Green Witch Tarot – De Groene man

Green Witch Tarot: Groene Man als Dwaas

Uit het boek

Deze tarotkaart geeft de God van de natuur in zijn aspect als Groene Man weer; van oudsher afgeschilderd als een lommerrijke mannelijke figuur met een gezicht van bladeren. Hij vertegenwoordigt de vruchtbaarheid van de lente en het ontwaken van de aarde, wanneer vegetatie begint te ontkiemen, vroege bloemen door de kale grond op komen, knoppen aan de bomen verschijnen, en er hoop is op het einde van de ontberingen van de strenge winter.

De Groene Man wordt sinds de oudheid, in verschillende culturen in heel Europa, vertolkt door mannen vermomd als Jack o’the Green en Bushymen (bedekt met bladeren), Burrymen (bedekt met gedroogde bloemen), Morris dansers (met bellen), Wild Men (in huiden), Narren (in lompen) en anderen. De Groene Man waakt met instemming over zijn vertolkers en geeft de energie van de vruchtbaarheid van de aarde door via zijn plaatsvervangers om de aarde te ontwaken met oude rituelen van sympathische magie. De vermomde imitators zetten deze traditie voort in hedendaagse festivals. Al dansend slaan ze met een stok op de aarde en trekken zij, met een troupe van helpers en muzikanten, van boerderij naar boerderij. De feestelijke stemming wordt verhoogd met bier en gedestilleerde dranken, gedurende de dag.

Aan het einde dag, wordt de stok op een geheime plek begraven en de vermommingen opgeborgen of verbrand. De Groene Man heeft betrekking op de sabbat van Ostara, de Lente Equinox, wanneer het energieke enthousiasme van deze godheid, nieuwe dingen, een nieuw begin, avontuur en groei op gang brengt. Deze kaart toont de rauwe energie van de natuur, de vreugde van het leven, en het ontwaken van de geest voor een nieuw avontuur, het ontwaken van Moeder Aarde voor de Godin als Lente Maagd.

Deze potentiële chaotische energie dient te worden gebruikt met de nodige voorzichtigheid en oplettendheid, zodat deze niet verloren gaat. De ijver van deze tarotkaart kan grenzen aan roekeloosheid, en wijst de vraagsteller erop om met deze energie niet tot het uiterste te gaan, want acties hebben altijd gevolgen.

Als de Groene Man in een tarotlegging duidt op een afwijking van de routine, kan deze kaart iets kleins als een vakantie vertegenwoordigen of iets groots als een verandering van levensstijl,

Bijvoet, symboliseert een nieuwe start, vruchtbaarheid en magische krachten en is op de kaart afgebeeld bij het bankje. De witte hond, die springt naar de danser, duidt op ondersteuning, vruchtbaarheid en groei.

Betekenissen: een nieuwe start, een nieuw begin, enthousiasme, opwinding, spontaneïteit, moed, potentieel, creativiteit, vruchtbaarheid, onschuld, innovatie, vakantie, oerenergie, onverschrokkenheid.

Omgekeerd: Roekeloosheid, inactiviteit, de voortzetting van een project, ongerichte energie.

Sleutelwoorden: Nieuw begin, enthousiasme

Conclusie op de Groene Man uit de Green Witch Tarot

De betekenissen rechtop en omgekeerd geven goed de tomeloze energie van de Groene Man weer: de energie die nodig is om de aarde te doen ontwaken, om alles weer op de rit te krijgen zodat alles groeit en bloeit en uiteindelijk de cyclus weer kan worden afgesloten met een goede oogst. De Groene Man symboliseert de goede kracht, de positieve kracht en veerkracht van de natuur.

Het slaan met de stok op de grond, is een mooi beeld van het wakker maken van de aarde. De aarde was in diepe winterslaap, maar hongerig en koud, heeft de mens er genoeg van, en helpt de natuur ontwaken. Aan de ene kant zijn deze rituelen goed om de moed erin te houden, om niet bij de pakken neer te gaan zitten en aan de andere kant wordt het vaak bijgeloof en doen we dingen uit angst omdat we vrezen dat als we het nalaten we onheil over onszelf afroepen.

