Je getrokken Moeder Aardekaart is:

Omslagdoek

Terugkeer naar Huis

DE LERING

moeder aarde tarotkaart 35 omslagdoekVeel mensen over de hele wereld kennen een variant op de uitdrukking ‘Thuis is de plek waar het hart zich thuis voelt’. Reizende groepen Indianen wisten dat ze elke keer dat ze hun kamp opbraken en naar een andere plek trokken, hun thuis meenamen. Thuis bestond niet noodzakelijkerwijs uit de verplaatsbare onderkomens of bezittingen van in Stamverband levende Mensen, maar was veeleer hun verbondenheid met Moeder Aarde en hun onderlinge verbondenheid. Het thuis van elke zigeuner, nomade of zwerver leeft in het hart van beminden die voor hem veiligheid en voeding betekenen, waar hij zich op z’n reizen ook mag bevinden.

Toen Indianen werden gedwongen om het Spoor van Tranen te gaan en de gebieden te verlaten waarin ze eeuwenlang de Beschermers van het land waren geweest, ondervonden ze een verwoestend gevoel van verlies. De Levende Leringen die hen samenbonden, vormden de Geest van het Volk. Elke stam wist dat er op een andere plek een nieuw thuis gecreëerd kon worden, omdat zolang de Leringen leefden, de Geest van het Volk zou teven.

Na het Spoor van Tranen begonnen vele nieuwe Tradities uit de as van de gebroken geest van het Volk te verrijzen. De Peyote ceremonie, het Ontvangen van de Omslagdoek, en vele andere Leringen markeerden de moeilijke weg terug naar het hart, de geest. en het thuis van Indiaans Amerika. De Geestdans was net voor het Spoor van Tranen een Traditie geworden, en was oorspronkelijk bedoeld om de Buffel terug te roepen, de Wateren schoon te maken, de prairiegrassen terug te brengen, en de Witogen te verwijderen van Heilige Grond.

Het Ontvangen van de Omslagdoek is een weinig bekende Lering van de Paiuten, die ontstond toen sommige leden van het Rode Ras niet langer in de witte wereld konden leven. De Indianen die ervoor kozen naar huis terug te keren en de Leringen van hun Oudsten te aanvaarden, kregen de Omslagdoek om hun schouders gelegd. De Omslagdoek was een symbool van thuiskomen in de armen van Moeder Aarde, en van gewikkeld worden in haar voedende liefde. Om de Omslagdoek te mogen Ontvangen moest iemand terugkeren naar de Traditionele Leringen van zijn of haar Stam, en toestemming vragen om te midden van de Mensen te leven die de gebruiken van de Voorouders eerden.

Zij die de Omslagdoek Ontvingen, trokken uit de huizen met buitenmuren van overnaadse planken die door de Raad van Indianenzaken beschikbaar waren gesteld, en vestigden zich metterwoon in de Traditionele Paiute-huizen die Karnees heten. Hoewel het in de huizen met. buitenmuren van overnaadse planken veel warmer was, waren zij die de Omslagdoek hadden Ontvangen zeer gelukkig in de Karnees. Hun harten hadden opnieuw een thuis gevonden in de Traditionele Leringen van de Goede Rode Weg, en materiële zaken deden er niet langer toe.

Vele Indianen die gedurende de jaren die op het Spoor van Tranen volgden de reservaten verlieten, verloren toen ze naar de steden trokken om daar werk te vinden, het contact met de Traditionele Leringen. Vele generaties trouwden met leden van andere rassen, en sommigen raakten het contact met Moeder Aarde kwijt. In de jaren die hier weer op volgden en waarin de Traditionele Leringen onder de aandacht van het publiek kwamen, is de terugkeer van Indianen naar de gebruiken van hun Voorouders toegenomen. Veel kinderen van het Rode Ras die gemengd bloed hebben, en soms Mateé worden genoemd, hebben ook voor de Goede Rode Weg gekozen. We leven nu in het Tijdperk van de Witte Buffel, en mensen van vele rassen Ontvangen de Omslagdoek.

