De Haindl Grote Arcana achterstevoren gelezen

Het scheppingsproces en de Grote Arcana – Haindl Tarot

Wanneer je de kaarten van de Grote Arcana achterste voren leest, geven ze weer hoe ieder scheppingsproces in zijn werk gaat.

Tarotkaarten Universum t/m De Ster
Iedere schepping begint met een vonk van inspiratie (Het Universum). Wanneer je die ‘vonk’ oppakt is het als een zaadje, zoals het nog ongeboren kindje op de kaart Aeon. De tarotkaart De Zon duidt op je idee liefhebben en de vonk energie (warmte) geven. Vervolgens ga je zoeken naar mogelijkheden om je idee verder uit te werken. De verbeeldingskracht van De Maan speelt hierin een belangrijke rol. Je laat je fantasie de vrije loop om je idee uit te werken. Bij De Ster begint het idee vaste vorm te krijgen. Er wordt een ‘ster’ uitgelicht en de rest wordt weggewassen.

Toren
Bij de Toren wordt het spannend omdat De Ster het einde inluidt van de fantasie. Je moet je nu beperken tot dat ene ding. Al het andere moet echt radicaal weggesnoeid worden. De Toren duidt op een duidelijke kerngedachte, op de essentie van wat je wilt scheppen.

tarotkaart haindl alchemieDe Duivel en Alchemie
De Duivel duidt op de beperkingen waar je tegen aanloopt wanneer je een idee om wilt zetten in iets tastbaars. Stel dat je een thema hebt bedacht voor een boek. Om dit boek ook daadwerkelijk te kunnen schrijven heb je een beetje talent nodig, schrijfervaring, kennis van de taal en een berg discipline. Het vraagt om pen en papier of een computer met de juiste programma’s. Vaak verzuchten schilders en beeldhouwers dat de visie in hun hoofd veel mooier was dan wat ze uiteindelijk op het doek kregen. Dit zijn de beperkingen van de stof, die door de Duivel worden weergegeven. Materiaalkeuze is een aspect van de Duivel. Wil je een bruikbare wolkenkrabber neerzetten dan bouw je die niet van karton bij elkaar gehouden met plakband.

Alchemie
Na de Duivel komt Alchemie in beeld. Op deze kaart zie je ook de scheiding tussen het stoffelijke en het onstoffelijke. Het idee bevindt zich nu op het grensgebied van stoffelijk en onstoffelijk. De materiaalkeuze (het stoffelijke) werkt mee aan het vormen van het project en vice versa.

De Dood, de Gehangene en Gerechtigheid
tarotkaart haindl gerechtigheid
Op Alchemie volgt de Dood. De Dood duidt erop dat er keuzes zijn gemaakt en daardoor zijn andere mogelijkheden uitgesloten. Het project ligt vast. Nu halen we diep adem en komen we in het stadium van De Gehangene. We keren ons letterlijk 180 graden om, we verlaten het gebied van het geestelijke en komen in het gebied van de stof. Hier lopen we aan tegen Gerechtigheid. Het project zoals het in je verbeelding is ontstaan, wordt weergegeven door de pauwenveren op de achtergrond van deze tarotkaart. Het vertalen van het idee naar de werkelijkheid vraagt je om de balans te bewaren tussen het idee, het verbeelde en het mogelijke. Bovendien duidt Gerechtigheid erop dat je krijgt wat je toekomt. Je moet de juiste capaciteiten hebben om het idee te kunnen manifesteren. Ik kan nog zo’n prachtig idee hebben voor een schilderij of ander kunstwerk, maar wanneer ik de technieken niet beheers die nodig zijn voor de verwerkelijking ervan dan zal het niet veel worden. Ik denk dat Gerechtigheid in de zin van balans ook duidt op een bepaalde balans in afstand tussen schepper en het project.

Rad van Fortuin, Heremiet en Kracht
Op Gerechtigheid volgt Het Rad van Fortuin. Er wordt aan de creatie gewerkt. Het kost wat tijd, maar langzaam aan (maar soms ook heel snel) begint het project zijn uiteindelijke vorm te krijgen.
Na het werk van het Rad van Fortuin, kom je in het stadium van De Heremiet. Hij is blij, want de creatie is af!  Toch werpt hij er nog een kritische blik op, om te kijken of er nog onderdelen zijn die verbeterd kunnen worden.
De Kracht heeft te maken met de laatste loodjes. De worsteling om het geheel echt ‘af’ te maken.

tarotkaart haindl zegewagenDe Zegewagen
En dan komt een heel eng onderdeel van ieder project. Het tonen ervan aan de buitenwereld. Op de Zegewagen van Haindl zien we een man op zijn creatie staan. Met zijn armen maakt hij een gebaar die zijn creatie lijkt te omvatten en uitnodigt om het geheel te bekijken en te bewonderen.

De Geliefden en de Hierofant

Dan volgt het stadium van De Geliefden. Mensen hebben een keuze om dat je hebt geschapen mooi te vinden of niet.

Dan krijgen we de Hierofanten. Zij zullen je wel even vertellen hoe je het project moet gaan bekijken. Het gaat nu een geheel eigen leven leiden. Hierdoor kom je in het stadium van De Keizer. Het project krijgt eigenlijk een nieuwe vorm door de betekenis die het krijgt door de kritieken van de Hierofanten. Hierofanten beïnvloeden de meningen van grote groepen mensen. Wat vroeger lelijk was is nu mooi en andersom.

Dit is het werk van de Hierofanten. Zij beïnvloeden de mening van de massa en datheeft zo’n kracht dat we daarmee aankomen in het onwrikbare stadium van De Keizer. Dit is kunst. Dat is kitsch.

Voor de schepper van de creatie zijn de stadia van De Geliefden en De Hierofant de stadia van het overgeven aan het publiek en het ontvangen van de waardering (goed of slecht).

Keizerin, Hogepriesteres en de Magiër.

Hierop volgt het stadium van het loslaten (De Keizerin) en het verwerken daarvan (De Hogepriesteres).

In het stadium van De Magiër is de schepping een op zichzelf staand iets geworden, los van zijn schepper. De schepper is nu ook los van dat wat hij gemaakt heeft en is weer vrij om iets nieuws te creëren en dan begint alles weer van voren af aan.

De Dwaas
De hele schepping en iedere afzonderlijke schepping begint bij Tarotkaart Het Universum. Zonder Universum geen schepping. Maar achter het Universum zit een drijvende kracht, een

kosmische intelligentie, die we God noemen. Achter menselijke creaties zit ook een schepper. De kaart van de schepper is De Dwaas. Dit sluit trouwens mooi aan bij de betekenis van het getal nul en de betekenis die Haindl aan De Dwaas heeft gegeven

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00