Hofkaarten Herhalen

De hofkaarten dat ben jij!

We hebben 4 x 4 = 16 hofkaarten. Vier personen of aspecten van persoonlijkheid, te weten Page, Ridder, Koningin en Koning, gekleurd door hun series; Pentakels, Staven, Kelken en Zwaarden.

Video Hofkaarten Algemeen

Over Pages, Ridders, Koninginnen en Koningen

Pages zijn jong van geest en leergierig.  Ridders zijn actief en willen uitvoeren, Koninginnen zijn een regerende kracht met als kenmerk om te voeden en te ondersteunen. Zij zorgen voor een harmonieuze omgeving waarin iedereen tot bloei kan komen.  Koningen zetten het beleid uit en zijn de machthebbers en handhavers.

Als je kijkt van bovenaf, dan bepaalt de Koning het doel. De Koningin zet alles neer wat nodig is om het doel te bereiken. De Ridder mag het dan doen en de Page mag helpen. In principe werkt dit dan ook weer naar boven toe. Want de leergierige page komt met frisse ideeën omdat hij nog niet vastgeroest zit aan hoe het hoort en moet. De Ridder met zijn kennis en ervaring kan bepalen of een idee van de Page uitvoerbaar is. De Koningin kijkt wat ervoor nodig is, en de Koning heeft het laatste woord.

Het hof bakt een appeltaart

Als je een eenvoudig voorbeeld neemt van het bakken van een appeltaart, is het bovenstaande misschien gemakkelijker te zien.

De Koning bepaalt dat er een appeltaart gebakken moet worden. De Koningin zorgt ervoor dat alles er is om een appeltaart te kunnen bakken. De ridder gaat de taart bakken en de page mag helpen om te leren hoe je appeltaarten bakt.

Stel nu dat de deegroller nog niet is uitgevonden. De Page kan dan bedenken dat in plaats van met je handen te proberen dat deeg plat te krijgen, het misschien handiger is om er overheen te rollen met een stuk hout. Hij probeert dit uit, dat is een uitvoerend iets en past dus bij de ridder.

De Koningin wil graag een stuk hout dat geen splinters achterlaat in het deeg en goed schoon te maken is, zodat je het iedere keer weer kunt gebruiken en niet iedere keer een stuk hout hoeft te gaan zoeken, want dat geeft zoveel tijdverlies dat met je handen het deeg pletten efficiënter is.

De Koning vindt een deegroller ook een goed idee en bepaalt dat uitgezocht moet worden hoe zo’n instrument gemaakt kan worden. En dat zie ik dan weer als een taak voor een page. 

Wat uit dit voorbeeld goed blijkt is dat de krachten van page, ridder, koningin en koning in ieder persoon aanwezig zijn. En sommige krachten zijn meer aanwezig dan anderen. Maar je hebt ze allemaal en gebruikt ze ook allemaal. Maar als je meer koningskracht hebt en dat leergierige van de page je niet zo ligt, kun je gemakkelijk uitzoekwerk delegeren naar een andere persoon die juist wel die kracht van de page heeft.

De invloed van Kleur op het Tarot Hof

Nu zal iedere hofkaart invulling geven aan wat ik voor het gemak zijn functie noem, op de manier van zijn kleur.

Pages

De Pages zijn  jong van geest en leergierig. De Pentakels Page geeft daar invulling aan op een manier die past bij de Pentakel als symbool. Pentakels zijn aards, hebben te maken met onze zintuigen, duiden op concrete en vaste zaken. Je zou dus kunnen zeggen dat Pentakels iets gaan onderzoeken waarbij ze zaken kunnen aanraken.

In de Staven van Page zien we dit als passie (vuurkracht) over wat hij aan het leren is. Vindt hij het spannend en nieuw dan wil hij daarover vertellen.

Ik zie het zo voor me, dat de Page van Pentakels bezig is iets te onderzoeken en als het concreet is, als hij bijvoorbeeld een maquette heeft gebouwd, dan komt hij je dat werkstuk laten zien. Hij is daar ook zo mee bezig dat hij helemaal geen tijd heeft om er over te praten. 

De Page van Staven die denkt erover na en wil over iedere stap praten, lucht geven aan zijn enthousiasme en dat gaat met veel handgebaren. Hij neemt je dus mee in het proces van zijn ontdekkingstocht.

De Kelken Page brengt creativiteit en gevoel in de ontdekkingstocht.

De Page Zwaarden heeft het analytische vermogen om het overzicht te bewaren en ook aandacht voor details.

