Haindl Tarot Staven Zoon

Haindl Tarotkaart Staven Zoon – Krishna

Globale betekenissen: Levensvreugde. Interesse in de schone kunsten. Bedrieger. Bekoorlijkheid.

Keerzijde: Moeilijkheden. Conflicten. De problemen kunnen het diepste in een mens naar boven halen.

Haindl Tarotkaart Staven Zoon

Krishna is de achtste incarnatie van de god Vishnu. De mythen rond Vishnu hebben te maken met reïncarnatie en karma; dat wil zeggen het geloof dat de omstandigheden in je huidige leven een gevolg zijn van hoe je je gedragen hebt in je vorige leven(s). Heb je je plichten naar behoren vervuld, dan kun je de volgende keer herboren worden in een hogere kaste en uiteindelijk zelfs een heilige of god worden.

Goed en kwaad zijn twee belangrijke tegengestelde krachten in onze duale wereld. Wil je vooruitkomen in je levens dan is het iedere keer weer belangrijk om het juiste of het goede te doen. Om het niet al te moeilijk te maken voor ons stervelingen is er een balans nodig tussen goed en kwaad. Wanneer het kwaad de overhand krijgt, dan is het moeilijker om oprecht en rechtschapen te blijven. Ik bedoel maar, als iedereen gratis en illegaal muziek download, dan is het erg moeilijk om daar niet in mee te gaan, want je voelt je een stommeling als je voor iets betaald dat anderen gratis krijgen. Wanneer iedereen het doet, vergeten we trouwens dat het fout of illegaal is.

Vishnu is erg begaan met de mensheid en het reïncarnatieproces en wil graag dat iedereen vooruitkomt en steeds ‘hoger’ reïncarneert, dus wanneer het kwaad de spuigaten uit dreigt te lopen dan incarneert hij om de mensheid een handje te helpen het kwaad te bestrijden. Als Krishna is hij de wagenmenner van de krijgsheer Arjuna. Arjuna heeft een dilemma. Als krijgsheer is het zijn plicht om te strijden. Vervult hij zijn plicht niet, dan roept hij de toorn van de goden over zich af en heeft dit gevolgen voor zijn volgende reïncarnatie. Echter, in het vijandelijke leger zitten een aantal familieleden van hem. Wanneer die sterven zal dat weer andere familieleden verdriet doen. Dat wil Arjuna niet en daarom wil hij niet ten strijde trekken. Krishna weet Arjuna ervan te overtuigen dat iedere mens een onsterfelijke ziel heeft en dat dood en leven slechts illusie zijn. Arjuna moet zijn persoonlijke overwegingen opzij zetten en zijn plicht doen. Vanuit een hoger en groter gezichtspunt is dat het allerbelangrijkste omdat dat de enige manier is om te ontsnappen aan het rad van dood en wedergeboorte.

Het verhaal van het advies van Krishna aan Arjuna heeft, volgens mij, met name te maken met de omgekeerde betekenis van de tarotkaart Staven Zoon. De positieve betekenissen komen meer naar voren uit de verhalen over Krishna’s jeugd waaruit blijkt dat hij genoot van het leven. Soms was hij speels, soms ondeugend en meestal liefdevol. Hij had interesse voor de schone kunsten en kon prachtig fluit spelen.