voort die de Gemeenschap voedden.

Op Pow-Wows kwamen oude vrienden weer samen, en vele  avonden werden gevuld met de verhalen over wat er sinds de vorige bijeenkomst was voorgevallen. In de mannenkringen werden nieuwe methodes om te spoorzoeken, vissen en jagen uitgewisseld, en de vrouwen spraken met elkaar over nieuwe technieken om kralen te rijgen, huiden te looien, en voedsel en geneesmiddelen te bereiden. In de Medicijnkringen werden nieuwe toepassingen voor planten, de noden van de Gemeenschap, Visioenen en Medicijndromen besproken. In de Krijgerclans werd verteld over dappere daden en Successen. In de Zwarte Tenten werden vrouwenleringen gedeeld, alsmede dromen van de Gemeenschap die voeding door vrouwen behoefden. De kinderen spraken over nieuwe spelletjes, en wisselden verhalen uit die ze van hun Grootouders hadden gehoord. Iedereen voelde zich weer bijgetankt, vernieuwd door dit gevoel van eenheid.

Daar veel Stammen geen huwelijken tussen leden van dezelfde Clan toestonden (en nog steeds niet toestaan), moesten jonge mensen tijdens de Pow-Wows van lang geleden levenspartners zien te vinden. Het gebeurde wel dat geschikte partners in de eigen groep als niet van de juiste leeftijd werden beschouwd, waardoor veel paartjes elkaar tijdens de zomerbijeenkomsten plechtig levenslange liefde beloofden.

Op de Pow-Wow vond meestal de Ceremonie plaats waardoor mensen tot Verwanten van elkaar werden, door sommigen ook wel de Bloedbroederceremonie genoemd. Deze ceremonie, waarbij bloed wordt geëerd of vermengd, smeedt een duurzame band tussen twee mensen die hun leven lang verantwoordelijk voor elkaar zullen zijn. De Medicijnbondgenoten van beide deelnemers worden via ceremonie opgeroepen aanwezig te zijn. Men bewijst eer aan de Machten van de Zeven Richtingen, en smeekt hun de vereniging bij te wonen. Dan maakt iedere deelnemer een snee in een hand van de ander. De twee kleine sneden aan de onderkant van de buitenkant van de palm, onder de pink, stellen twee familielijnen voor. Vervolgens houden de twee nieuwe verwanten de handen tegen elkaar, terwijl ze dansen, een lied zingen, en vier keer rondom een vuur gaan. In sommige Tradities springen deze twee, die nu verenigd zijn, samen in het vuur.

Daar alle vrouwen al Zusters zijn vanwege de cycli van hun Maantijd, wordt de ceremonie Bloedbroeder genoemd, of Verwanten Maken. Een man en een vrouw kunnen Broeder en Zuster worden, of twee mannen kunnen Broeders worden, maar voor vrouwen is het onnodig op deze wijze samen te komen omdat ze als potentiële Moeders van de Scheppende Kracht al samen zijn. De eenheid van de Zusterschappen werd elk jaar tijdens de Pow-Wow verstevigd door nieuwe ideeën en talenten uit te wisselen die in de Vrouwenraden werden beoordeeld.

Tot de andere activiteiten die tijdens Pow-Wows plaatshadden, behoorden spelen die de dapperheid van jonge Krijgers in het zonnetje zetten. Het kon gaan om paardenrennen, wedstrijden met kano’s, of wedlopen, en ook om jachtcompetities die het voedsel verschaften voor feestmaaltijden die bij bijzondere gelegenheden werden gehouden. Iedereen wilde z’n Stam, groep of Clan eer aandoen, en er was tijdens de spelen dan ook sprake van grote rivaliteit. Wat zo mooi was aan de Pow-Wows, was dat het net zo’n grote eer was om mee te doen aan de spelen en zich te verheugen over de prestaties van de winnaar, als om te winnen. Een spelbreker leed gezichtsverlies bij alle Stamleden. Ruilen en handeldrijven vormden belangrijke onderdelen van een bijeenkomst; een eerlijke transactie waarmee beide partijen blij waren, werd als een kunstvorm beschouwd. Vele huiden, kralen, messen, pijlen, bogen, kruiden, dekens, Paarden, potten en Buffelkleding verwisselden tijdens de Pow-Wow van eigenaar.

Etiquette was van het allérgrootste belang. Het werd als onbeschoft beschouwd om rechtstreeks naar de tent of de bezittingen van iemand anders te kijken. Bovendien, als bekend was hoe mooi je iets vond, zou de koop wel eens niet kunnen doorgaan. Of het zou kunnen dat je te veel voor het door jou bewonderde voorwerp moest geven en dat je dan gezichtsverlies zou lijden bij familieleden. Iedere persoon moest het gevoel krijgen dat hij of zij; eerlijk werd behandeld.