De Pages – aspecten van jezelf

Van deze vier aspecten van de Pages, kun je je ook vast wel voorstellen dat je ze allemaal in meer of mindere mate hebt en hoe ze alle vier bijdragen aan een succesvolle ontdekkingstocht. Als ik kijk naar mezelf, en als voorbeeld neem het onderzoeken van de ontwikkeling van de Tarot vanaf het ontstaan in Renaissance Italië, dan zie ik wel hoe al die aspecten daarin passen. Ik wil graag weten hoe het zit en het moet concreet zijn, dus onderbouwt met historisch te verifiëren feiten. Geen onzinverhalen over een Egyptische oorsprong en dergelijke. En ook geen uit verband gerukte opmerkingen.

Mijn Page Staven wil eigenlijk hier de hele tijd over praten want het is zo leuk en zo spannend. Gelukkig kan ik er over bloggen, maar ik moet me inhouden om niet iedereen over mijn ontdekkingen te willen vertellen, want het is niet een onderwerp dat veel mensen boeit.

Mijn Kelken Page brengt gevoel en creativiteit in het geheel. Mijn Kelken Page heeft bijvoorbeeld niet het gevoel dat de verklaringen die door anderen voor de Pausin uit de Tarot van Marseille worden gegeven, kloppen. Dan kan ik wel een verhaal ophangen gebaseerd op wat anderen zeggen, maar dat voelt niet goed, dus onderzoek ik verder.

De Page van Zwaarden heb ik in die brij van gegevens hard nodig om de boel op een rijtje te kunnen zetten, om op details te letten en de puntjes op de i te zetten.

Ridders

Voor de Ridders gaat precies hetzelfde op. Zij zijn actief en uitvoerders. De Ridder van Pentakels gaat niet over één nacht ijs en een goed fundament is noodzakelijk. Geduld ook.

De Ridder van Staven duidt op het enthousiasme dat je voelt voor je project. Dat is goed, want zonder enthousiasme wordt het hard werken, doorzetten en afzien. Als je ergens zin in hebt, is het leuker.

De Ridder van Kelken brengt de creativiteit en gevoel naar een project, en de Ridder van Zwaarden de snelheid. In gedachten kun je je project al af hebben, maar om het daadwerkelijk in de stof te zetten, daar is tijd voor nodig.

Koninginnen

De Koninginnen zijn de verzorgers, de ondersteuners, ze scheppen de voorwaarden zodat iets tot stand kan komen. De Koningin van Pentakels zorgt dat iedereen te eten heeft en genoeg rust krijgt, dat de kopieermachine werkt en dat je je niet hoeft te behelpen met een bureaustoel die ergonomisch niet verantwoord is. De Koningin van Staven houdt iedereen optimistisch en goed gemutst. De Koningin van Kelken zorgt voor creativiteit en dat je werkt vanuit je kern. Het moet goed voelen waar je mee bezig bent. En de Koningin van Zwaarden neemt verstandige beslissingen. Die zegt bijvoorbeeld: “Die nieuwe lijn van onderzoek, het is leuk en aardig, maar zo dwalen we wel erg ver van het pad af.”

Koningen

De Koningen zetten het beleid uit, nemen de beslissingen. De Koning van Pentakels zal daarbij goed letten of het concreet haalbaar is en niet meer kost dan het oplevert. Hoe zet je iets in de markt (breng je het naar buiten), kun je het tastbaar maken? De Koning van Staven zoekt naar vuurkracht en passie en zal anderen weten mee te slepen. De Koning van Kelken kijkt naar het gevoel, de onderliggende krachten. Je hebt dus de uitgaande vuurkracht van de Koning van Staven en daarbij heb je ook de onderliggende kracht van idealen. Voor een bedrijf zou je kunnen kijken of een project past bij de geformuleerde missie. En de Koning van Zwaarden zit dan meer op het vlak van het maken van de regels die nodig zijn om die missie te bewaken.

Kijken we naar de Koningen dan kun je dat zien als één persoon die een bedrijf wil opzetten. De Koning van Pentakels kijkt naar kosten en baten. De Koning van Staven kijkt of hij er warm voor kan lopen. En de Koning van Kelken kijkt of het past bij je onderliggende gevoel van missie, van doel. En de Koning van Zwaarden maakt een plan bijvoorbeeld. Ik kan bijvoorbeeld moeilijk ergens werken waar ik niet achter het product kan staan, of bij een bedrijf waarvan ik vind dat mensen honds behandeld worden, of een bedrijf dat iedere vorm van creativiteit neersabelt. Mijn Kelken-kant kan het gewoon niet. Ik kan dan ook niet het enthousiasme voelen om iedere dag naar dat werk te gaan. Pentakels en Zwaarden hebben op dat vlak misschien minder een probleem, want er moet huur betaald worden, dus niet zeuren. Ideaal is wanneer alle elementen zich gelukkig, gehoord en begrepen voelen. Wanneer alles bij elkaar komt.

