Haindl Tarot De Hogepriesteres

Betekenissen: Een tijd voor rust, voor het innerlijke. Zoek vrede. Gebruik intuïtie en gevoel. Vrede en vreugde. Mogelijk een geliefde, die afzondering nodig heeft of verplichtingen ontwijkt.

Keerzijde: De tijd voor actie, voor relaties met anderen. Romantische verhoudingen.

Haindl Tarotkaart De Hogepriesteres

De Hebreeuwse letter op tarotkaart De Hogepriesteres van Haindl, is Gimel wat kameel betekent. Als dubbele letter regeert Gimel over rijkdom en armoede. Deze letter wordt geassocieerd met rust en van daaruit is het mogelijk om vorm te geven aan je leven, om rijkdom te creëren of in jezelf te ontdekken.

Wanneer je deze tarotkaart bekijkt dan zie je een luchtbel met daarachter een dame. Op de grond onder de luchtbel zie je een soort berg. Deze berg is een liggende kameel. Een kameel slaat water op in de bult op zijn rug. Water wordt geassocieerd met gevoelens, verlangens, creativiteit en innerlijke kracht. Dit zijn ook woorden die we met de Tarot Hogepriesteres associëren.

Het runenteken op de tarotkaart De Hogepriesteres is de rune Uruz. Het woord Uruz duidt op een soort rund, de nu uitgestorven oeros, die lijkt op de Amerikaanse buffel. De kwaliteiten van de oeros zijn fysieke kracht, robuuste gezondheid, uithoudingsvermogen en moed . Er is echter nog een andere kant aan de rune Uruz en die heeft te maken met Audhumbla, een koe uit de Noordse mythologie, die een belangrijke rol speelt in de ontstaansgeschiedenis van de mens.

Audhumbla is een soort van oermoeder en in die zin vertegenwoordigt zij het vrouwelijke scheppingsprincipe. Haar element is ijs, bevroren water. Zij duidt op intuïtie, op het allereerste begin van iets, op de oorspronkelijke gedachte, op het ongeborene dat nog vorm moet krijgen. Zij symboliseert ook Ginnungagap, de gapende leegte, waarin alle mogelijkheden besloten liggen. In die zin wordt de rune Uruz gezien als een ‘begin’, de geboorte van iets nieuws, maar ook als de oerkracht in jezelf, je oorspronkelijke verlangens. De Hogepriesteres bezit zowel de mannelijke kracht of scheppingsenergie van de Oeros als de vrouwelijke variant van Audhumbla.

Het astrologische symbool op de tarotkaart De Hogepriesteres is de maan. Volgens Hamaker is het principe van de maan “verwerkelijking van en vormgeving aan de levenskracht.” Dit komt overeen met de symbolische betekenis van Audhumbla.

Een belangrijke betekenis van de Tarot Hogepriesteres die ik in de praktijk vaak tegenkom is dat de Hogepriesteres erop duidt dat iemand het gevoel heeft dat hij of zij juist niet bij zijn gevoelens kan, er geen zicht op heeft. De Hogepriesteres duidt vaak op een gevoel van vertwijfeling en van jezelf niet begrijpen. Mijns inziens is dat waar de luchtbel op duidt. Deze is op een bepaalde manier levensgroot aanwezig en toch ongrijpbaar. Je hebt het gevoel dat je intuïtie je iets wil zeggen of zou kunnen zeggen, maar je kunt er tijdelijk niet bij. Let wel, de situatie is altijd tijdelijk. Het is belangrijk om je dit te realiseren want dan kun je ontspannen. Intuïtie en gespannenheid gaan namelijk niet samen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00