Voorbeeld Chakra Tarot Legging

Tarot en de chakra’s

De tarot is een prachtige manier om inzicht te krijgen in de werking van je chakra’s. Voor een chakra-tarotconsult trek je zeven tarotkaarten. De eerste tarotkaart heeft te maken met de eerste chakra, de tweede met het tweede chakra en zo verder. Lees hier een toelichting op dit tarotlegpatroon.

Voor dit voorbeeld tarotconsult heb ik zeven tarotkaarten getrokken voor een vriend, die we Wim zullen noemen. De getrokken kaarten zijn de Duivel, de Page van Pentakels, de Aas van Zwaarden, de Keizer, de Negen van Staven, de Twee van Kelken en de Drie van Pentakels.

Chakra-Tarotconsult-1

De Duivel op het eerste chakra duidt op gebondenheid aan de materie. Dit is op zich geen ramp met betrekking tot het eerste chakra omdat de eerste chakra met materie te maken heeft. Deze kaart duidt echter wel op een gebrek aan vrijheid. Wim voelt zich vast gelopen, ervaart ook duidelijk een gevoel van onvrijheid.

De Page van Pentakels op het tweede chakra duidt erop dat Wim bezig is zich te oriënteren op welke beweging hij wil gaan maken. Wim wist al dat hij vastgelopen was en was al begonnen met zelfonderzoek.

De Aas van Zwaarden duidt op nieuwe impulsen, op geestelijk inzicht. Wim vraagt zich af waar hij zijn vuur, zijn wilskracht (derde chakra) voor zal aanwenden. Het is wellicht nodig dat hij knopen doorhakt. Dit past helemaal bij de eerste twee kaarten.

De Keizer op de vierde chakra duidt erop dat Wim meester is van zijn hart. Heel erg plichtsgetrouw, maar niet vrij. Te rigide. Ook dit past bij de Duivel op de eerste plek.

De Negen van Staven op het keelchakra duidt erop dat Wim vasthoudt aan eerder gedane uitspraken. Flexibiliteit is ver te zoeken. Dit sluit helemaal aan bij de Duivel en de Keizer. Wim heeft ook moeite zich te uiten. Het in woorden weergeven wat gedacht of gevoeld wordt, valt zwaar.

Op het zesde chakra ligt een 2-kaart. Dit is een belangrijke aanwijzing. De Twee van Kelken duidt op het in evenwicht brengen van de twee hersenhelften, de logische kant en de intuïtieve kant.

De Drie van Pentakels op het kruinchakra is een belangrijke aanvulling op de Twee van Pentakels op het voorhoofdchakra. De Drie van Pentakels wijst op samenwerking tussen de drie zelven van Wim.

  • Zijn hoger zelf, de kosmische verbinding,
  • zijn midden zelf, de uitvoerder, dat wat als het ‘ik’ ervaren wordt,
  • en het lagere zelf. Het lagere zelf regeert het geheugen en de automatische processen.

Om in balans te komen kan Wim het beste aan zijn zesde chakra gaan werken. De kans is groot dat alle andere chakra’s daardoor ook in balans komen, omdat de staat van het zesde chakra de verstorende factor lijkt te zijn. Een kenmerk van een geblokkeerd zesde chakra kan zich uiten in overdreven materialisme en geen zicht hebben op het doel van het bestaan. Dit lijkt hier duidelijk het geval. Wim beaamt ook dat hier zijn onvrede vandaan komt.

Nu zou je kunnen denken dat deze getrokken kaarten een aanwijzing zijn dat het bijzonder slecht gaat met Wim. Dit is echter niet waar. Iedereen heeft ups en downs, dit is inherent aan het groeiproces dat ‘leven’ heet. Wanneer we groeien kunnen er veranderingen ontstaan in de chakra’s. Negatieve tarotkaarten en geblokkeerde chakra’s geven je een hulpmiddel om je groei te versnellen en te vergemakkelijken. Je mag er gerust van uitgaan dat iedereen van tijd tot tijd te kampen heeft met geblokkeerde chakra’s of chakra’s die te open staan, waardoor de universele levensenergie de andere chakra’s niet goed kan bereiken en voeden. Je kunt uit de tarotkaarten niet de conclusie trekken dat je een oude ziel bent (en dus vergevorderd) of juist een jonge (domme gans). De kaarten zeggen uitsluitend iets over het moment en kunnen alleen gelezen worden als aanwijzingen om problemen waar je nu mee kampt te belichten.

Vervolg Chakra Tarotconsult:
Voor Wim heb ik twee weken later weer de kaarten getrokken om te kijken hoe zijn chakrasysteem er nu voorstaat.

De getrokken kaarten zijn Kelken2, Staven 9, Pentakels 2, Staven 2, de Zegewagen, de Zon en het Oordeel.

Chakra-Tarotconsult-2

We zien nu dat er grote arcanakaarten liggen op de plekken die de drie hogere chakra’s symboliseren. Dit zijn positieve kaarten.