De Tarot Hofkaarten in de praktijk

Je zou dus kunnen zeggen dat ieder persoon alle aspecten van de hofkaarten in meer of mindere mate bezit. En soms ontbreekt het aan stavenkracht, aan passie en soms strookt iets niet met je gevoel (kelken), en soms is het handig om je innerlijke Ridder aan te spreken om ergens daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, of je innerlijke Page om iets te onderzoeken.  En dat zijn zaken waar de hofkaarten in de praktijk op wijzen. Trek je een hofkaart, kijk dan naar positie en welk aspect of functie hier wordt aangeroerd en hoe dat past bij de vraag. Is het een aspect om te ontwikkelen, of een aspect dat te overheersend is, waardoor andere aspecten overschreeuwd worden en geen kans krijgen hun inbreng te leveren. Wanneer je daarnaar kijkt, kun je jezelf gemakkelijker weer in balans brengen en in balans met de wereld om je heen.

Hofkaarten als personen

Soms duiden hofkaarten op personen die bij een vraag betrokken zijn. En vaak fungeren die personen dan ook als een spiegel voor je. Hofkaarten duiden niet op leeftijd en ook niet op geslacht. Laat die ideeën maar los. Hofkaarten duiden op aspecten van onszelf, op karakter, houding en persoonlijkheid.

Video De hofkaarten in vogelvlucht

 

Tekst uit de video

Pentakels Page – onderzoekend, leergierig, kan aandacht goed richten, valkuil versnippering door brede belangstelling, als advies duidt deze kaart er vaak op dat je beter je kennis kunt verbreden dan verdiepen.

Ridder van Pentakels – Hij is te vertrouwen en geduldig en bouwt een stevig fundament. Negatief: Soms te geduldig of blijft hangen in het bouwen van het fundament.

Koningin van Pentakels – Zorgt goed voor haar dierbaren. Houdt van degelijkheid. Motto: Goedkoop is duurkoop. Koestert haar pentakel, en dit kun je zien als een baby, maar ook een project. Ik zie het soms ook als een glazen bol. Ze is graag in de natuur. Haar huis en tuin zijn belangrijk voor haar.

Koning van Pentakels – De Koning van Pentakels is een Bourgondiër. Houdt van eten en drinken en van gezelligheid. Hij kan heel goed zijn grenzen bewaken: tot hier en niet verder. Weet wat hij waard is. En is vaak een aanwijzing om je grenzen te bewaken, inclusief je ‘waarde’.

Staven Page – Kletst je de oren van de kop. Wanneer hij ergens enthousiast over is, wil hij erover vertellen. Als hij ergens in gelooft, zal hij zijn geloof uitdragen. Bijvoorbeeld dat het de hoogste tijd is om ons in te zetten voor het milieu. Hij is vaak een boodschapper, en soms heel letterlijk.

Staven Ridder – Deze ridder staat in vuur en vlam. Dat wil zeggen hij is ergens heel erg enthousiast over en gaat daarmee aan de slag. Je zou kunnen zeggen dat de Staven van Page een stuk schrijft voor in de krant waarin hij betoogt dat we meer moeten doen voor het behoud van biodiversiteit en de Ridder van Staven gaat actief werken voor Greenpeace bijvoorbeeld. Trek je de Staven Ridder, kijk dan hoe passie past bij de vraag en in de interpretatie en ook daadwerkelijk iets doen.

Staven Koningin – Deze kaart duidt vaak op een workaholic, op iemand die zoveel passie heeft voor haar werk, dat ze er het liefst de hele dag en nacht mee bezig is. Andere zaken interesseren haar minder. Heeft vaak tijdgebrek, wat ook komt omdat ze niet delegeert, maar het vaak ‘zelf wel even doet’.  Ze is enthousiast en optimistisch.

Staven Koning – Dit is iemand die anderen kan enthousiasmeren. Hij neemt iemand geen werk uit handen, maar leert je hoe je het zelf kan doen. Hij piept niet over tijdgebrek. Hij praat ook niet non-stop waar hij mee bezig is. Maar hij blijft wel bezig met zijn eigen projecten, en voor de buitenwereld lijkt het dan of het ‘ineens’ af is. Wat onzin is, want hij heeft er gewoon heel hard aan gewerkt, maar er niet over gesproken.