De Grootmoeders van de Zusterschap van de Droomtijdbuffel leerden me dat het Tijdperk van de Witte Buffel vele dingen zou betekenen. Volgens hun voorspelling zou de terugkeer van de Buffel naar Schildpadeiland de terugkeer markeren van vele Rode Voorouders, die niet noodzakelijkerwijs in Rode lichamen naar de Goede Rode Weg zouden terugkomen. Veel mensen zouden zich verward voelen omdat ze geen Indiaans bloed hadden en niettemin aan de binnenkant Rood waren en aan de buitenkant wit. Grootmoeder Cisi vertelde me dat Groot Mysterie met iedereen die weigerde het pad van een ander te eren vóór Heyokah zou gaan spelen. Grootmoeder Berta vertelde me dat sommige Indianen andere Indiaanse Leraren, die hun Tradities met alle rassen deelden, zouden verloochenen. Toen moest Grootmoeder Cisi vreselijk lachen om de rauwe strijd tussen ego’s die ze in haar Medicijnkom had gezien, een strijd tussen ‘al die mensen’ die beweerden dat ze de enige echte Indiaanse Leraren waren. De Grootmoeders beloofden me dat deze jaloezie en afgunst uiteindelijk voor alle betrokkenen zouden werken als een hulpmiddel om te groeien, en dat ze vanzelf zouden verdwijnen naarmate de Vijfde Wereld van Vrede langer duurde. Het verschil tussen ‘De Mensen’ en ‘die mensen’ is dat ‘De Mensen’ op Het Heilig Pad zijn gebleven, en wel omdat het gedrag van ‘die mensen’ hun eraan herinnerd heeft waarom ze in Schoonheid moeten Leven. Deze Lering is op elk ras van toepassing. De Mensen zijn zij die de Omslagdoek hebben Ontvangen en in harmonie leven, waarbij ze de Heilige Ruimte van alle levensvormen eerbiedigen.

Met het Ontvangen van de Omslagdoek leren we dat Moeder Aarde van al haar kinderen houdt en iedereen welkom thuis heet,
hoe stout iedereen ook is geweest. We zijn niet hier om Moeder Aarde te helen, dat kan ze heel goed zelf. We zijn hier om onszelf te helen, zodat we onze rol in de Schepping kunnen ontdekken. Gedurende de voorafgaande vier werelden heeft Moeder Aarde zich van vele beschavingen ontdaan die haar recht om te leven niet eerbiedigden. Moeder Aarde heeft het potentieel en het vermogen om zich weer te zuiveren als dat nodig mocht zijn. Dit wil niet zeggen dat Tweevoeters niet zouden moeten helpen om aangerichte schade op te ruimen; integendeel, dat is een deel van onze mensenrol als Kinderen van de Aarde. Iedere persoon die de Omslagdoek Ontvangt, raakt gecentreerd. Ons wordt geleerd dat we de schoonheid in elke unieke uitdrukking van de Schepping moeten erkennen, of het nu gaat om een mens, Schepselwezen, Plantpersoon, Stenen Persoon, of onze ergste vijand. Sommige mensen vinden dat de Omslagdoek wel erg zwaar op hun schouders drukt; ze komen erachter dat hij betekent dat harmonie dagelijks geleefd moet worden, zonder uitzonderingen.

Eeuwenlang zijn er onder Indianen telkens als daar behoefte aan bestond, nieuwe ideeën en Tradities ontstaan. Bij de meer dan 380 Stammen van Noord-Amerika bestaan honderden Tradities, die in dit boek onmogelijk allemaal genoemd kunnen worden. Als iemand zou zeggen dat één Stam het monopolie op Traditie heeft, zou dat dwaasheid zijn. Als iemand zou zeggen dat hij of zij in de enige Traditionele Indiaanse methoden is opgeleid, zou dat zeer beperkend zijn. De Omslagdoek Ontvangen betekent ook dat men bereid is informatie uit te wisselen, en de Traditionele Leringen te laten leven zodat de goedheid van elk ervan met velen gedeeld kan worden. Het is tijd om het ‘Ik’ los te laten en de Omslagdoek te Ontvangen die zich over het eeuwige ‘Wij’ uitspreidt.

DE TOEPASSING

Als de Omslagdoek om je schouders is gevallen, word je uitgenodigd naar huis terug te keren. Als je jezelf onlangs bent vergeten, is het nu tijd je je wezen en potentieel te herinneren. Als je een bochtig pad hebt bewandeld door anderen onjuist te beoordelen, is het nu tijd om thuis te komen bij het liefhebbende hart en om de waarde te zien die in alle paden en alle gekozen lessen ligt.

Je zou kunnen thuiskomen bij de magie waarin je ooit geloofde, of bij een nieuw gevoel van welbevinden, maar in elk geval keer je terug naar een tijdelijk vergeten staat van zijn. In elk leven bestaat de behoefte om naar de eenvoud van geluk terug te keren. Als je vergeten bent hoe je de eenvoudige waarheden kunt vinden die eens je innerlijke vreugde schraagden, is het tijd om naar huis terug te keren.
De Omslagdoek dragen is thuiskomen in de armen van Moeder Aarde, en bemind worden. De verantwoordelijkheid die je tegelijk met de Omslagdoek Ontvangt, bestaat uit liefdevol te zijn jegens anderen die het Heilig Pad of de weg naar huis vergeten zijn.