De avonden van een Pow-Wow werden gevuld met dansen die de dappere daden uitbeeldden, door de Krijgerclans en Jachtclans gedurende het voorafgaande jaar verricht. Sommige avonden werden gevuld met de Medicijnverhalen van de Gevlochte Haren, de Verhalenvertellers die Leraren/geschiedkundigen voor het Volk waren. Op andere avonden werden er, als de jacht goed was geweest, feestmalen gehouden. Soms gaf een familie een feestmaal om een bijzondere gelegenheid te vieren, wanneer bijvoorbeeld een zoon gezworen had mee te doen aan de Zonnedans, een dochter voor de eerste keer haar Maantijd had, er een Dappere Daad op een vijand was behaald, of wanneer er sprake was van een verloving of Verwanten Maken. Elke reden om het leven te vieren werd tijdens een Pow-Wow met het hele Volk gedeeld.
Gedurende deze zomerbijeenkomst werden er plannen gemaakt voor de Zonnedans; de Krijgers die het voorafgaande jaar een plechtige gelofte hadden afgelegd om eraan mee te doen, kwamen met hun Leraren bijeen om zich door reinigen en vasten voor te bereiden. Het doel van de Zonnedans van elk jaar werd in de Raad van Oudsten besproken, en daarna in de Raad van Hoofden. Elk jaar vormden de belangrijkste noden van de hele Gemeenschap het onderwerp van de gebeden waarmee de Zonnedans werd begeleid. De Zonnedans werd tegen het einde van de zomer, wanneer de Pow-Wow ten einde liep, uitgevoerd. Er hadden tijdens een Pow-Wow ook andere Ceremoniën plaats, maar het hoogtepunt was de Zonnedans. Deze toonde Groot Mysterie dat de Mensen trouw waren, en bereid om iets aan Moeder Aarde terug te geven voor de ondersteuning die ze gedurende het voorafgaande jaar hadden ontvangen (zie kaart 6).

Thans komen er bij ons hele Volk wederom Pow-Wows en Bijeenkomsten van Bergmensen voor om de Mensen weer bij elkaar te krijgen. Het zijn bijeenkomsten vol energie, talenten en gelijkgestemde geesten, net zoals dit vroeger het geval was. Ruilen, verhalen vertellen, en het verkopen, verhandelen of ruilen van voedsel en goederen vormen het middelpunt van de Pow-Wow. Moeder Aarde zingt haar vreugde uit wanneer deze bijeenkomsten eenheid voortbrengen in plaats van scheiding. Iedere pelgrim die naar een Pow-Wow gaat, komt thuis met nieuwe en andere ideeën over hoe hij of zij weer met Moeder Aarde in contact kan komen. Deze nieuwe band met anderen vormt de bezieling die de Kinderen van de Aarde samenbrengt.

Daar Pow-Wows in lang voorbije tijden ook het beste in alle Stammen bijeenbracht om de kracht van een Volk te tonen, leen de idee van de Pow- Wow ons thans hoe we het beste van onze energieën en talenten bijeen kunnen brengen. Als we samenkomen om onze nieuwe ontdekkingen en informatie met elkaar te delen, zal dit ons vermogen versterken om onszelf te helen en in harmonie met onze planeet te leven. Veel Clans en Medicijngenootschappen beginnen, nu de dageraad van de Vijfde Wereld van Vrede aanbreekt, informatie met anderen te delen. Er is geen plaats voor geheimzinnigheid of jaloezie in deze nieuwe wereld die we samen scheppen. De Krijgers van de Regenboog vertegenwoordigen alle Tradities, kleuren en paden die in eenheid samenkomen. De bezieling gaat door, en we zullen in staat zijn dit delen van energie en talenten te gebruiken om een sterkere Planetaire Stam te garanderen.

Voor de soldaat van de Vierde Wereld is er tussen de Krijgers van de Vijfde Wereld van Vrede geen plaats. Een soldaat bevindt zich op de buitenste rand van zijn of haar Heilige Ruimte, en bestrijdt anderen en hun andere ideeën. De Krijgers van de Regenboog staan op dezelfde buitenste rand van hun Heilige Ruimte, het gezicht naar het midden van de cirkel gericht, en bieden het hoofd aan de elementen in henzelf die hen ervan weerhouden alle paden gelijkelijk en als één te eren. Uit de samenkomst van de Regenboogkrijgers ontstaat de bezieling die de wedergeboorte van de Aardstam aankondigt. De Sprekende Trommen roepen alle Kinderen van de Aarde naar de Pow-Wow van verwante zielen.

DE TOEPASSING

Als de Sprekende Trommen een Pow-Wow hebben aangekondigd, zul je met gelijkgestemde anderen moeten samenkomen om ideeën uit te wisselen. Je zult gemakkelijker bezieling in een bepaald aspect van je leven vinden als je gebruikmaakt van een ondersteuningssysteem, en merkt welk soort steun je bij anderen Kunt vinden.

De Pow-Wowkaart markeren een tijd waarin je om steun dient te vragen. Het kan zijn dat je hulp nodig hebt, of gewoon een vriend(in) die als klankbord kan fungeren. Je focus zal helderder worden, en een paar bemoedigende woorden kunnen net het zetje vormen dat je nodig hebt.
De bezieling zit in jou, en spreekt over de tijd die juist aan de geboorte voorafgaat. Waaraan je op dit moment ook het leven schenkt, het zou gemakkelijker kunnen gaan als je vrienden om je heen verzamelt om je de noodzakelijke steun te geven.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00