Page van Kelken – Voor mij duidt de Kelken Page vaak op dat gevoel van verwondering wanneer me iets overkomt, wat ik totaal niet verwacht had. Het is ook dat prettige gevoel van bewondering wanneer ik bijvoorbeeld door een museum loop, of in de natuur. De Page van Kelken duidt ook op het creatief creëren van iets dat bij mensen een fijn gevoel oproept. Ik denk dan aan kleding ontwerpen, maar het kan van alles zijn. Hij komt ook vaak naar voren als iemand zich als een puber gedraagt.

Ridder van kelken – Heeft veel te geven, maar is ook vaak terughoudend. Het gevoel hebben tegen een muur van onbegrip aan te lopen. Met ziel onder de arm lopen.

Koningin van Kelken – Zij is gevoelig en van haar zeggen we ook dat ze de meest ‘paranormale’ is van alle hofkaarten. Je kunt dat vertalen naar in contact met haar gevoel, intuïtie en innerlijke bron. Ze is soms té gevoelig en mogelijk een Hoog Sensitief Persoon. Meer daarover kun je lezen in het artikel bij de Koningin van Kelken uit de Shadowscapes Tarot.

Koning van Kelken – Hij drijft op een zee van gevoelens. Hij wordt niet opgeslokt door emoties, maar beheerst zijn emoties. Het trekken van deze kaart kan erop duiden dat je een transformatie hebt doorgemaakt, of duiden op raadgeven. Het is ook vaak een kaart die verwijst naar oorzaak en gevolg. Dit kan nuttig zijn om naar te kijken want mogelijk koppel je een verkeerde oorzaak aan een huidige situatie.

Page van Zwaarden – Duidt vaak op angstig zijn en overal gevaar zien. Maar daarnaast is de Page van Zwaarden ook superslim, goed in staat om details bij elkaar te brengen en een totaalplaatje te maken. Hij is oplettend, hem ontgaat niets.

Als je kijkt naar de hofkaarten als een persoonlijke ontwikkelingsweg van Page tot Koning, dan kun je in de Ridder van Zwaarden zien, dat hij stevig aan de slag gaat om zijn negatieve gedachten, angsten of beperkende overtuigingen van zijn jongere zelf, de Page Zwaarden aan te pakken. Dit is een belangrijk punt want beperkende overtuigingen beïnvloeden wat we doen en laten. Als Koningin staat hij niet meer onder invloed van ongewenste gedachten en als Koning kan hij met zijn gedachten invloed uitoefenen op zijn leven. Ook dit heeft niks met leeftijd of geslacht te maken, ik ben bijvoorbeeld erg lang blijven hangen in het Page van Zwaarden stadium. En dat doen veel mensen en dat heeft er ook mee te maken dat we niet bekend zijn met de invloed van gedachten en we geloven vaak in de waarheid van iedere gedachte die bij ons opkomt en het onderzoeken van gedachten op waarheidsgehalte is niet iets wat mij vroeger geleerd is.

Daarnaast duidt het trekken van de Ridder van Zwaarden vaak op of overhaast te werk gaan of juist niet. En welke interpretatie de juiste is, kun je vaak gemakkelijk zelf bepalen omdat je weet dat je misschien op pad bent gegaan zonder goede voorbereiding of dat je al jaren aan het voorbereiden bent, maar nog steeds die stap om daadwerkelijk op reis te gaan nog niet gezet hebt.

Koningin van Zwaarden – Zwaarden worden vaak gezien als negatief en dat zijn ze ook vaak, maar de Koningin van Zwaarden vind ik een geruststellende kaart, want ze laat zien dat het mogelijk is je gedachten onder controle te krijgen. Ze duidt ook op iemand met een goed verstand en iemand die in staat is weloverwogen beslissingen te nemen.

De Koning van Zwaarden is iemand met autoriteit en kan autoritair overkomen. Maar in positieve zin duidt de Koning van Zwaarden er voor mij vaak op dat ik me mag herinneren dat gedachten aan manifestatie voorafgaan.

Nu tot zover de hofkaarten in vogelvlucht. Als je de aanbevolen oefening bij de hofkaarten nog niet gedaan hebt, kan ik die van harte aanbevelen, want het helpt echt om meer gevoel en begrip te krijgen voor de afzonderlijke hofkaarten. Succes!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00