Je getrokken Moeder Aardekaart is:

 

Pijp – Gebed/Innerlijke vrede

DE LERING

Moeder Aarde tarotkaart de pijpVanaf het ogenblik dat Grote- Witte-Buffelkalf-Vrouw aan de Sioux verscheen, is de Pijp een Geheime Kracht geweest die door de Broeders en Zusters van Indiaans Amerika wordt gedeeld als een manier om te bidden, de waarheid te spreken, en gewonde of gebroken relaties te herstellen.

We kregen de Pijp om onze gebeden en dankbaarheid naar Groot Mysterie te zenden en om vrede onder alle Volken, Stammen en Clans te kennen te geven. De kop van de Pijp stelt het vrouwelijke aspect van alle levende dingen voor, en de steel is het symbool van het mannelijke aspect in alle levensvormen. Wanneer de steel in de kop wordt geplaatst, betekent dit eenheid, schepping en vruchtbaarheid.

Wanneer de Pijp is gestopt, wordt elke plukje Tabak gezegend, terwijl elke tak van Onze Verwanten gevraagd wordt de Pijp in hun geestvorm binnen te gaan om geëerd en gerookt te worden. We eren Moeder Aarde, Vader Hemel, Grootvader Zon, Grootmoeder Maan, de Vier Windrichtingen, het Staande Volk (de bomen), het Stenen Volk, de Gevleugelden, de Gevinden, de Viervoeters(dieren), de Kruipers (insekten), het Grote-Stervolk, de Hemelbroeders en -zusters, de Onderaardsen, de Donderwezens,de Vier Belangrijkste Geesten (Lucht, Aarde, Water en Vuur), en verder alle andere Tweevoeters uit de menselijke familie.

Bij het roken van de Pijp is het van het allergrootste belang dat elk plukje Tabak dat in de kop werd gestopt ook wordt opgerookt. Elk beetje Tabak heeft geest in z’n lichaam opgenomen en wordt geëerd omdat zijn vorm het wezen van Al Onze Verwanten bevat. Als het vuur, een deel van de Eeuwige Vlam van het leven, de Tabak niet raakt en doet ontbranden, kan de geest erin niet in rook worden vrijgelaten. Als de rook niet in het lichaam wordt opgenomen, kunnen de geesten van Onze Verwanten en onze Voorouders niet in nauw contact met ons komen. Iemand die een pijpekop leegmaakt die niet volledig werd leeggerookt, begaat ernstige vergissingen onteert de geesten die gekomen zijn om met ons te roken. Het roekeloos omspringen met de Heilige Pijp kan de bereidheid van de geesten om ons te helpen bij onze zoektocht naar heelheid tenietdoen.

De rook uit de Pijp stelt gevisualiseerd gebed voor en herinnert ons aan de geest in alle dingen. We begrijpen dat alle leven uit Groot Mysterie komt en naar deze oorspronkelijke bron zal

terugkeren. Dankzij dit inzicht weten we dat we allemaal hetzelfde pad gaan, waarbij we op elke spaak van de Heilige Hoepel of het Levenswiel stappen.

We vinden eenheid met Al OnzeVerwanten wanneer we de Pijp delen. Het wezen van elk levend schepsel komt bij ons binnen wanneer we hen roken, en we dragen hun geesten in onze lichamen. We worden eraan herinnerd dat harmonie wordt bereikt via heilige eenheid met al onze medewezens. We plaatsen nooit de geest van welke levensvorm dan ook buiten onszelf, daar we hun met behulp van de Pijp hebben gevraagd ons wezen binnen te gaan en onze Heilige Ruimte en levenservaring te delen.

Het is een eer en een roeping om Pijpdrager te zijn. Op de Pijpdrager kan een beroep worden gedaan om te komen roken bij geboorten, sterfgevallen, huwelijken, overgangsriten, contractuele overeenkomsten, vergaderingen, speciale zuiveringsceremoniën, maanmeditaties, of wanneer iemand troost of gebed nodig heeft of danken wil.

