Tarotkaart Zwaarden Zes – Een Moedige Stap

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Zes

Globale betekenis: Grote oversteek, een grote stap wordt gezet. Een moedige daad. Overwinnen van een hindernis. Verwijdering, afstand nemen van huidige moeilijkheden. Verhuizing.

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Zes

Op Tarotkaart Zwaarden Zes zien we zes zwaarden rechtop in een boot staan. In de boot zitten drie mensen. Een man die de boot voortduwt en een vrouw en een kindje die zich laten vervoeren. Dat er drie personen zijn afgebeeld is een verwijzing naar ons drieledige zelf. Dit is een kaart die erop wijst dat je om verder te komen, je niet door je angsten – weergegeven door de zwaarden – moet laten weerhouden. Het is mogelijk dat deze kaart aangeeft dat je hoopt dat het gras aan de overkant inderdaad groener is dan waar je vandaan komt. Deze kaart doet mij een beetje denken aan de situatie van veel Ieren tijdens de hongersnood in 1845. De aardappels zijn weggerot door aardappelziekte en er is niets anders te eten. Dus wat doe je? Je gaat naar Amerika. De nood is hoog, maar het blijft een dappere stap en een enorme gok.

Je kan de oceaan niet oversteken, tenzij je de moed hebt om het zicht op de kust te verliezen. (Christopher Columbus)

Op deze kaart zien we ook dat het water rechts van de boot golvend is en links van de boot is de zee kalm. Door het nemen van een beslissing (we gaan naar Amerika) wordt je innerlijk (links) rustig. Maar dit wil niet zeggen dat er geen problemen meer zijn (rechts, golven). Na de problemen in Zwaarden Drie, Vier en Vijf is duidelijk geworden wat anders moet of kan en die weg wordt dan ook ingeslagen.

De Wet van Actie
Zwaarden Zes heeft voor mij ook te maken met De Wet van Actie, zoals beschreven door Dan Millman in zijn boek Het leven waarvoor je geboren bent. Deze wet is nuttig om in gedachten te houden voor mensen die een bestaande, niet tevreden stemmende situatie laten voortduren, omdat ze bang zijn dat, als ze wel tot actie overgaan, de zaken verkeerd zullen uitpakken. Vaak gaan we pas tot actie over als we wel moeten, wanneer een situatie werkelijk onhoudbaar is geworden. In bovenvermeld boek verhaalt Dan Millman een gebeurtenis met een gymnaste die mij erg aansprak. Hij trainde deze gymnastiek leerlinge om een moeilijke afsprong te doen van de oneven leggers. Eerst met een soort tuigje zodat ze niet kon vallen. Later met hem erbij om haar te helpen. Uiteindelijk was het grote moment aangebroken waarop ze het helemaal alleen zou doen. Maar helaas, ze durfde niet. Dan Millman beaamde dat ook hij angst zou voelen. Na een tijdje over haar angst gepraat te hebben en waar ze die voelde en zo, besloot Millman dat het nu tijd was om te springen. Verbijsterd keek ze hem aan. Ze had immers net uitgelegd dat ze niet durfde. Millmans repliek luidde: ‘Waar heb je het denkbeeld vandaan dat angst een reden is om iets niet te doen?’

In de liefde

Zwaarden Zes duidt op elders je geluk zoeken. Dit kan een moedige stap zijn. Maar ga wel even voor jezelf na of het niet jezelf voor de gek houden is omdat je denkt dat het gras bij de buren groener is.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Zwaarden Zes

ator tarot zwaarden 6
Ator Tarot Zwaarden Zes: Andere richting inslaan. Verhuizen.

Ator Tarot eigen: De Ator afbeelding gaf mij een gevoel van gelatenheid omdat de weg lang is, maar het is niet anders. Gewoon doorgaan, en je komt er wel. Hij lijkt ook geen haast te hebben, maar te weten dat je voor een lange weg je energie moet doseren om het te kunnen volhouden.


Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden Zes

Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden Zes

Op de Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden Zes zien we twee personen in een bootje met zes zwaarden. Het bootje gaat in de richting van een land dat of niet goed zichtbaar is en dus nog ver weg is of het zijn eigenlijk wolkformaties die de indruk wekken van land. Dit doet mij toch denken dat de gedachte dat het aan de overkant beter zal zijn, wellicht op een illusie berust.

Op de Morgan Greer kaart ontbreekt het kindje dat wel te zien is op de Zwaarden Zes van Waite. Hierdoor verandert de betekenis niet erg veel, maar het idee van de drie-eenheid die duidt op ‘heelheid’ valt hierdoor weg. De betekenis die wordt gegeven in het boekje luidt: Een makkelijke uitweg uit moeilijkheden. Persoonlijk betwijfel ik deze betekenis. Het ziet er allesbehalve makkelijk uit. Wat hier ook gaande is, het blijft een moeilijke en dappere stap.

Betekenis: Een makkelijke uitweg uit moeilijkheden.
Omgekeerd: Aanhoudende zorgen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00