Green Witch Tarot De Hogepriesteres

Green Witch Tarotkaart De Hogepriesteres en Maanrituelen

Green Witch Tarotkaart De Hogepriesteres

Uit het Boek

Dit is de kaart van de Hogepriesteres, die, binnen een megalithische stenen cirkel, het ritueel uitvoert waarbij ze de maan aanroept. Ze doordrenkt het water in haar ketel met de kracht van de Godin in haar volle maan aspect. door die energie naar zich toe te trekken. Het water kan later worden gedeeld met haar gemeenschap als heilig water voor rituele handelingen van zegen, toewijding, manifestatie, overvloed, voorspellingen, healing, reiniging en zuivering. De hoogte priesteres is deskundig in de wegen van magie en de spirituele verbinding met de Godin en de God, het verkrijgen van inzicht en intuïtief begrip van de eenheid van de natuur, door haar direct contact met de Maangodin op de esbats. Haar gemeenschap vertrouwt haar wijsheid en zoekt haar advies en hulp in hun dagelijks leven. Ze begrijpt de geheime mysteries van de Godin en kiest zorgvuldig wie ze als leerling zal aannemen om te onderwijzen, want de mysteries en esoterische kennis worden gedeeld met discretie.

De hoge priesteres werkt haar magische riten binnen de heilige cirkel, terwijld e reflectie van de maan glinstert in haar ketel. Haar rituele kleed met zilveren maanbloemen op de mouwen geborduurd, zilveren armbanden, Ketting met amber en git, geknoopt koord van wit, rood en zwart touw met zilveren schijfjes die duiden op de maan in de wassende, volle en afnemende fasen zijn symbolen van haar opleiding in de magische kunsten in het voordeel van haar gemeenschap.

Ze vertrouwt haar intuïtie als een geschenk van de Godin en gebruikt het om de poort naar wijsheid te openen, zodat ze het juiste pad kan onderscheiden om te volgen voor verdere verlichting. De Volle Maan is een tijd voor de manifestatie van magische werken en voorspellingen, en de esbat rite opent de psychische zintuigen van de hoogte priesteres om de vereniging met de godin, van wie ze haar inzichten krijgt, te delen met de gemeenschap en verfrissing van haar geest.

De hoge priesteres laat acacia bloemen in het water vallen, goed voor inwijding en psychische kracht, en stuurt de maan energie met haar staf. Haar zwarte kat, een symbool van focus, magie en psychische kracht, zit in de buurt en kijkt naar de ketel.

Betekenis: Vertrouwen intuïtie, inzicht, geheimen onthuld, geheimen bewaren, waarneming, verborgen waarheden, occulte studies, geopenbaard lot, psychische dromen, paranormale begaafdheid, tussen de werelden staan (verblijven), het ontvangen van goddelijke inspiratie, geestelijke ontwikkeling.

Omgekeerd: Onduidelijk inzicht, discretie nodig, het negeren van intuïtie, kortzichtig, ijdelheid.

Sleutelwoorden: Geheimen, intuïtie, paranormale begaafdheid

Old Path Tarot – De Hogepriesteres

Old Path Tarot Hogepriesteres

Wat ik interessant vindt is de opmerking in het boekje dat de rivier die we zien op de kaart De Keizerin, haar oorsprong vind in dit arcanum van de Hogepriesteres. De bron van de rivier is te vinden in het bos achter de Hogepriesteres. Uiteindelijk zal de rivier de zee bereiken in tarotkaart De Ster.

Old Path Tarot Bron van de rivier

Representatie: De hogepriesteres personifieert het uiteindelijke doel in het spirituele rijk. Ze staat ook voor het onderbewustzijn en intuïtie. Dit is de fase van het grote potentieel op het gebied van wijsheid en kennis – of van gerealiseerde mogelijkheden in afwachting van verdere ontwikkeling.

Hier is de balans tussen positieve en negatieve, vrouwelijk en mannelijk, mentale en fysieke krachten zichtbaar.

In occulte termen duidt De Hogepriesteres op de bewaarder van geheimen en geheime kracht, de heerser van de coven en een leider door haar psychische en helderziende vermogens.