De Groene Man duidt op energie en moed die nodig is om aan een mogelijk vruchtbaar project te beginnen, om iets dat uiteindelijk vrucht kan dragen in gang te zetten. Het is dus niet zomaar iets, want het idee van een begin van een (lange termijn) project dat vrucht kan dragen is een belangrijk aspect van deze kaart. In de beschrijving van deze tarotkaart wordt aangegeven dat de Groene Man tarotkaart kan duiden op bijvoorbeeld een vakantie. Een vakantie kan een vruchtbaar project zijn, omdat je door vakantie, jezelf weer oplaadt om daarna weer met frisse moed aan het werk te gaan. Voor mij werkt dit beeld niet helemaal. Wat voor mij wel werkt is om bijvoorbeeld voor de start van een project even rust te nemen, te visualiseren waar ik wil eindigen, hoe ik me het eindresultaat voorstel. En daarbij ook een gevoel van enthousiasme opwek, die mij in staat stelt om te beginnen. Nu is dat voor mij niet zo moeilijk, want ik begin graag nieuwe dingen. Afmaken is een heel ander verhaal.

Wat is Sympathische Magie?

Sympathische magie, volgens wikipedia, is een type magie dat uitgaat van het principe dat het gelijke het gelijke voortbrengt. Het is een vorm van associatief denken waarbij alles verbonden is in een staat van sympathie of antipathie.

Sympathische Magie werkt omdat alles met elkaar verbonden is en met elkaar in contact staat waardoor wederzijdse beïnvloeding mogelijk is.

Ik ben er van overtuigd dat die connectie er is en dat bepaalde rituelen kunnen helpen om dat te krijgen wat je wenst.

Nu zullen er altijd sceptici zijn, die zeggen dat dit onzin is, en dat is goed. Persoonlijk vind ik dat goed, omdat ik niet denk dat het een goed idee is, om zomaar alles voor zoete koek aan te nemen. Tegengeluiden helpen mij om iets van alle kanten goed te onderzoeken en dan mijn eigen conclusie te trekken, waarbij mijn eigen ervaringen het belangrijkste zijn.

De Dwaas uit de Old Path Tarot

Uit het boek

In de Old Path Tarot wordt de Dwaas afgebeeld als een jongeman gekleed in het groen. In de toelichting wordt gezegd dat de Dwaas een nieuwe cyclus van bestaan laat zien. Hij heeft het potentieel en de interne energie om uit te putten voor zelfexpressie. Hij staat te popelen om nieuwe ideeën te proberen en nieuwe ervaringen op te doen. Hij heeft nog niet besloten welke weg hij zal kiezen. Hij heeft de neiging om impulsief te reageren en te handelen. Het ontbreekt hem vaak aan onderscheidingsvermogen.

Wanneer je deze kaart trekt is het belangrijk om bewust te kijken naar mogelijke gevaren, te waken voor zelfbedrog, maar ook om je levenservaringen te waarderen en ervan te leren. In dat licht bekeken, is de gemakkelijkste keuze, niet altijd de beste keuze. Ook is het van belang je te realiseren dat het De Dwaas kan ontbreken aan doorzettingsvermogen.

Deze kaart draagt het nummer nul en laat een periode zien voorafgaand aan het begin van een nieuwe cyclus, die vraagt om actie en een beslissing. In die zin kan die kaart aan het begin en aan het einde van de Grote Arcana geplaatst worden.

Conclusie Old Path Dwaas

Als ik de Old Path Tarot toelichting op de Dwaas lees, bekruipt mij altijd het gevoel dat je mooi in de aap gelogeerd bent als je die kaart trekt in een legging. Want meestal trekken we kaarten omdat we ons pad onduidelijk vinden. Bovenstaande beschrijving maakt het wat mij betreft niet duidelijker. Het kan dom zijn en roekeloos om het gevaarlijke pad te kiezen, maar mogelijk is dat het juiste pad om de juiste ervaringen voor de groei van je ziel op te doen. Maar misschien ook niet. De kaart zegt in feite: Zoek het zelf maar uit. En dat is wellicht de boodschap van deze kaart, dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor je leven en ook voor je reacties op de ervaringen die je onderweg opdoet.

Vergelijking Green Witch Groene Man met de Old Path en Rider Waite Dwazen

In principe komen alle drie de kaarten qua betekenis met elkaar overeen, ook al zijn de afbeeldingen nog zo verschillend. Ik vind het beeld van de Groene Man heel krachtig en de toevoeging van de Old Path Tarot dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen heel waardevol. Al te vaak en al te graag, proberen we daar onderuit te komen door te zeggen: Maar de paragnost zei…. Of de kaarten zeiden…. Of het is allemaal de schuld van mijn ouders …. enz. En we kunnen alles dood redeneren en zo angstig zijn dat we helemaal niks meer doen.

De Dwaas is een kaart die duidt op actie, op nieuwe dingen uitproberen, zaken in gang zetten voor toekomstige bloei en groei, waarbij groei van de ziel misschien het belangrijkste is, wat zeer beslist bij De Dwaas van Rider Waite goed naar voren komt. En soms leidt een bepaald pad nergens heen, maar dan weet je dat en kun je daar van leren.