Via visioenen of dromen, die meestal na langdurige voorbereiding en zuivering worden ontvangen, wordt iemand geroepen om onze mensen als Pijpdrager te dienen. Het pad van de Pijpdrager is geen bevlieging of een trend, het is een manier van leven die uit het hart komt. De Medicijnweg is een lang en smal spoor van ontdekkingen en voortdurende wedergeboorte. Hij zou nooit op een frivole manier moeten worden behandeld. Pijpdragers zijn beschermers van Heilige Traditie en ceremonie. Zij dienen de mensen, zoals een predikant of een rabbi in een traditionele kerk of synagoge dient.

Het aspect van de lering van Pijp die met vrede te maken heeft, kent vele niveaus. In de hedendaagse wereld beschouwen we vrede vaak als de afwezigheid van oorlog, maar vrede stelt in de Indiaanse manier van denken meer voor. Vrede is een manier van handelen, weten, scheppen, luisteren, spreken en/of leven. Vrede komt altijd vanuit ons eigen wezen. Deze vrede is het evenwicht dat voortkomt uit de erkenning en verering van mannelijk/vrouwelijk, onderwijzen/leren, nederigheid/trots en elk ander aspect van harmonisch leven. Het is iets waarvan het gewicht eigenlijk niet kan worden bepaald, behalve dan door het Zelf. Als er een maat bestond waarmee het gemeten zou kunnen worden, zou dit gebeuren door het vermogen van het hart om oprecht, sereen en onbevreesd te blijven.

Toen ik een jaar of zeven was, nam m’n grootvader me mee naar de visvijver op de boerderij, en gaf me opdracht een steen in het water te gooien. Hij zei me naar de cirkels te kijken die door de steen werden gecreëerd. Toen vroeg hij me om over mezelf na te denken alsof ik die Stenen Persoon was. ‘Je zou in je leven voor veel gespetter kunnen zorgen, maar de golven die hieruit ontstaan zullen de vrede van al je medeschepselen verstoren,’ zei hij. ‘Denk eraan dat je verantwoordelijk bent voor wat je in je cirkel stopt, en dat je cirkel ook vele andere cirkels zal raken. Je zult op een manier moeten leven die het mogelijk maakt dat het goede dat uit jouw cirkel komt, de vrede van die goedheid naar anderen stuurt. Het gespetter dat uit woede of jaloezie voortkomt, zal die lelijke gevoelens naar andere cirkels sturen. Voor beide ben je verantwoordelijk.’

Dat was de eerste keer dat ik besefte dat iedere mens de innerlijke vrede of disharmonie creëert die naar de wereld uitstroomt. We kunnen geen wereldvrede scheppen als we in de war gebracht worden door innerlijke conflicten, haat, twijfel of woede. We stralen de gevoelens en gedachten die we innerlijk bezitten uit, of we deze nu uitspreken of niet. Alles wat binnen in ons voor gespetter zorgt, stroomt in de wereld uit, waarbij het schoonheid of disharmonie schept met alle andere cirkels van het leven. Het woord en de eer van een individu zijn zo heilig dat deze altijd hooggehouden moeten worden, zelfs als dit zeer duur, namelijk met het leven van het individu, moet worden betaald. Wanneer de Pijp wordt gedeeld, zijn de woorden die worden gesproken en de overeenkomsten die worden afgesloten gebaseerd op het Indiaanse idee omtrent eer, waarheid en wederzijds begrip die voortkomen uit de innerlijke vrede van ieder individu.

DE TOEPASSING

De Pijpkaart spreekt over innerlijke vrede die kan worden gevonden door het Zelf in evenwicht te brengen. Het is nu tijd om beide kanten van je natuur te eren, de mannelijke en de vrouwelijke, en om de Eeuwige Vlam van Groot Mysterie te erkennen die in jou leeft. Hoe je de levens van anderen beïnvloedt, hangt van dit evenwicht af.

Innerlijke vrede kan door gebed worden gevonden en door je rol in het geheel van de Schepping te begrijpen. Wereldvrede begint in het hart van ieder individu. Het zou tijd kunnen zijn om vrede met anderen te stichten of met een bepaald innerlijk conflict dat je ervan weerhoudt de schoonheid van je ware mogelijkheden te zien.

In al deze gevallen vraagt de Pijpkaart van je dat je de door Groot Mysterie gegeven zegeningen eert. De kaart vraagt je te eren wie je bent en waarom je hier bent. Ze vraagt je hoe je onze wereld kunt helpen. Door vrede met het Zelf te stichten zullen deze vragen worden beantwoord en zal het Heilig Pad duidelijk worden.