Betekenissen: Een wijze vrouw. Een profetische vrouw die goed advies geeft. Wijsheid. Waarneming. Intuïtie. Een leraar. Een positieve, leidende kracht en invloed. Kalmte. Leren. Verlichting. Vooruitziendheid. Paranormale gaven. Natuurkrachten. Artistieke gaven. Creatieve vermogens. Intelligentie. Het vermijden van emotionele banden. Emotioneel in controle. Soms duidt tarotkaart De Hogepriesteres op wreedheid of een wraakzuchtig karakter.

Omgekeerd: Onwetendheid. Gebrek aan vooruitziendheid. Fout oordeel. Ondiep. Gemiddeld. Egoïstisch. Oppervlakkige kennis. Decadentie en immoraliteit.

Conclusie

Na dit alles tot mij te hebben genomen, 3 keer, denk ik: Ik snap er niks van. Stel nu dat ik de Hogepriesteres in een legging krijg, wat moet ik daar dan mee? Ik denk dat ik een beetje wazig ga denken aan spirituele ontwikkeling en dat ik misschien ergens een balans moet zoeken, een afweging moet maken tussen goed en kwaad, positief en negatief, vrouwelijk en mannelijk, mentale en fysieke krachten.
Waar ik dan aan denk is de Boeddha’s ‘midden’. Als we bijvoorbeeld aan de ene kant het goede hebben en aan de andere kant het kwade, dan is de beste plek in het midden. Osho haalde vaak Boeddha aan die daar nogal op hamerde, want in het midden zijn beiden (goed en kwaad) niet aanwezig, in het midden is er geen dualiteit, ben je vrij, ben je één met het geheel. (The Book of Secrets, hoofdstuk 61).

Het doet denken aan de Gulden Middenweg van Aristoteles, die zegt dat de deugd het midden is tussen twee extremen. Dit heeft niets te maken met compromissen en middelmatigheid, maar juist met optimaal functioneren en zijn. Moed is bijvoorbeeld het midden tussen lafheid en roekeloosheid.

Wanneer je in het optimale midden verkeerd, dan kan ik me voorstellen dat allerlei gaven zoals in de betekenissen hierboven aangehaald, gezien en gebruikt kunnen worden. Maar het bereiken van dat midden is niet zo eenvoudig. En daarom is de Hogepriesteres misschien een lastige kaart om te begrijpen. Want dat midden bereiken, hoe doe je dat?

Het ‘midden’ bereiken

Als je Tarotkaart De Hogepriester hebt getrokken, kun je daar misschien achter komen voor de situatie waarover je meer info wilde. Je kunt je voorstellen dat je op een lijn staat, precies in het midden van de twee uitersten die met je vraag te maken hebben, en je dan open stellen voor het gevoel van het midden. Als je dat in rust en kalmte weet te doen, krijg je hoogstwaarschijnlijk een bruikbare intuïtieve ingeving.

Als tussenstap of andere stap, kun je je de lijn van je vraag voorstellen en daar gaan zitten waar je nu bent. Verplaats je dan in gedachten naar het midden. Dat is ook een mogelijkheid om die intuïtieve ingeving te krijgen.

Of gebruik het tarotlegpatroon van de Volle Maan

Vergelijking van Green Witch, Old Path en Rider Waite Tarot

Rider Waite Tarotkaart De Hogepriesteres

De Rider-Waite tarotkaart Hogepriesteres is voor mij veel duidelijker. Maar dat komt misschien omdat ik die kaart veel beter ken. Bij de betekenissen staat: Verborgen wijsheid die alleen in je eigen hart te vinden is, door naar binnen te keren, door meditatie. In principe is dat waar de Green Witch en de Old Path ook op duiden. We kunnen dus stellen dat de betekenissen van deze drie Hogepriesteressen met elkaar overeenkomen. Maar in de Green Witch Tarot komt het sterkst de kracht van de maanenergie naar voren, vooral op het vlak van de intuïtie.  Je hoeft niet te wachten op volle maan om gebruik te kunnen maken van die energie. Je kunt dat ook doen door visualisatie.