Pentakels Zes

Globale betekenis Pentakels Zes: Delen! Weten dat je ontvangt wat je geeft. Het creëren van harmonie door geven en nemen in balans te brengen. Zaaien en oogsten. Tijdgebrek.

Cursus Tarot Pentakels-6De in het rood (kleur van macht) afgebeelde figuur op deze tarotkaart geeft wat geld aan een van de twee geknielde armoedzaaiers. Het gebaar dat hij met zijn hand maakt lijkt op het gebaar van de kerkelijke zegening. Dit gebaar komt ook voor op de tarotkaarten De Hogepriester en Zwaarden Tien.

Pentakels zes uit de tarot duidt erop dat betrokkene zijn vasthoudende, gierige houding ten opzichte van het leven heeft bijgesteld. De torens die we zagen op de achtergrond op de tarotkaart Pentakels Vier hebben plaats gemaakt voor bomen. Dit duidt erop dat natuurlijke groei weer mogelijk is.

De zes staat voor delen, keuzes maken, harmonie en perfectie. Deze man moet kiezen aan wie hij geeft en hoeveel. De weegschaal in zijn linkerhand ondersteunt dit idee, maar kan ook de waarschuwing inhouden, dat hij geneigd is alles op een goudschaaltje af te wegen. Misschien is hij te perfectionistisch.

In het voorbeeld van het autorijden betekent deze kaart dat door een beetje mee te gaan met de stroom, te geven en te nemen in het verkeer, je het wel zult redden. Ook zonder instructeur naast je.

Dit is tevens een kaart die met ‘tijd’ te maken heeft. In tarotkaartleggingen is het mogelijk dat deze kaart wijst op het in balans houden van allerlei activiteiten (huishouden, werk, kinderen, hobby’s) en het gevoel dat de tijd daarvoor ontbreekt.

Video Pentakels Zes