Tarotkaart Staven Drie – Ziet gij al iets komen?

Rider Waite Tarotkaart Staven Drie

Globale betekenis: Het uitwerken van de in Staven Twee genomen beslissing of wens. Al het mogelijke is gedaan, nu is het afwachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Wachten op inspiratie. Wachten op, of het verzamelen van, meer gegevens alvorens een beslissing te nemen. Schrijf je ondernemingsplan.

Rider Waite Tarotkaart Staven Drie

Het getal drie heeft te maken met groei en ontwikkeling. Er zijn drie staven op de kaart afgebeeld. Hij houdt alleen de rechter staf vast. Dit duidt op een naar buiten gerichte houding.

Opvallend is de hoeveelheid geel op deze kaart. Niet alleen de lucht, ook de zee is geel. Wanneer je naar de Rider-Waite Tarotkaarten kijkt dan zie je dat er voor de luchten voornamelijk drie kleuren zijn gebruikt. Alledaagse, blauwe lucht, grijze lucht en gele lucht. Grijs duidt op de vermenging van zwart en wit en duidt daarmee op evenwicht en balans. Het is een kleur van rust, onopvallendheid, maar ook van intelligentie en creativiteit. De kleur geel is gerelateerd aan de zon en daarmee aan levenskracht en warmte. Geel wordt gezien als een uitstekende kleur om bij te studeren, omdat het de concentratie bevordert. Op de tarotkaarten duidt een gele achtergrond meestal op geestelijke activiteit, op nadenken over iets in tegenstelling tot directe actie.

In Staven Drie duidt de enorme hoeveelheid geel op een geestelijke activiteit. Heeft de man in Staven Twee bedacht wat hij wil, dan is hij nu bezig het ‘hoe’ te bedenken. Stel dat hij een zaak wil opstarten, datn gaat hij nu zijn ondernemingsplan schrijven.

Een andere mogelijke betekenis die door de afbeelding wordt ondersteund, is dat deze man wacht op de terugkeer van zijn schepen en wat deze hem zullen brengen. In het verleden heeft hij een bepaalde actie genomen, zijn schepen laten uitvaren, en nu kan hij niets anders doen dan geduldig afwachten tot ze terug zijn. Dit levert een veel voorkomende betekenis van deze kaart op, namelijk dat er nog niet genoeg gegevens zijn om een beslissing op te baseren.

Oefening bij Drie van Staven
Maak het pad naar je doel visueel door het te tekenen of er een collage van te maken. Neem een stuk papier, liefst A3-formaat. Links op het papier zet je jezelf neer, waar je nu staat. Rechts zet je je doel neer, waar je naartoe wilt. Je kunt dit doen in woorden, maar het is effectiever in woord en beeld. Tussen jezelf en je doel teken je een weg. Langs die weg kun je de eerste stappen aangeven, belangrijke mijlpalen en data waarop je bepaalde stappen gerealiseerd wilt hebben. Op deze manier breng je je doel dichterbij, maak je het werkelijker en gaat het voor je leven.

In de Liefde

Staven Drie duidt op afwachten en wachten op meer gegevens. Wat betreft relaties duidt deze kaart op de kat uit de boom kijken. Soms is afwachten het beste advies, maar soms is actie geboden. Kijk naar de omliggende tarotkaarten om te bepalen welk advies hier gegeven wordt.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Drie van Staven

Ator Tarot Staven 3
Ator Tarot Staven Drie: Afwachten tot meer gegevens binnen zijn. Gegevens ordenen. Op het juiste paard gewed.

Ator Tarot eigen: Ik zie hier iemand die kijkt naar een zeilwedstrijd en zich afvraagt wie er gaat winnen. Twee schepen liggen dicht bij elkaar, het derde schip (links) lijkt kansloos en is dat waarschijnlijk ook. Als je kijkt naar de Staven dan zien we dat ze zijn uitgelijnd op de positie van de schepen en dat de afgebeelde persoon de staf vast heeft die overeenkomt met het schip dat voor lijkt te liggen. Zoals het er nu voorstaat lijkt het erop dat hij op het juiste paard heeft gewed.


Morgan Greer Tarotkaart Staven Drie

Morgan Greer Tarotkaart Staven Drie

Deze tarotkaart lijkt op de Waite kaart, maar omdat er geen scheepjes zichtbaar zijn op de gele vlakte, doet mij dit toch meer denken aan een zandvlakte. Het is mogelijk dat deze man aan het overdenken is hoe hij het beste door de woestijn kan trekken om vruchtbaarder land te bereiken. Een staf staat achter hem en kan aangeven dat hij een derde van de moeilijkheden al achter zich heeft liggen. Of dat hij nog niet alle gegevens heeft voor een weloverwogen beslissing. Dit laatste is ook een betekenis van de Waite Staven Drie, die in de praktijk vaak relevant is. Mensen raadplegen immers vaak de tarot omdat ze een situatie niet goed kunnen overzien of niet goed kunnen inschatten. Dit heeft vaak te maken met onvoldoende informatie, zeker wanneer Staven 3 op tafel valt.

Betekenis: Grote spirituele kracht maakt het mogelijk om door contemplatie tegemoet te zien wat er in het verschiet ligt.

Omgekeerd: Het einde van beproevingen, teleurstelling en moeilijkheden.


Shadowscapes Tarotkaart Staven Drie

Shadowscapes Tarotkaart Staven Drie

De visie van Stephanie Pui-Mun Law op Staven Drie is zeer beslist interessant en waardevol als aanvulling op de betekenissen van de Rider-Waite Staven Drie.

De brug hangt hoog in de lucht, waar de lucht zuiver is. Je kunt dit zien als heldere gedachten. Ook duidt deze brug op een visie, op een droom en nog niet op iets dat reeds concreet bestaat in de werkelijkheid van de persoon die deze kaart getrokken heeft. Wel zijn anderen hem al voorgegaan, maar hebben de brug niet verder afgemaakt, de droom niet in de realiteit weten te brengen.

Je kunt hierbij denken aan ouders die een studie beginnen, maar afhaken en kinderen die wel een studie voltooien. Of dat één van de ouders graag een roman had willen schrijven, maar het heeft opgegeven na een paar hoofdstukken en een kind schrijft wel een roman. Of Thomas Edison met zijn gloeilampje. Die droom is nu werkelijkheid en maakt het voor anderen mogelijk om dat pad te belopen en het idee van de gloeilamp verder te ontwikkelen. In feite was het Edison die het bestaande idee van de industriële gloeilamp, verder ontwikkelde naar een variant die bruikbaar en betaalbaar was voor gewone huishoudens. Maar het idee blijft gelijk. Iemand anders heeft al een deel van het pad gelopen, en maakt het makkelijker voor anderen om verder te komen. Je ziet dit bijvoorbeeld ook terug in het steeds opnieuw zetten van records. Ik sta daar zelf altijd verstelt van, dat dat kan! Dit is ook een interessante gedachte, omdat het aangeeft dat ik denk dat er grenzen zijn. En dit is een zinvolle ontdekking voor mij om aan te gaan werken.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00