Op het hartchakra, de zonnevlecht en het eerste chakra liggen nu 2-kaarten. Het lijkt erop dat de problematiek van de zesde chakra uit de eerste legging zich heeft verplaatst naar de lager gelegen chakra’s. Dit laat ook duidelijk zien dat er een samenhang is in het chakrasysteem en dat geen enkele chakra op zichzelf staat of op zichzelf functioneert.

Op het hartchakra ligt de Twee van Staven. Deze kaart duidt erop dat Wim wel weet wat hij wil maar niet hoe hij dat kan bereiken. Het inzicht verkregen bij het werken met de zesde chakra heeft Wim duidelijk verder geholpen (grote arcanakaarten op chakra’s 5, 6 en 7), maar met de manifestatie op het fysieke vlak wil het nog niet zo lukken. Dit geeft ook aan dat de hogere chakra’s met hun ijlere energie veel makkelijker veranderen dan de lagere chakra’s met de dichtere energie. En met name resultaten op het gebied van het eerste chakra willen nog wel eens wat langer duren dan ons lief is.

Op het meest ‘aardse’ chakra, de wortelchakra, ligt de Kelken 2. Deze tarotkaart past daar helemaal niet. Wim had een probleem met bepalen van richting. Hij was even de draad kwijt. De draad heeft hij nu weer gevonden. Hij heeft er moeite mee om een en ander te realiseren. De Twee van Kelken op het eerste chakra geeft aan dat het nu belangrijk is om weer positie te bepalen en van daaruit te gaan werken om het verschil tussen waar hij nu staat en waar hij wil zijn te gaan overbruggen. Daarnaast kan Wim werken aan het hartchakra door te omarmen wat hij wil en het idee los te laten dat hij niet weet hoe. ‘Hoe’ is helemaal niet belangrijk bij het hartchakra. Houden van het pad dat hij voor zichzelf heeft bepaald, het vreugdevol bewandelen daarvan, daar gaat het om. In weer en wind, met plezier de symbolische heuvels en bergen beklimmen, in de wetenschap dat je op de goede weg bent en met het vertrouwen dat het ‘hoe’ vanzelf wel duidelijk wordt.

Het is interessant om te zien dat Kelken 2 in de eerste legging op het zesde chakra lag en nu op het eerste. Ook Staven 9 is van plaats verandert, en verschoven van positie 5 naar positie 2.

Laatste Chakra Tarotconsult voor Wim:
Weer twee weken verder, heb ik voor Wim de volgende kaarten getrokken: de Zegewagen, Kelken 6, Gerechtigheid, Pentakels 2, Zwaarden 9, Staven 7, Ridder van Staven.

Chakra-Tarotconsult-3

De zegewagen geeft aan dat het op het fysieke vlak nu uitstekend gaat. De Kelken 6 op het tweede chakra is ook heel gunstig en duidt op emotionele harmonie.

Gerechtigheid op de zonnevlecht is ook niet verkeerd. Wim heeft inzicht in oorzaak en gevolg en weet hoe hij zijn macht het beste kan aanwenden. Op het hart ligt Pentakels 2. Hier is Wim nog van alles aan het leren.

Op het communicatiecentrum ligt Zwaarden 9. In de eerste legging had Wim hier Staven 9 liggen en in de tweede de Zegewagen. In mijn interpretatie hield Wim vast aan eerder gedane uitspraken. En was nogal strijdlustig en koppig op dat gebied. Door het inzicht verkregen door het werken aan het zesde chakra lag in de tweede legging hier de zegewagen. Wim kon zich nu veel beter uitdrukken. Daardoor is nu een doorbraak gekomen op dit levensgebied wat gesymboliseerd wordt door Zwaarden 9 (einde van een vervelende situatie, van een nachtmerrie-achtige situatie).

De Staven 7 op het zesde chakra duidt erop dat Wim zijn eigen ideeën nu veel serieuzer neemt en ook in staat is ze aan onderzoek te onderwerpen. De Ridder van Staven geeft aan dat hij een veel actievere band heeft gekregen met zijn hoger zelf. Door het werken aan het zesde chakra heeft Wim zicht gekregen op zijn levensdoel en hij is vol overgave bezig dit doel te verwezenlijken.Wim voelt zich nu ook uitstekend en zegt door te gaan met het trachten te omarmen van alles en nog wat, dat op zijn pad komt, ook al vindt hij de regenbuien nog steeds niks en de heuvels soms te steil.

Je kunt een chakra-legging doen naar behoefte om inzicht te krijgen in jezelf. Bovenstaand voorbeeld bestaat uit drie delen. Dit is echter lang niet altijd het geval. Ik heb deze serie leggingen als voorbeeld genomen, omdat hier zo duidelijk de samenhang tussen de chakra’s uit blijkt. De periode van twee weken is ook willekeurig.

Je eigen chakra’s doorlichten? Probeer het gratis tarotlegprogramma voor een tarotbeeld voor je chakra’s. Denk aan je chakra’s en klik dan op de knop.

Terug naar het overzicht

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00